Our website uses cookies file. By clicking "I accept" or use our website, you consent to use of cookies (How to manage cookies?) I accept
 
Products: 0
Value: 0,00 zł
 • Search
Advanced search
Produkt: IB-VM 4 DN 15 - Zabezpieczenie termiczne wypływu (zawór bezpieczeństwa termostatyczny z kapilarą)

IB-VM 4 DN 15 - Zabezpieczenie termiczne wypływu (zawór bezpieczeństwa termostatyczny z kapilarą)

240,00 zł brutto 195,12 zł netto
Not available
 • Description
 • Pictures
 • Links
 • Features

Wiadomości ogólne:

Zawór termostatyczny z kapilarą IB-VM 4 przewidziany jest to zastosowania jako termiczne zabezpieczenie wypływu w kotłach na paliwo stałe. Zawór może współpracować zarówno z kotłami pracującymi u układzie hydraulicznym zamkniętym, jak i otwartym.

Podstawę prawną dla stosowania kotłów na paliwo stałe w zamkniętych układach hydraulicznych daje nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw Nr 56 z 7 kwietnia 2009, zgodnie z którą:

„§ 133 ust. 7.  Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.”.

W praktyce zapis ten zezwala na montaż kominków grzewczych z płaszczem wodnym, wymienników dymowych, kotłów na paliwo stałe w domach jednorodzinnych w układach zamkniętych w połączeniu z grupą bezpieczeństwa  oraz zabezpieczeniem termicznym w postaci zaworu termostatycznego.

Powyższe zastosowane zaworu jest również zgodne z Polską Normą PN-EN303-5.

Właściwości:

 • Zawór samoczynny - nie wymaga zasilania;
 • Może być instalowany na dopływie zimnej wody lub odpływie gorącej wody;
 • Podwójny czujnik temperatury gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność działania;
 • Może być instalowany w dowolnej pozycji;
 • Otwiera i zamyka się automatycznie;
 • Giętka, metalowa osłona zabezpiecza kapilary przed uszkodzeniem;
 • Siłownik może być odkręcony od korpusu na czas montażu;
 • Czujniki temperatury znajdują się w tulejce zanurzeniowej, przeznaczonej do bezpośredniego wkręcenia w płaszcz kotła;
 • Trzpień umożliwiający ręczne otwarcie zaworu;

Dane techniczne:

 • Medium: woda
 • Wytrzymałość korpusu: 1 MPa
 • Temperatura otwarcia: 95 ºC
 • Przyłącza wody: GW 1/2", gwinty wewnętrzne
 • Tulejka zanurzeniowa:GW 1/2", gwint zewnętrzny
 • Materiał: mosiądz
 • Temperatura wody: 1 ÷ 110 ºC
 • Przepływ: ok. 1m3 / hprzy 100 kPa
 • Długość kapilary: 1,4 m 

Zakres Dostawy:

 • 1x Zawór IB-VM 4
 • 1x Niniejsza instrukcja

Budowa i Wymiary:

IB-VM 4 - Zabezpieczenie termiczne

Zasada Działania

Gdy temperatura w otoczeniu czujnika wzrasta, rośnie równocześnie temperatura cieczy w jego wnętrzu. Powoduje to wzrost ciśnienia wewnątrz czujnika a ciśnienie to, poprzez kapilarę, przenoszone jest do mieszka zaworu. Mieszek rozszerza się i naciska trzpień zaworu, powodując jego otwarcie. Zawór pozostaje otwarty tak długo, jak długo temperatura czujnika jest większa niż 95 ºC. Po spadku temperatury poniżej tej wartości następuje samoczynne zamknięcie zaworu.

Uwagi Dotyczące Montażu

Zawór może pracować w dowolnej pozycji. Podczas montażu zaleca się zdjęcie siłownika. Aby to zrobić należy odkręcić nakrętkę mocującą siłownik do korpusu. Nakrętkę należy dokręcać ręcznie, bez użycia narzędzi.

Nie należy dopuszczać do nadmiernego zginania osłony, w której znajdują się kapilary, nie wolno jej też naciągać, gdyż grozi to uszkodzeniem kapilar.

Czujnik temperatury musi mieć zapewniony bezpośredni kontakt z wodą kotłową, powinien być zanurzony bezpośrednio w niej.

Zawór ma określony kierunek przepływu wody, oznaczony strzałką na korpusie. Należy go przestrzegać.

Przykłady Zastosowań - Układ otwarty:

IB-VM 4 - Zabezpieczenie termiczne

Zawór IB-VM 4 może być z powodzeniem wykorzystywany do zabezpieczania instalacji otwartych lub częściowo otwartych.

Podczas normalnej pracy zawór jest zamknięty i blokuje dopływ zimnej wody z sieci do instalacji. Po przekroczeniu temperatury 95 ºC następuje otwarcie zaworu. Zimna woda napływa do kotła chłodząc go, a jednocześnie woda gorąca jest usuwana do sieci kanalizacyjnej przez otwór przelewowego naczynia wzbiorczego.

Po ochłodzeniu kotła następuje zamknięcie zaworu zabezpieczającego i ustaje wypływ wody z naczynia przelewowego.

Przykłady Zastosowań - Układ zamknięty:

IB-VM 4 - Zabezpieczenie termiczne

W systemach zamkniętych niezbędne jest zastosowanie zabezpieczenia termicznego.

Ciśnieniowy układ zamknięty centralnego ogrzewania połączony jest z siecią wodociągową za pomocą zaworu zwrotnego i reduktora. Reduktor ustala ciśnienie panujące w instalacji.

Po otwarciu zaworu zabezpieczającego następuje przepływ zimnej wody bezpośrednio przez kocioł (woda kotłowa), a jednocześnie wypływ gorącej wody przez zawór do sieci kanalizacyjnej.

Po ochłodzeniu kotła następuje zamknięcie zaworu zabezpieczającego a ciśnienie w układzie ponownie ustala się do wartości określonej przez reduktor ciśnienia.

Przykłady Zastosowań - Kocioł z wężownicą chłodzącą:

IB-VM 4 - Zabezpieczenie termiczne

Zawór IB-VM 4 może być również stosowany do ochładzania kotła, posiadającego wbudowaną wężownicę. 

Podczas normalnej pracy zawór jest zamknięty. Po przekroczeniu temperatury 95 ºC następuje otwarcie zaworu i przepływ zimnej wody przez wężownicę. Przepływająca woda odbiera ciepło z kotła, po czym jest usuwana do sieci kanalizacyjnej.

Po ochłodzeniu kotła następuje zamknięcie zaworu zabezpieczającego. 

W przedstawionym układzie woda chłodząca nie miesza się z wodą kotłową, więc nie występują skoki ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania podczas przełączania zaworu (nie licząc zmian ciśnienia wywołanych zmianami temperatury wody w instalacji).

IB-VM 4 - Zabezpieczenie termiczne

 • Parameters
  • Connection GW DN15 (1/2")
News

Contact

tel. +48 (32) 626-18-00
tel. +48 (32) 626-18-18
fax. +48 (32) 626-18-19
e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2020 All rights reserved. Copying and distribution of materials for commercial purposes any of printing or email method without written permission is prohibited.
created by CUNiT & 7Soft