Our website uses cookies file. By clicking "I accept" or use our website, you consent to use of cookies (How to manage cookies?) I accept
 
Products: 0
Value: 0,00 zł
 • Search
Advanced search
Produkt: IB - Tron H4F6 - Interfejs dostępowy, panel operatorski HMI z komunikacją MODBUS

IB - Tron H4F6 - Interfejs dostępowy, panel operatorski HMI z komunikacją MODBUS

307,50 zł brutto 250,00 zł netto
 • Description
 • Pictures
 • Links
 • Features

IB-TRON H4F2

Wiadomości ogólne:

H4F6 wyposażony został w wyświetlacz, pięć klawiszy sterujących (P, M, OK, GÓRA, DÓŁ) oraz w interfejs komunikacyjny RS485 HALF DUPLEX (dwuprzewodowy), na którym został zaimplementowany protokół MODBUS RTU, przy czym H4F6 pełni funkcję SLAVE, czyli jest odpytywane przez urządzenie MASTER protokołu MODBUS RTU. Urządzenie wyposażone jest również we wbudowany czujnik temperatury, zegar RTC oraz brzęczyk.

H4F6 może stanowić interfejs użytkownika dla systemu sterowania typu Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC). Nadrzędny sterownik MODBUS RTU może cyklicznie odpytywać H4F6, uzyskując w ten sposób pomiary temperatur, czas oraz informacje, jakie wprowadził użytkownik urządzenia przy pomocy klawiszy. Może również dostarczać użytkownikowi informacji, ustawiając odpowiednie rejestry urządzenia, w wyniku czego wyświetlone zostaną pewne symbole na wyświetlaczu LCD.

Sterownik umożliwi sterowanie trzema strefami grzewczymi i wentylacją mechaniczną.

Właściwości:

 • Duży, podświetlano na niebiesko ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, wyświetlający aktualną temperaturę, dzień tygodnia i inne informacje.
 • Klawiatura (5 przycisków).
 • Łatwa, intuicyjna obsługa.
 • Zasilanie 12V DC.
 • Podtrzymywanie pamięci.
 • RTC z bateryjnym podtrzymywaniem.
 • Wbudowany czujnik temperatury.
 • Dodatkowy zewnętrzny czujnik temperatury (opcja).
 • Temperatura wyświetlana z dokładnością do 0,1 ºC
 • Kalibracja torów pomiarowych.
 • Obsługa ºC oraz ºF.
 • Format czasu 12 i 24 godzinny.
 • Możliwość zablokowania klawiatury.
 • Nastawa żądanej wartości temperatury dla trzech stref.
 • Obsługa wentylacji.
 • Możliwość konfiguracji interfejsu z poziomu menu (intensywność podświetlania, ID, jednostki temperatur, itd).
 • Komunikacja RS-485 zgodna z protokołem MODBUS RTU.

Dane techniczne:

 • Zużycie energii: < 2 W
 • Temp. składowania: -20 ÷ 50 ºC
 • Zasilanie: 12V DC
 • Rozmiary [mm]: 80x80x23
 • Wyświetlacz: LCD (3,2”)
 • Warunki wilgotności: 5 ÷ 90%
 • Obudowa: ABS
 • Stopień ochrony: IP30
 • Ochrona ustawień: 36 miesięcy
 • Komunikacja: RS-485
 • Parametry komunikacji: 9800 8 N 1
 • Protokół: MODBUS RTU
 • Obsługiwane funkcje:
  • Read Holding Registers (0x03)
   Write Multiple Registers (0x10)

Panel główny z przekaźnikiem:

Panel główny z przekaźnikiem

Funkcjonalność:

Po załączeniu urządzenia przechodzi ono w tryb pracy. Urządzenie możliwa sterowanie trzema strefami i wentylacją. Aktualnie strefa grzewcza jest oznaczona symbolem 1, 2 lub 3 na ekranie (t35, t37, t36) a sterowanie wentylacją symbolem 4 (t38). W dalszej części instrukcji ekran sterowania strefą grzewczą lub wentylacją będzie nazywane odpowiednio ekranem 1, ekranem 2, ekranem 3 i ekranem 4.

Przełączanie pomiędzy ekranami 1, 2, 3 i 4 następuje przez naciskanie przycisku P.

Z poziomu komunikacji MODBUS można tak skonfigurować urządzenia aby np. dla użytkownika dostępne były tylko ekrany 1 i 3 lub jakakolwiek inna konfiguracja (np. tylko 1).

Strefy grzewcze:

Obsługa każdej strefy grzewczej jest identyczna. Poniższy opis dotyczy ekranu 1, 2 i 3.

Każda strefa grzewcza może być osobno skonfigurowana i w zależności od tego może różnić się jej obsługa. Konfiguracja strefy odbywa się wyłącznie przez protokół komunikacyjny MODBUS.

W górnej części ekranu widoczna jest aktualna godzina i dzień tygodnia.

Strefa grzewcza umożliwia działanie na podstawie do dwóch wymaganych temperatur oraz trzech trybów działania:

  RT - temperatura powietrza (widoczny symbol t31)
  FT - temperatura podłogi (widoczny symbol t32)
  tryb A - tylko na podstawie temperatury powietrza (widoczny symbol t28). Widoczna jest tylko aktualna temperatura RT.
  tryb F - tylko na podstawie temperatury podłogi (widoczny symbol t29). Widoczna jest tylko aktualna temperatura FT.
  tryb AF - na podstawie temperatury powietrza i podłogi (widoczny symbol t28 i t29). Widoczna może być aktualna temperatura RT lub FT.

W centralnej części ekranu widoczna jest aktualnie panująca temperatura. Może to być temperatura RT lub FT dla strefy. Temperatury te mogą być widoczne na stałe lub cyklicznie zmieniane. Wartość tych temperatur jest przesyłana przez protokół komunikacyjny MODBUS. Istnieje też możliwość podłączenia fizycznego wbudowanego czujnika do danej strefy (szczegóły w opisach rejestrów MODBUS). Jeżeli odczytywana temperatura jest z błędem zamiast wartości widoczne jest „Err”.

Strefa grzewcza może być skonfigurowana na pracę z harmonogramem lub bez harmonogramu. Jeżeli została skonfigurowana jako strefa z harmonogramem to na ekranie widoczny jest symbol aktualnej temperatury: dzienna (słońce; t19) lub nocna (księżyc; t20).

