Our website uses cookies file. By clicking "I accept" or use our website, you consent to use of cookies (How to manage cookies?) I accept
 
Products: 0
Value: 0,00 zł
 • Search
Advanced search
Produkt: IB-Tron H3F7 - Regulator elektroniczny do obsługi dwupompowej przepompowni ścieków

IB-Tron H3F7 - Regulator elektroniczny do obsługi dwupompowej przepompowni ścieków

310,01 zł brutto 252,04 zł netto
 • Description
 • Pictures
 • Links
 • Features

Wiadomosci ogólne

Zadaniem sterownika IB - Tron H3F7 jest obsługa przepompowni dwupompowej. Sterownik umożliwia sterowanie przepowniami dwupompowymi, dla których sygnałem załączenia poszczególnych biegów jest zwarcie odpowiednich wyjść. Sterowniki IB – Tron H3F7 pozwalają zaoszczędzić koszty energii poprzez odpowiednią regulację pracy pomp w zależności od potrzeb. Przyczyniają się tym samym do ochrony środowiska naturalnego i oszczędności finansowych.

Dane techniczne

 • Zużycie energii: < 2 W
 • Temp. składowania: -5 ÷ 50 ºC
 • Zasilanie: 230 V AC
 • Sygnał aktywny: zwarcie
 • Maksymalne obciążenie: 2A dla przkaźnika na kanał ( 4 szt.), 3A dla wyjść proporcjonalnych PWM na kanał (2szt.)
 • Obudowa: ABS
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • Stopień ochrony: IP30
 • Pamięć ustawień: 36 miesięcy
 • Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 106 x 86 x 60mm
 • Montaż: na szynę DIN
Uwagi ogólne

W trakcie instalowania sterownika dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji sterownika wyspecjalizowanemu zakładowi.

Sterownik powinien być zasilany napięciem stałym 230 V AC.

Sterownik przystosowany jest do pracy z pływakami dla których aktywnym sygnałem jest zwarcie.

Zakres dostawy

 • 1 x Sterownik H3F7
 • 1 x Niniejsza instrukcja
Zasada działania

Sterownik IB - Tron H3F7 ma za zadanie tak rozłożyć pracę pomp aby ich eksploatacja była równomierna. W pierwszej kolejności załączana jest pompa priorytetowa.

Priorytety pomp zmieniają się tak aby czas ich łącznej pracy był mniej więcej równy.

Uwaga:Priorytety zmieniają się kiedy rozbieżność sumarycznych czasów pracy poszczególnych pomp przekroczy 4h.

Kiedy poziom ścieków osiągnie poziom „pływak górny” zostaje załączona pompa priorytetowa, która rozpoczyna wypompowywanie ścieków (zwarcie na wejściu di.1).

Kiedy poziom ścieków osiągnie poziom „pływak dolny” następuje wyłączenie pompy (rozwarcie na wejściu di.0).

Jeżeli po 0.5h pracy pompy priorytetowej pompa ta nie zostanie wyłączona przez sygnał pływaka dolnego, oznacza to, że pompa priorytetowa mogła zostać uszkodzona i zostanie załączona druga pompa. Po odpompowaniu ścieków obie pompy zostają wyłączone (rozwarcie wejściu na di.0).

Jeżeli system dostanie sygnał o prawdopodobieństwie uszkodzenia pompy to zostanie załączony alarm serwisowy zasygnalizowany przez sterownik (wyjście do.2) i zapamiętany.

Budowa sterownika

Wymiary

Panel główny

Podłączenie

N - zmostkowane dla ułatwienia podłączenia

na ON pojawia sie faza (L) 230 V gdy urządzenie ma być załączone

Alarm krytyczny

Jeżeli system dostanie sygnał o prawdopodobieństwie uszkodzenia pompy zostanie załączony alarm serwisowy zasygnalizowany przez sterownik (wyjście do.2) i zapamietany. Reset tego alarmu serwisowego następuje tylko po zwarciu wejścia di.3 - niezależnie od tego czy pompy zostaną wyłączone przez pływak dolny (rozwarcie na di.0) Jeżeli z jakiś przyczyn poziom ścieków osiągnie poziom „pływak krytyczny” i sterownik wykryje załączenie pływaka alarmowego (zwarcie na wejściu di.2) spowoduje to automatycznie załączenie obu pomp i uruchomienie alarmu krytycznego (wyjście do.3). Alarm ten jest wyłączany jeżeli pływak krytyczny przestanie zgłaszać poziom krytyczny. Sterownik pamięta ilość sumarycznych przepracowanych godzin każdej z pomp oraz ilość ich załączeń (cykli załączenia).

Uwaga Zmiana parametrów oraz ich podgląd jak również odczyt czasu pracy poszczególnych pomp może nastąpić przy pomocy dedykowanego programu komputerowego.

 • Parameters
  • Ilość pływaków 3
  • Ilość pomp 2
  • Controlling elektroniczne
  • RS-485 communication tak
  • Ethernet communication nie
  • Power supply 230V AC
News

Contact

tel. +48 (32) 626-18-00
tel. +48 (32) 626-18-18
fax. +48 (32) 626-18-19
e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 All rights reserved. Copying and distribution of materials for commercial purposes any of printing or email method without written permission is prohibited.
created by CUNiT & 7Soft