Our website uses cookies file. By clicking "I accept" or use our website, you consent to use of cookies (How to manage cookies?) I accept
 
Products: 0
Value: 0,00 zł
 • Search
Advanced search
Conditions of Use
 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Michał Grzebinoga. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "INSBUD" z siedzibą ul. Niepodległości 16a, 32-300 Olkusz, Polska, zwany dalej Sprzedającym.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towaru za pośrednictwem Internetu.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu
 4. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym Zamawiający NIE MUSI się rejestrować.
 5. Rejestracja jest dobrowolna i umożliwia otrzymywanie na podany adres poczty E-mail biuletynu z aktualnymi promocjami i nowościami sklepu internetowego. Do zarejestrowanego konta, przypisywane będą wszystkie zamówienia i przechowywane dane adresowe (szczególnie przydatne dla stałych klientów).
 6. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu E-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną jest podstawą do jego realizacji.
 8. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich do złożenia zamówienia niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego. 
 9. Jeśli uzyskanie potwierdzenia zamówienia u Zamawiającego nie będzie możliwe w ciągu 2 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia dane są nieprawdziwe lub niepełne.
 11. Sprzedający realizuje zamówienia krajowe i zagraniczne. Zamówienia krajowe realizowane są codziennie w dni robocze. Zamówienia zagraniczne realizowane są nie rzadziej niż 1 dzień w tygodniu.
 12. Termin realizacji zamówienia może w szczególnych przypadkach ulec zmianie z przyczyn niezależnych od obsługi sklepu. Zamawiający każdorazowo jest o tym powiadamiany drogą E-mail i proszony o podjęcie decyzji o podtrzymaniu, albo anulowaniu zamówienia.
 13. Zamawiający rozlicza się za zamówiony towar i koszty przesyłki przy jego odbiorze dokonując tego bezpośrednio u kuriera lub poprzez przedpłatę dokonaną przelewem na konto.
 14. Każdy Zamawiający otrzymuje fakturę VAT albo paragon wraz z kosztami przesyłki.
 15. Dokument zakupu jest niezbędny do celów reklamacyjnych i do ewentualnego zwrotu towaru.
 16. W szczególnych przypadkach koszty przesyłki (wysyłka i ubezpieczenie towaru) mogą zostać w części lub w całości pokryte przez Sprzedającego.
 17. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie sklepu internetowego albo w jednej z naszych filii, po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym bądź drogą E-mail, że zamówiony towar znajduje się w miejscu gdzie Zamawiający chce go odebrać.
 18. Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) gwarantowane jest prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana jest wynikiem zwykłego zarządu, wraz z kompletem dokumentów (w tym faktury) oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru na wskazane konto bankowe.
 19. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 20. Przy większych zamówieniach przy odbiorze towaru może być obecny pracownik Sprzedającego lub pełnomocnik z ramienia firmy.
 21. Towar wysyłany jest zawsze oryginalnie zabezpieczony i zapakowany, na szczególną prośbę Zamawiającego wyrażoną w drodze pisemnej i pod specjalnymi warunkami Sprzedający może rozpakować i sprawdzić stan techniczny.
 22. Dane osobowe, które Sprzedający wykorzystuje podczas wysyłki towaru są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia i ewentualnych akcji reklamowych Sprzedający nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie są sprzedawane ani też nie udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. ze zm).
 23. Na uzyskane podczas realizacji zamówienia adresy poczty elektronicznej, mogą być wysyłane TYLKO Newsletter sklepu oraz informacje handlowe Sprzedającego. Adresy elektroniczne nie są wykorzystane do rozsyłania reklam lub informacji osób/firm trzecich.
 24. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Przelicznik na inne waluty ma charakter orientacyjny i może być niedokładny.
 25. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta, chyba, że opis konkretnego produktu stanowi inaczej.
 26. Wszystkie nazwy występujące na tej stronie są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.
 27. Część towarów nie może być dostarczana drogą kurierską ze względu na gabaryty, wagę i bezpieczeństwo i wymaga zorganizowania specjalnego transportu dedykowanego. Są to np. zbiorniki, kolektory słoneczne, kotły itp,.
 28. Zamawiający kupując przedmioty podlegające transportowi specjalnemu, przed realizacją zamówienia jest informowany w drodze elektronicznej lub telefonicznie o kosztach transportu. Koszt takiego transportu nie przekroczy 500 zł na terytorium Polski. Wysokość ceny uzależniona jest od terminu realizacji, odległości i zamówionego towaru.
 29. Przy transporcie specjalnym, o którym mowa w pkt. 28, również dostępna jest opcja płatności gotówką przy odbiorze towaru jednak wymagana jest zaliczka w wysokości 10% wartości zamówionego towaru.
 30. Wszystkie oferowane przez Sprzedającego produkty występują w sprzedaży ciągłej, jednakże mogą pojawić się przejściowe braki towaru na magazynie. W takim przypadku zastrzegamy sobie okres 14 dni na sprowadzenie towaru (dotyczy towarów drobnych do 5 kg). W przypadku towarów cięższych okres ten może ulec wydłużeniu.
 31. Jeżeli okaże się, że towaru brakuje na magazynie, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie planowanej dostawy zamówionego towaru. W takim przypadku Zamawiający może zrezygnować z zakupu towaru a jeżeli dokonał przedpłaty na konto Sprzedającego, kwota zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia wpłaty pieniędzy.
 32. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących przed zmianą, chyba że coś innego będzie wynikało z przepisów prawa. 
 33. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym lub drogą e-mail oznacza:
  • zaakceptowanie postanowień tego regulaminu,
  • zezwolenie na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. 
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zamówienia
 34. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm).
News

Contact

tel. +48 (32) 626-18-00
tel. +48 (32) 626-18-18
fax. +48 (32) 626-18-19
e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 All rights reserved. Copying and distribution of materials for commercial purposes any of printing or email method without written permission is prohibited.
created by CUNiT & 7Soft