Aktualnie żądana temperatura wyświetlana jest nad temperaturą panującą. Zawsze wskazywana jest tylko do pełnych stopni.

Aby zmienić żądaną temperaturę należy nacisnąć przycisk OK dokonać zmiany żądanej temperatury i potwierdzić przyciskiem OK. Ilość nastawianych żądanych temperatur zależy od konfiguracji strefy.

Przykład nastawy żądanych temperatur dla strefy skonfigurowanej do obsługi żądanej temperatury dziennej i nocnej dla powietrza i podłogi:

Nacisnąć OK, na wyświetlaczu zacznie migać napis „Set To” (t30), napis THERM oraz widoczne będą symbole RT (t31) oraz słońca (t19). W centralnej części wyświetlacza będzie aktualnie żądana wartość temperatury dziennej RT. Należy nastawić żądaną wartość temperatury dziennej RT z dokładnością do 0,1oC i potwierdzić przyciskiem OK.

Na wyświetlaczu zacznie migać napis „Set To” (t30), napis THERM oraz widoczne będą symbole RT (t31) oraz księżyc (t20). W centralnej części wyświetlacza będzie aktualnie żądana wartość temperatury nocnej RT. Należy nastawić żądaną wartość temperatury nocnej RT z dokładnością do 0,1oC i potwierdzić przyciskiem OK.

Na wyświetlaczu zacznie migać napis „Set To” (t30), napis THERM oraz widoczne będą symbole FT (t32) oraz słońce (t19). W centralnej części wyświetlacza będzie aktualnie żądana wartość temperatury dziennej FT. Należy nastawić żądaną wartość temperatury dziennej FT z dokładnością do 0,1oC i potwierdzić przyciskiem OK.

Na wyświetlaczu zacznie migać napis „Set To” (t30), napis THERM oraz widoczne będą symbole FT (t32) oraz księżyc (t20). W centralnej części wyświetlacza będzie aktualnie żądana wartość temperatury nocnej FT. Należy nastawić żądaną wartość temperatury nocnej FT z dokładnością do 0,1oC i potwierdzić przyciskiem OK.

W każdej chwili można zrezygnować ze zmiany żądanej temperatury przez naciśnięcie przycisku P.

Jeżeli strefa grzewcza zostanie skonfigurowana do obsługi mniejszej ilości temperatur to możliwe będzie jedynie nastawa skonfigurowanych temperatur.

Jeżeli strefa grzewcza została tak skonfigurowana aby umożliwić użytkownikowi zmianę trybów A, F i AF z poziomu klawiatury to może tego dokonać przyciskiem M.

Dodatkowo jest możliwe włączenie z poziomu klawiatury trybu override. Aby go włączyć należy przytrzymać wciśnięty przycisk OK przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol (t49) i do odpowiedniego rejestru w protokole MODBUS zostanie wpisana informacja o załączeniu tego trybu. Wyłączenie trybu override następuje przez ponowne przyciśnięcie przycisku OK na 3 sekundy. Włączanie i wyłączanie trybu override może być również dokonywane z poziomu komunikacji MODBUS. Przykładem funkcji override może być pominięcie harmonogramu lub pominięcie sezonu letniego (wymuszenie ogrzewania).

Wentylacja:

Ekran 4 umożliwia sterowanie wentylacją.

W górnej części ekranu widoczna jest aktualna godzina i dzień tygodnia.

Na ekranie wentylacji w centralnej części może być wyświetlana temperatura RT, FT, naprzemiennie RT i FT lub licznik pozostały do końca obejścia wentylacji.

Temperaturą RT może być np. wewnętrzna temperatura a temperatura FT może być np. temperatura zewnętrzna.

Sposób prezentacji i wartości temperatur jest konfigurowalny z poziomu protokołu MODBUS.

Dodatkowo poniżej widoczna jest animacja wentylacji (t50 do t53, im wyższy bieg tym szybsze obroty) oraz wskaźnik intensywności wentylacji (t41 do t46).

Jeżeli wentylacja działa w trybie automatycznym to na ekranie widoczny jest symbol Auto (t40).

Użytkownik z poziomu ekranu może czasowo przełączyć wentylację na inny bieg. Aby to zrobić należy:

Nacisnąć przycisk OK, na wyświetlaczu zacznie migać napis „Set To” (t30), napis V-TIM. Przyciskami DÓŁ i GÓRA można ustawić czas (jednostka np. minuty oraz odliczenie jest w gestii sterownika nadrzędnego) na jaki użytkownik chce zmienić bieg wentylacji. Potwierdzić wprowadzony czas przyciskiem OK.

Na wyświetlaczu zacznie migać napis „Set To” (t30), napis V-LEV. Przyciskami DÓŁ i GÓRA można ustawić czasowy bieg wentylacji. Potwierdzić wprowadzony bieg przyciskiem OK.

Jeżeli wentylacja znajduje się w trybie czasowego obejścia wentylacji to na ekranie 4 widoczny jest symbol override (t49) a w centralnej części ekranu zamiast biegu pokazywany jest czas pozostały do wyłączenia czasowego obejścia wentylacji.

Aby zakończyć wcześniej tryb czasowego obejścia wentylacji należy przycisnąć OK i ustawić czas V-TIM na wartość 0, oraz potwierdzić dwa razy OK (wybór biegu nie ma znaczenia).

Tryb wakacyjny:

Z dowolnego ekranu (1, 2, 3 lub 4) możliwe jest załączenie trybu wakacyjnego. Aby to zrobić należy równocześnie przytrzymać przycisk DÓŁ i GÓRA przez 3 sekundy.

Jeżeli aktywny jest tryb wakacji użytkownik może nastawić czas przez jaki tryb wakacyjny (jednostka np. dni oraz odliczenie jest w gestii sterownika nadrzędnego). Zmiany czasu wakacji należy dokonać przy pomocy przycisku DÓŁ i GÓRA.

Aby wcześniej wyjść z trybu wakacyjnego należy nacisnąć przycisk P.

Tryb wakacyjny można załączyć, wyłączyć, zablokować itp. z poziomu komunikacji MODBUS.

Menu:

Przytrzymanie przycisku „M” przez okres trzech sekund, powoduje przejście urządzenia w tryb konfiguracji. Można zablokować tą opcję z poziomu interfejsu MODBUS.

