Our website uses cookies file. By clicking "I accept" or use our website, you consent to use of cookies (How to manage cookies?) I accept
 
Products: 0
Value: 0,00 zł
 • Search
Advanced search
About Us

Firma posiada wieloletnią tradycję. Założona została w 1987 roku. Na podbudowie wieloletnich doświadczeń zdobytych w kraju i zagranicą oraz wykształcenia w kierunku instalacji i sieci wod-kan, c.o. gaz, wentylacji, klimatyzacji i budownictwa ogólnego, drogowego i mostowego.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na systemy automatyzacji procesów grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nasza firma zaczęła specjalizować się w projektowaniu i produkowaniu urządzeń w/w systemów. W naszej ofercie można znaleźć między innymi termostaty pokojowe, podłogowe, do zasobników c.w.u, regulatory pogodowe, różnicowe, presostaty, czujniki przepływu, elektrozawory, przepustnice, siłowniki itp. W naszej ofercie można również znaleźć urządzenia odnawialnych źródeł energii tj. próżniowe kolektory słoneczne.


Obecnie jesteśmy zrzeszeni w PZiTB i posiadamy uprawnienia budowlane w specjalnościach:

 1. instalacyjno inżynieryjnej w zakresie:
  • sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
  • instalacji sanitarnych obejmującej instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
  • Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu, o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
  • Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, i kierowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
  • Sporządzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3 projektów instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej, o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.
 2. konstrukcyjno - budowlanej w zakresie:
  • Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
  • Sporządzania w budownictwie osób fizycznych w zakresie rozwiązań architektonicznych:
   • Budynków inwentarskich, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków
   • budowli nie będących budynkami
 3. konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie:
  • mostów
  • wiaduktów
  • przepustów
  • tuneli estakad
  • naziemnych i podziemnych przejść komunikacyjnych
  • nieskomplikowanych odcinków dróg stanowiących dojazdy do tych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

Posiadamy uprawnienia serwisowe kotłów większości firm rozpoznawalnych na naszym rynku.

News

Contact

tel. +48 (32) 626-18-00
tel. +48 (32) 626-18-18
fax. +48 (32) 626-18-19
e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 All rights reserved. Copying and distribution of materials for commercial purposes any of printing or email method without written permission is prohibited.
created by CUNiT & 7Soft