O przejściu w stan konfiguracji świadczy wyświetlanie napisu „Menu”, ukryte zostają: czas, dzień tygodnia, wskazanie temperatury wraz z jednostkami oraz wartość zadana temperatury. W miejsce wyświetlanej godziny pokazany zostaje numer bieżącej pozycji menu, wyświetlona zostaje nazwa bieżącej pozycji menu oraz w centralnej pozycji ekranu, pokazany zostaje ustawiany parametr

Po menu konfiguracyjnym porusza się przyciskiem „M” - przejście do kolejnej pozycji. Parametr konfiguracyjny zmienia się klawiszami „GÓRA” oraz „DÓŁ”. Wprowadzone zmiany zatwierdza się po przyciśnięciu klawisza „OK” lub gdy minie określony czas bezczynności, który jest również jednym z parametrów konfiguracyjnych. W MENU można dokonać następujących nastaw:

1 - CLBT0 - Kalibracji wskazań wbudowanego czujnika temperatury (T0). Wartość ta każdorazowo jest dodawana do pomiaru temperatury aby skorygować błąd pomiaru czujnika. Wartość jest wartością ze znakiem. Zakres nastawy -5.0 .. 5.0 oC. Wartość fabryczna: 0

2 - CLBT1 - Kalibracji wskazań zewnętrznego czujnika temperatury (T1). Wartość ta każdorazowo jest dodawana do pomiaru temperatury aby skorygować błąd pomiaru czujnika. Wartość jest wartością ze znakiem. Zakres nastawy -5.0 .. 5.0 oC. Wartość fabryczna: 0

3 - PTD - Czas bezczynności – czas po którym następuje zapisanie wartości zmienionych w menu konfiguracyjnym oraz wyjście z menu o ile nie został żaden klawisz wciśnięty. Zakres nastawy: 5 .. 90s. Wartość fabryczna: 20s

4 - LIGHT - czas przez który ekran jest podświetlony jasnością LT_ON od momentu wciśnięcia ostatniego przycisku – wyrażony w sekundach. Po upłynięciu tego czasu, wyświetlacz zostaje podświetlony intensywnością LTOFF. Zakres nastawy: 0 .. 70s. Wartość fabryczna: 10s

5 - LT_ON - intensywność podświetlenia wyświetlacza przez czas LIGHT od ostatniego wciśnięcia przycisku. Zakres nastawy: 0 .. 100%. Wartość fabryczna: 100%

6 - LTOFF - intensywność podświetlenia wyświetlacza, po upłynięciu czasu LIGHT od ostatniego wciśnięcia przycisku. Zakres nastawy 0 .. 100%. wartość fabryczna: 0%

7 - UNIT - jednostka temperatury, w której prezentowane są na wyświetlaczu wszystkie wielkości temperaturowe. Zakres nastawy: oC lub oF]. Wartość fabryczna: oC

8 - CLOCK - format czasu 12 lub 24 godzinny. W trybie 12 godzinnym, godziny popołudniowe poprzedzone są ikoną PM. Zakres nastawy: 12H lub 24H. Wartość fabryczna: 24H

9 - HA_ID - identyfikator sprzętu

10 - FI_ID - identyfikator firmware

11 - VER - wersja firmware

12 - REV - rewizja firmware

13 - MADDR - adres urządzenia MODBUS. Zakres nastawy: 1 .. 255. Wartość fabryczna: 255

14 - RESET - zmiana tej wartości na 1 (przyciśnięcie klawisza GÓRA albo DÓŁ) powoduje natychmiastowe przywrócenie parametrów fabrycznych urządzenia. Symbolizowane to jest wyjściem z menu konfiguracyjnego z widniejącym napisem RESET. Po trzech sekundach następuje powrót do trybu pracy.

Zakres Dostawy:

 • 1x Termostat (panel główny)
 • 1x Moduł zasilający
 • 1x Wbudowany czujnik temperatury
 • 1x Niniejsza instrukcja

Interfejs komunikacyjny:

Urządzenie jest wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 HALF DUPLEX, o parametrach 9600 8 N 1. Na fizycznym interfejsie RS485 został zaimplementowany protokół komunikacyjny MODBUS RTU. Urządzenie pełni rolę układu SLAVE, który jest odpytywany przez urządzenie nadrzędne MASTER protokołu. Maksymalny odstęp czasowy pomiędzy wysyłanymi do urządzenia bajtami w ramce nie powinien wynosić więcej jak Tbt = 8m s, natomiast maksymalny czas przetwarzania ramki (od momentu odebrania ostatniego bajtu od urządzenia master do chwili wysłania pierwszego bajtu odpowiedzi do urządzenia master) wynosi Tresp = 2 0 m s. Ponadto po wysłaniu ostatniego bajtu odpowiedzi, gdy doszło do uaktualnienia EEPROM, urządzenie potrzebuje ok. Tprep = 30ms na przygotowanie się do odbioru następnej ramki danych. Żeby wyznaczyć maksymalną częstotliwość wymiany ramek, wówczas do czasów Tresp oraz Tprep należy doliczyć czas potrzebny na transmisję ramek z mastera do urządzenia oraz zwrotnej odpowiedzi uwzględniając przy tym rozmiary ramek oraz prędkość transmisji. Należy również brać pod uwagę opóźnienia wprowadzane przez urządzenia i protokoły występujące w torze transmisji (np. konwerter RS489/TCPIP). Uwzględniony powinien również czas ciszy MODBUS, który wynosi czas transmisji 4 bajtów Tslnt = time(4bytes) przed pierwszym i za ostatnim bajtem ramki, co sumarycznie daje czas 8 przetransmitowanych bajtów.

Widok wyświetlacz LCD:

Panel główny z przekaźnikiem

Rejestry MODBUS:

Rejestr 0
Nazwa dev.hardware
Wartości 4
Typ R

Identyfikator sprzętu

Rejestr 1
Nazwa dev.firmware
Wartości 6
Typ R

Identyfikator oprogramowania

Rejestr 2
Nazwa dev.version
Wartości 5
Typ R

Wersja oprogramowania

Rejestr 3
Nazwa dev.revision
Wartości 0..65535
Typ R

Rewizja repozytorium

Rejestr 4
Nazwa dev.reset
Wartości 1
Typ RW

Ustawienie na jeden tej flagi powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych

Rejestr 5
Nazwa dev.restart
Wartości 1
Typ RW

Ustawienie na jeden tej flagi powoduje restart urządzenia

Rejestr 6
Nazwa dev.uid.0
Wartości 0..65535
Typ R

 

Rejestr 7
Nazwa dev.uid.1
Wartości 0..65535
Typ R

 

Rejestr 8
Nazwa dev.uid.2
Wartości 0..65535
Typ R

 

Rejestr 9
Nazwa dev.uid.3
Wartości 0..65535
Typ R

Unikalny identyfikator urządzenia.

Rejestr 10
Nazwa modbus.address
Wartości 1..255
Typ RW

Adres MODBUS urządzenia - wartość domyślna to 255

Rejestr 11
Nazwa input.t.0.value
Wartości -250..1000
Typ R

Temperatura zmierzona przez czujnik wbudowany urządzenia wyrażona w dziesiętnych częściach stopnia Celsjusza

Rejestr 12
Nazwa input.t.1.value
Wartości -250..1000
Typ R

Temperatura zmierzona przez zewnętrzny czujnik wyrażona w dziesiętnych częściach stopnia Celsjusza

Rejestr 13
Nazwa input.t.0.err
Wartości 0..5
Typ RW

 

Rejestr 14
Nazwa input.t.1.err
Wartości 1..5
Typ RW

Statusy pomiarowe czujników temperatury odpowiednio input.t.0.value i input.t.1.value.. [0..5]

  0 - pomiar prawidłowy
  1 - brak czujnika
  2 - zwarcie na wejściu
  3 - zbyt wysoka temperatura
  4 - zbyt niska temperatura
  5 - inny błąd
Rejestr 15
Nazwa dt.sec
Wartości 0..59
Typ RW

Sekundy wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 16
Nazwa dt.min
Wartości 0..59
Typ RW

Minuty wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 17
Nazwa dt.h
Wartości 0..23
Typ RW

Godziny wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 18
Nazwa dt.day
Wartości 1..31
Typ RW

Dni wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 19
Nazwa dt.month
Wartości 0..11
Typ RW

Miesiące wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 20
Nazwa dt.year
Wartości 0..99
Typ RW

Lata wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 21
Nazwa dt.wday
Wartości 0..6
Typ RW

Numer dnia tygodnia wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 22
Nazwa setting.keylock
Wartości 0..2
Typ RW

Tryb blokady klawiatury, wartość fabryczna 0.

  0 - menu oraz ustawienia temperatur/wentylacji są dostępne.
  1 - wyłącza dostęp do menu nastaw, gdy jest ono załączone, można do niego wejść przez dłuższe przytrzymanie przycisku M.
  2 - wyłącza wszystkie funkcje klawiatury, prócz przemieszczania się przyciskiem P pomiędzy strefami i wentylacją. Widoczny jest symbol kłódki - t10.
Rejestr 23
Nazwa setting.features.mask
Wartości 1..15
Typ RW

Maska bitowa załączająca obsługę stref oraz wentylacji sterownika. 0b000000000000WXYZ, gdzie Z - bit strefy 1, Y - bit strefy 2, X - bit strefy 3, W - bit wentylacji. Ustawienie danego bitu oznacza załączenie obsługi danej funkcji w sterowniku. Wartość fabryczna: 15. Przełączenie pomiędzy kolejnymi strefami i wentylacją realizowane jest przez krótkie naciśnięcie P. Urządzenie sygnalizuje aktualnie wyświetlaną strefę (lub wentylację) przez wyświetlanie cyfr 1, 2, 3 dla stref oraz cyfry 4 dla wentylacji (symbole t35..t37).

Rejestr 24
Nazwa setting.phy.t.zone.idx
Wartości 0..3
Typ RW

Numer strefy N, dla której temperaturą pomieszczenia input.zN.t.a.value będzie input.t.0.value a temperaturą podłogi input.zN.t.f.value będzie input.t.1.value. Analogicznie ze statusami pomiarowymi input.zN.t.a.err oraz input.zN.t.f.err. Gdy 0, wówczas wskazania lokalnych czujników nie będą uwzględniane w żadnej strefie. Wartość fabryczna: 0.

Rejestr 25
Nazwa input.z1.t.a.value
Wartości -250..1000
Typ RW

 

Rejestr 26
Nazwa t.z2.t.a.value
Wartości -250..1000
Typ RW

 

Rejestr 27
Nazwa input.z3.t.a.value
Wartości -250..1000
Typ RW

Wejściowe wskazania temperatur dla stref 1, 2, 3. Temperatury te są ustawiane przez zewnętrzną aplikację przy pomocy interfejsu MODBUS. Jeżeli setting.phy.t.zone.idx ma wartość indeksu danej strefy (1, 2 lub 3), wówczas lokalne wskazanie input.t.0.value jest kopiowane do odpowiedniego rejestru input.zN.t.a.value. Wartość fabryczna: 0. Bieżące temperatury wyświetlane są w segmentach 12, 13 oraz 14 wyświetlacza. Jeżeli status danej temperatury jest różny od 0, wówczas widoczny jest napis „Err”. Gdy wyświetlane są temperatury otoczenia, wówczas widoczny jest napis „RT” - segment t31.

Rejestr 28
Nazwa input.z1.t.f.value
Wartości -250..1000
Typ RW

 

Rejestr 29
Nazwa input.z2.t.f.value
Wartości -250..1000
Typ RW

 

Rejestr 30
Nazwa input.z3.t.f.value
Wartości -250..1000
Typ RW

Wejściowe wskazania temperatur podłogi dla stref 1, 2, 3. Temperatury te są ustawiane przez zewnętrzną aplikację przy pomocy interfejsu MODBUS. Jeżeli setting.phy.t.zone.idx ma wartość indeksu danej strefy (1, 2 lub 3) wówczas lokalne wskazanie input.t.0.value jest kopiowane do odpowiedniego rejestru input.zN.t.f.value. Wartość fabryczna: 0. Bieżące temperatury wyświetlane są w segmentach 12, 13 oraz 14 wyświetlacza. Jeżeli status danej temperatury jest różny od 0, wówczas widoczny jest napis „Err”. Gdy wyświetlane są temperatury otoczenia, wówczas widoczny jest napis „FT” - segment t32.

Rejestr 31
Nazwa input.vent.rt.t.value
Wartości -250..1000
Typ RW

 

Rejestr 32
Nazwa input.vent.ft.t.value
Wartości -250..1000
Typ RW

Wejściowe wskazania temperatur pomieszczenia odpowiednio RT i FT w trybie wentylacji. temperatury te są ustawiane przez zewnętrzną aplikację przy pomocy interfejsu MODBUS. Jeżeli status danej temperatury jest różny od 0, wówczas widoczny jest napis „Err”. Gdy wyświetlana jest temperatura input.vent.ft.t.value wówczas widoczny jest segment „FT” - segment t32. Gdy wyświetlana jest temperatura input.vent.rt.t.value wówczas widoczny jest segment „RT” - segment t31

Rejestr 33
Nazwa input.z1.t.a.err
Wartości 0..8
Typ RW

 

Rejestr 34
Nazwa input.z2.t.a.err
Wartości 0..8
Typ RW

 

Rejestr 35
Nazwa input.z3.t.a.err
Wartości 0..8
Typ RW

Wejściowe statusy temperatur pomieszczenia dla stref 1, 2, 3. Statusy te są ustawiane przez zewnętrzną aplikację przy pomocy interfejsu MODBUS. Jeżeli setting.phy.t.zone.idx ma wartość indeksu danej strefy (1, 2 lub 3) wówczas lokalny status input.t.1.err jest kopiowany do odpowiedniego rejestru input.zN.t.a.err. Wartość fabryczna: 8

Rejestr 36
Nazwa input.z1.t.f.err
Wartości 0..8
Typ RW

 

Rejestr 37
Nazwa input.z2.t.f.err
Wartości 0..8
Typ RW

 

Rejestr 38
Nazwa input.z3.t.f.err
Wartości 0..8
Typ RW

Wejściowe statusy temperatur podłogi dla stref 1, 2, 3. statusy te są ustawiane przez zewnętrzną aplikację przy pomocy interfejsu MODBUS. Jeżeli setting.phy.t.zone.idx ma wartość indeksu danej strefy (1, 2 lub 3) wówczas lokalny status input.t.1.err jest kopiowany do odpowiedniego rejestru input.zN.t.f.err. Wartość fabryczna: 8

Rejestr 39
Nazwa input.vent.rt.t.err
Wartości 0..8
Typ RW

 

Rejestr 40
Nazwa input.vent.ft.t.err
Wartości 0..8
Typ RW

Wejściowe statusy temperatur pomieszczenia odpowiednio RT i FT w trybie wentylacji. statusy te są ustawiane przez zewnętrzną aplikację przy pomocy interfejsu MODBUS. Wartość fabryczna: 8

Rejestr 41
Nazwa setting.z1.t.a.demand.n
Wartości 0..1000
Typ RW

 

Rejestr 42
Nazwa setting.z2.t.a.demand.n
Wartości 0..1000
Typ RW

 

Rejestr 43
Nazwa setting.z3.t.a.demand.n
Wartości 0..1000
Typ RW

 

Rejestr 44
Nazwa setting.z1.t.a.demand.d
Wartości 0..1000
Typ RW

 

Rejestr 45
Nazwa setting.z2.t.a.demand.d
Wartości 0..1000
Typ RW

 

Rejestr 46
Nazwa setting.z3.t.a.demand.d
Wartości 0..1000
Typ RW

Wartość zadana temperatury otoczenia A dla stref wyrażona w dziesiętnych częściach oC. Wartość fabryczna: 210. Temperatura zadana dla otoczenia widoczna jest w segmentach 10, 11 wyświetlacza - zawsze w trybie A, natomiast w trybie AF, gdy dodatkowo widoczny jest napis RT - symbol t31. Przyrostek .d mówi że jest to temperatura dzienna, przyrostek .n mówi że jest to temperatura nocna. Gdy strefy dnia nie są obsługiwane, wówczas brana jest pod uwagę jedynie temperatura dzienna. Zadaną temperaturę otoczenia ustawia się poprzez wybór odpowiedniej strefy przyciskiem P w trybie A, po czym kliknięcie przycisku OK - wówczas zaczyna migać napis „RT” a strzałkami można wybrać nową wartość i zatwierdzić ją przyciskiem OK. Gdy obsługiwane są pory dnia, wówczas została nastawiona temperatura dzienna, co sygnalizuje symbol słońca a aktualnie nastąpiło przejście do ustawienia temperatury nocnej, którą również należy zatwierdzić przyciskiem OK. Jeżeli sterownik znajduje się w trybie AF, to w tym momencie należy powtórzyć procedurę dla temperatury podłogi. Zatwierdzenie przyciskiem OK powoduje wyjście z ustawień.

Rejestr 47
Nazwa setting.z1.t.f.demand.n
Wartości 0..1000
Typ RW

 

Rejestr 48
Nazwa setting.z2.t.f.demand.n
Wartości 0..1000
Typ RW

 

Rejestr 49
Nazwa setting.z3.t.f.demand.n
Wartości 0..1000
Typ RW

 

Rejestr 50
Nazwa setting.z1.t.f.demand.d
Wartości 0..1000
Typ RW

 

Rejestr 51
Nazwa setting.z2.t.f.demand.d
Wartości 0..1000
Typ RW

 

Rejestr 52
Nazwa setting.z3.t.f.demand.d
Wartości 0..1000
Typ RW

Wartość zadana temperatury podłogi F dla stref wyrażona w dziesiętnych częściach oC. Wartość fabryczna: 210. Temperatura zadana dla podłogi widoczna jest w segmentach 10, 11 wyświetlacza - zawsze w trybie F, natomiast w trybie AF, gdy dodatkowo widoczny jest napis FT - symbol t32. Przyrostek .d mówi że jest to temperatura dzienna, przyrostek .n mówi że jest to temperatura nocna. Gdy strefy dnia nie są obsługiwane, wówczas brana jest pod uwagę jedynie temperatura dzienna. Zadaną temperaturę podłogi ustawia się poprzez wybór odpowiedniej strefy przyciskiem P w trybie F, po czym kliknięcie przycisku OK - wówczas zaczyna migać napis „FT” a strzałkami można wybrać nową wartość i zatwierdzić ją przyciskiem OK. Gdy obsługiwane są pory dnia, wówczas została nastawiona temperatura dzienna, co sygnalizuje symbol słońca a aktualnie nastąpiło przejście do ustawienia temperatury nocnej, którą również należy zatwierdzć przyciskiem OK. Jeżeli sterownik zanajduje sie w trybie AF, to w pierwszej kolejności należy ustawić temperaturę otoczenia.

Rejestr 53
Nazwa setting.z1.a.value
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 54
Nazwa setting.z2.a.value
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 55
Nazwa setting.z3.a.value
Wartości 0..1
Typ RW

Wyjście grzewcze dla trybu A. Wartość fabryczna: 0. Stan wyjścia jest sygnalizowany poprzez symbol płomienia (t56) zawsze w trybie A, lub w trybie AF, gdy jest widoczny symbol RT - t31.

Rejestr 56
Nazwa setting.z1.f.value
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 57
Nazwa setting.z2.f.value
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 58
Nazwa setting.z3.f.value
Wartości 0..1
Typ RW

Wyjście grzewcze dla ogrzewania podłogowego. Wartość fabryczna: 0. Stan wyjścia jest sygnalizowany poprzez symbol płomienia (t56) zawsze w trybie F, lub w trybie AF, gdy jest widoczny symbol FT - t33.

Rejestr 59
Nazwa setting.z1.features.mask
Wartości 1..15
Typ RW

 

Rejestr 60
Nazwa setting.z2.features.mask
Wartości 1..15
Typ RW

 

Rejestr 61
Nazwa setting.z3.features.mask
Wartości 1..15
Typ RW

Maska bitowa funkcji dla danej strefy. Wartość fabryczna: 15. 0b000000000000WXYZ gdzie X - funkcja termostatu A, Y - funkcja termostatu F, Z - funkcja termostatu AF. W - uwzględnianie pór doby. Przełączanie pomiędzy funkcjami następuje poprzez krótkie naciśnięcie przycisku M. Bieżącą funkcję sygnalizuje symbol A (t28), F (t29) lub oba. Gdy bit W jest ustawiony, wówczas sterownik obsługuję dla danej strefy pory doby - dzień/noc.

Rejestr 62
Nazwa setting.z1.dn
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 63
Nazwa setting.z2.dn
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 64
Nazwa setting.z3.dn
Wartości 0..1
Typ RW

Informacja mówiąca czy aktualnie obowiązuje dzień (1) czy noc (0). Wówczas o ile bit w rejestrze właściwości strefy setting.zN.features jest ustawiony, wtedy przy wyświetlaniu danej stref widoczny jest symbol t19 lub t20 oraz wyświetlana jest albo zadana temperatura dzienna albo nocna otoczenia/podłogi. Rejestry te są ignorowane gdy bit W w rejestrze setting.zN.features jest wyzerowany - wówczas dla całej doby uwzględniana jest temperatura dzienna - z przyrostkiem .d.

Rejestr 65
Nazwa setting.z1.function
Wartości 0..2
Typ RW

 

Rejestr 66
Nazwa setting.z2.function
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 67
Nazwa setting.z3.function
Wartości 0..1
Typ RW

Bieżąca funkcja strefy - o ile setting.zN.features na to pozwala, w dalszej kolejności 1 i 2. Przełączanie pomiędzy funkcjami następuje poprzez krótkie naciśnięcie przycisku M. Bieżącą funkcję sygnalizuje symbol A (t28), F (t29) lub oba.

  0 - AF
  1 - F
  2 - A

Wartość fabryczna: 0

Rejestr 68
Nazwa setting.z1.override
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 69
Nazwa setting.z2.override
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 70
Nazwa setting.z3.override
Wartości 0..1
Typ RW

Wartość fabryczna: 0. Gdy wartość rejestru jest ustawiona na 1, wówczas na wyświetlaczu pojawia się symbol t49 - override mówiący zdalnej logice, że ma np. wyłączyć obsługę sezonu dla danej strefy. Lokalnie obsługę override, załącza się lub wyłącza przez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku OK dla danej strefy.

Rejestr 71
Nazwa setting.af.display.mode
Wartości 0..2
Typ RW

Tryb wyświetlania temperatur dla stref w trybie pracy AF. Wartość fabryczna: 0

  0 - co 10 sekund naprzemiennie wartości dla A i F.
  1 - pokazywane są tylko wartości dla F.
  2 - pokazywane są tylko wartości dla A.
Rejestr 72
Nazwa setting.vent.t.display.mode
Wartości 0..3
Typ RW

Tryb wyświetlania temperatury na ekranie wentylacji. Dla wentylacji, temperatura jest jedynie wyświetlana, gdy nie jest aktywne obejście wentylacji (wtedy wyświetlany jest czas pozostały do końca obejścia - setting.vent.downtime) Wartość fabryczna: 3

  0 - co 8 sekund naprzemiennie wartości dla RT (input.vent.rt.t.value) i FT (input.vent.ft.t.value).
  1- pokazywana jest tylko wartość dla FT (input.vent.ft.t.value).
  2 - pokazywane jest tylko wartość dla RT (input.vent.rt.t.value).
  3 - nie pokazywana jest żadna z powyższych temperatur - pokazywane jest 0 - jako czas do końca obejścia wentylacji.
Rejestr 73
Nazwa setting.vent.auto.level
Wartości 0..6
Typ RW

Bieżący bieg wentylatora, nie może on być większy niż setting.max.vent.level. Bieg ten jest wizualizowany na pasku postępu (symbole t41..t46) gdy aktualnie wyświetlana jest wentylacja (ekran 4) oraz gdy wentylacja znajduje się w trybie Auto - czytaj opis rejestru setting.vent.downtime - o końca obejścia wentylacji.

Rejestr 74
Nazwa setting.vent.override.level
Wartości 0..6
Typ RW

Bieżący bieg wentylatora, nie może on być większy niż setting.max.vent.level. Bieg ten jest wizualizowany na pasku postępu (symbole t41..t46) gdy aktualnie wyświetlana jest wentylacja (ekran 4) oraz gdy wentylacja znajduje się w trybie override - czytaj opis rejestru setting.vent.downtime. Bieg ten ustawia się przy użyciu przycisków „Góra” oraz „Dół” w momencie, gdy aktualnie wyświetlany jest ekran wentylacji (po pierwszym przyciśnięciu przycisku OK można ustawić czas obejścia wentylacji).

Rejestr 75
Nazwa setting.vent.max.level
Wartości 0..6
Typ RW

Maksymalny bieg wentylatora, jaki może ustawić urządzenie. Wartość fabryczna: 6.

Rejestr 76
Nazwa setting.vent.downtime
Wartości 0..999
Typ RW

Czas pozostały do końca trybu obejścia biegu wentylacji. Wartość zadana z zewnętrznej logiki lub ustawiona z poziomu ekranu urządzenia. Gdy wartość tego rejestru wynosi 0, wówczas ekran trybu wentylacji wyświetla napis „Auto” - symbol t40 a w głównej jego części może być wyświetlana temperatura FT/RT - zależy od ustawienia rejestru setting.vent.t.display.mode. W przypadku gdy wartość tego rejestru jest różna od 0, wówczas ekran wyświetla symbol „override” - t49 oraz ekran wskazuje tą wartość, będącą czasem pozostałym do końca trybu override. Wartość tego rejestru można zmieniać z poziomu MODBUS jedynie wtedy, gdy counter.lock.vent.downtime jest równy 0. Gdy wartość counter.lock.vent.downtime jest różna od 0, wówczas urządzenie nie zgłosi błędu podczas próby zapisu nowej wartości, lecz jej nie przyjmie. Czas ten ustawia się przy użyciu przycisków „Góra” oraz „Dół”, po przyciśnięciu przycisku „OK” gdy aktywnym ekranem jest ekran wentylacji.

Rejestr 77
Nazwa counter.vent.downtime
Wartości 0..999
Typ R

Kopia rejestru setting.vent.downtime - tylko do odczytu

Rejestr 78
Nazwa counter.lock.vent.downtime
Wartości 0..1
Typ R

Rejestr blokujący możliwość zmiany rejestru setting.vent.downtime z poziomu interfejsu MODBUS, w przypadku gdy jest ustawiony na 1. Rejestr ten jest ustawiany na 1 automatycznie, gdy użytkownik zmieni wartość setting.vent.downtime na ekranie urządzenia. Może być również ustawiony z poziomu interfejsu MODBUS, w przypadku gdy do rejestru setting.lock.vent.downtime zostanie wpisana wartość 1. Wartość tego rejestru można skasować (ustawić na 0) tylko i wyłącznie poprzez wpisanie wartości 0 do rejestru setting.lock.vent.downtime.

Rejestr 79
Nazwa setting.lock.vent.downtime
Wartości 0..1
Typ RW

Rejestr ustawiający wartości rejestru counter.lock.vent.downtime (czytaj opis counter.lock.vent.downtime oraz setting.vent.downtime). Wartość odczytywana z tego rejestru zawsze wynosi 65535 (-1).

Rejestr 80
Nazwa setting.vacation.downtime
Wartości 0..999
Typ RW

Czas pozostały do końca trybu wakacyjnego. Wartość zadana z zewnętrznej logiki lub ustawiona z poziomu ekranu urządzenia. Gdy wartość tego rejestru wynosi 0, wówczas tryb wakacyjny nie jest aktywny. Gdy setting.vacation.downtime jest różna od 0, wówczas ekran wyświetla symbol „walizki” - t48 oraz ekran wskazuje tą wartość, będącą liczbą dni pozostałą do końca trybu wakacyjnego. Do trybu wakacyjnego wchodzi się poprzez równoczesne przyciśnięcie przycisków „Góra” i „Dół”. Wartość tą można wówczas zmieniać również przyciskami strzałek. Przyciśnięcie przycisku P anuluje tryb wakacyjny.

Rejestr 81
Nazwa counter.vacation.downtime
Wartości 0..999
Typ R

Kopia rejestru setting.vacation.downtime - tylko do odczytu

Rejestr 82
Nazwa counter.lock.vacation.downtime
Wartości 0..1
Typ R

Rejestr blokujący możliwość zmiany rejestru setting.vacation.downtime z poziomu interfejsu MODBUS, w przypadku gdy jest ustawiony na 1. Rejestr ten jest ustawiany na 1 automatycznie, gdy użytkownik zmieni wartość setting.vacation.downtime na ekranie urządzenia. Może być również ustawiony z poziomu interfejsu MODBUS, w przypadku gdy do rejestru setting.lock.vacation.downtime zostanie wpisana wartość 1. Wartość tego rejestru można skasować (ustawić na 0) tylko i wyłącznie poprzez wpisanie wartości 0 do rejestru setting.lock.vacation.downtime.

Rejestr 83
Nazwa setting.lock.vacation.downtime
Wartości 0..1
Typ R

Rejestr ustawiający wartości rejestru counter.lock.vacation.downtime. (czytaj opis counter.lock.vacation.downtime oraz setting.vacation.downtime). Wartość odczytywana z tego rejestru zawsze wynosi 65535 (-1).

Rejestr 84
Nazwa counter.system.work_time
Wartości 0..1
Typ R

Czas pracy urządzenia wyrażony w minutach

Rejestr 85
Nazwa setting.t.0.calib
Wartości -50..50
Typ RW

 

Rejestr 86
Nazwa setting.t.1.calib
Wartości -50..50
Typ RW

Rejestr kalibrujący wskazanie temperatury w jednostkach dziesiętnych stopni Celsiusza [-50..50]. Wartość tego rejestrów każdorazowo jest dodawana do pomiaru temperatury i wynik zapisywany jest w rejestrze input.t.value. Wartość ta jest wyrażona w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza. Wartość domyślna: 0.

Rejestr 87
Nazwa counter.status.mask
Wartości 0..65535
Typ RW

Maska statusu 0..65535. Informacje debugowe dla dewelopera.

Funkcje MODBUS:

Urządzenie obsługuje trzy funkcje standardu MODBUS:

  Read Holding Registers (Function Code 0x03)
  Preset Single Register (Function Code 0x06)
  Write Multiple Registers (Function Code 0x10)

W odpowiedzi wysyła dane, potwierdzenie wykonanych zapisów lub zwraca błąd, opisany jednym z następujących kodów wyjątków:

  Illegal Function (Exception Code 0x01)
  Illegal Data Address (Exception Code 0x02)
  Illegal Data Value (Exception Code 0x03)
  Slave Device Failure (Exception Code 0x04)

Uwaga!!Poniższe przykłady mają za zadanie pokazać przykładową komunikację MODBUS i nie muszą odnosić się do rzeczywistych rejestrów w urządzeniu. W przykładach komunikacji urządzenie HxFy ma adres domyślny 255 (0xff)

1. Read Holding Registers (Function Code 0x03)

Funkcja odczytuje określoną liczbę rejestrów, począwszy od danego adresu

Rozkaz:

ADDRESS FUN_CODE FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REGS_NO_MSB REGS_NO_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x03
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu pierwszego rejestru do odczytu.
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu pierwszego rejestru do odczytu.
REGS_NO_MSB starszy bajt ilości rejestrów do odczytu.
REGS_NO_LSB młodszy bajt ilości rejestrów do odczytu.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – starszy bajt

Odpowiedź zwracająca wartości rejestrów:

ADDRESS FUN_CODE BYTES VAL_0_MSB VAL_0_LSB ... VAL_N_MSB VAL_N_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x03
BYTES liczba bajtów zajętych przez przesyłane wartości rejestrów
VAL_N_MSB starszy bajt wartości rejestru N
VAL_N_LSB młodszy bajt wartości rejestru N
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – starszy bajt

Przykład: odczyt dwóch rejestrów (addr 0x0000) oraz (addr 0x0001)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0xd1 0xd5

Odpowiedź:

0xff 0x03 0x04 0x00 0x04 0x00 0x02 0x25 0xfc addr fcod byts reg val 0 reg val 1 crc

HxFy zwróciło wartości dwóch rejestrów. (addr 0x0000) = 4 oraz (addr 0x0001) = 2.

Odpowiedź informująca o błędzie:

ADDRESS FUN_ERR_CODE EXCEPTION_CODE CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_ERR_CODE suma logiczna kodu funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x03 z ustawionym bitem błędu 0x80. Co daje 0x83
EXCEPTION_CODE kod błędu MODBUS.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – starszy bajt

Przykład: próba odczytu dwóch rejestrów spoza zakresu adresów.

Adres startowy: 0x1234, liczba rejestrów: 2.

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x03 0x12 0x34 0x00 0x02 0x95 0x63

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x83 0x02 0xa1 0x01

zwrócony błąd to 0x02 Illegal Data Address.

2. Preset Single Register (Function Code 0x10)

Funkcja wpisuje wartości do wybranych rejestrów, począwszy od danego adresu.

Rozkaz:

ADDRESS FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REGS_NO_MSB REGS_NO_LSB BYTES_NO VAL_0_MSB VAL_0_LSB
... VAL_N_MSB VAL_N_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x10
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu rejestru, do którego ma nastąpić zapis wartości
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu rejestru, do którego ma nastąpić zapis wartości
REGS_NO_MSB numer rejestrów do zapisu – starszy bajt
REGS_NO_LSB numer rejestrów do zapisu – młodszy bajt
BYTES_NO liczba bajtów, którą zajmują przesyłane wartości rejestrów
VAL_0_MSB starszy bajt wartości pierwszego rejestru do zapisu
VAL_0_LSB młodszy bajt wartości pierwszego rejestru do zapisu
VAL_N_MSB starszy bajt wartości N-tego rejestru do zapisu
VAL_N_LSB młodszy bajt wartości N-tego rejestru do zapisu
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – starszy bajt

dpowiedź potwierdzająca zapis:

ADDRESS FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REGS_NO_MSB REGS_NO_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x10
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu pierwszego zapisanego rejestru.
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu pierwszego zapisanego rejestru.
REGS_NO_MSB ilość zapisanych rejestrów – starszy bajt
REGS_NO_LSB ilość zapisanych rejestrów – młodszy bajt
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – starszy bajt

Przykład: zapis do dwóch rejestrów: do rejestru o adresie 64 (0x0040) wartość 1 (0x0001) oraz do rejestru o adresie 65 (0x0041) wartość 7 (0x0007)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x10 0x00 0x40 0x00 0x02 0x04 0x00 0x01 0x00 0x07 0xd0 0x76

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x10 0x00 0x40 0x00 0x02 0x55 0xc2

Odpowiedź informująca o błędzie:

ADDRESS FUN_ERR_CODE EXCEPTION_CODE CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_ERR_CODE suma logiczna kodu funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x06 z ustawionym bitem błędu 0x80. Co daje 0x90
EXCEPTION_CODE kod błędu MODBUS.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – starszy bajt

Przykład: zapis do dwóch rejestrów gdzie do jednego z nich następuje próba zapisu niedozwolonej wartości. Do rejestru o adresie 64 (0x0040) wartość 1 (0x0001) oraz do rejestru o adresie 65 (0x0041) wartość 11 (0x000b)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x10 0x00 0x40 0x00 0x02 0x04 0x00 0x01 0x00 0x0b 0xd0 0x73

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x90 0x04 0x2c 0x33

W tym przypadku urządzenie zwróciło błąd z kodem wyjątku „Slave Device Failure – 0x04” ponieważ do jednego z rejestrów próbowano wpisać wartość poza zakresem.

Przykładowa funkcja licząca MODBUS CRC.

/**

  * calculates modbus crc
  * @param points to the first element
  * of modbus frame
  * @param points to the first after last
  * element of modbus frame
  * @tparam IT iterator or pointer type
  * @return calculated crc

* */

  template
  unsigned short calculateCrc(IT first, IT last)

{

  unsigned int crc = 0xffff;
  while (first != last)

{

  crc ^= *first++;
  for(int j = 0; j < 8; ++j)

{

  if(crc & 0x0001)
  crc = (crc >> 1) ^ 0xa001;
  else
  crc >>= 1;
  }
  }
  return crc;

}

 • Parameters
  • Power supply 12V DC
  • Width 80 mm
  • Height 80 mm
  • Grubość panelu 23 mm
  • Power supply!!! 3,2"
  • Wbudowany czujnik temperatury TAK
  • Dodatkowe czujniki temperatury Tak (opcja)
  • RS-485 communication TAK
  • Protokół MODBUS RTU
News

Contact

tel. +48 (32) 626-18-00
tel. +48 (32) 626-18-18
fax. +48 (32) 626-18-19
e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 All rights reserved. Copying and distribution of materials for commercial purposes any of printing or email method without written permission is prohibited.
created by CUNiT & 7Soft