Our website uses cookies file. By clicking "I accept" or use our website, you consent to use of cookies (How to manage cookies?) I accept
 
Products: 0
Value: 0,00 zł
 • Search
Advanced search
Produkt: IB-Tron 4000SOL-BL - Wielosystemowy sterownik solarny, podświetlenie, dwa pola kolektorów, dwa zbiorniki

IB-Tron 4000SOL-BL - Wielosystemowy sterownik solarny z podświetleniem, dwa pola kolektorów, dwa zbiorniki

430,00 zł brutto 349,59 zł netto
 • Description
 • Pictures
 • Links
 • Features

IB-TRON 4000SOL

Wiadomości ogólne:

Sterownik IB-Tron 4000SOL służy do kontroli pracy układów solarnych lub dowolnych układów grzewczych, których kontrola opiera się na pomiarze różnic temperatur w różnych miejscach układu. Sterownik IB-Tron 4000SOL umożliwia pełną automatyzację w/w układów w sposób komfortowy a równocześnie zapewnia wysoką efektywność układu.

Właściwości:

 • Sterowanie układem dla 4 różnych bardzo rozbudowanych układów grzewczych
 • Niezależne sterowanie dwoma polami kolektorów
 • Ładowanie dwóch zbiorników (np. c.w.u. i bufor, zasobnik i basen itp.)
 • Możliwość podłączenia 7 czujników temperatury (wszystkie czujniki w komplecie)
 • Możliwość sterowania 7 różnymi urządzeniami (pompy, grzałki, zawory, kotły itp.)
 • Pompy ładujące z automatyczną zmianą prędkości przepływu, w celu zwiększenia efektywności układu. Zakres prędkości w pełni nastawialny. Prędkość pomp ładujących jest dobierana wg ustalonego żądanego sposobu pracy:
  • wg optymalnej różnicy temperatur
  • wg optymalnej temperatury pracy kolektora
 • Pełna nastawna histereza dla wszystkich parametrów.
 • Support of two temperature sensor:
 • Zabezpieczenie kolektorów przed niskimi temperaturami
 • Zabezpieczenie zbiorników przed wysokimi temperaturami (przed przegrzaniem)
 • Bezwzględne zabezpieczenie przed zbyt wysokimi temperaturami w układzie
 • Czytelny, duży (4”), podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD pokazujący wszystkie niezbędne informacje (temperatury, prace pomp, zaworów, grzałek itp.) oraz aktualny schemat ideologiczny systemu
 • Zasilany z sieci – nie wymaga baterii do pracy
 • Bateryjne podtrzymywane pamięci w przypadku zaniku napięcia
 • Sterowanie dodatkowym wspomaganiem dogrzewania dwóch zbiorników (niezależnie dla każdego zbiornika)
 • Sterowanie pompą c.w.u. wg dwóch trybów do wyboru:
  • wg temperatury powrotu z cyrkulacji
  • wg nastawionego programu czasowego cyrkulacji z nastawionym czasem pracy i przerwy
 • Dwie funkcje wakacyjne do ustawienia wg potrzeby:
  • Zimowa (ogrzewa tylko c.o., zasobnik c.w.u. nie jest ogrzewany w ogóle przez solar i przez inne źródła ciepła)
  • Letnia (wychładzanie zbiorników i blokada dogrzewania zewnętrznymi źródłami ciepła)
 • W pełni ustawialna ochrona bakteriologiczna zasobnika
 • Funkcja GUARD - ochrona urządzeń przed zastaniem (okresowy rozruch urządzeń)
 • Funkcja przepompowywania ciepła między zbiornikami
 • Funkcja SMART START, regulator inteligentnie uwzględnia zwłokę jaka powstaje pomiędzy rzeczywistą temperaturą panującą w kolektorze a temperaturą odczytywaną przez czujnik
 • Niezależna kalibracja każdego toru pomiarowego
 • Wybór sposobu ładowania dwóch zbiorników:
  • Największa efektywność (system stara się zgromadzić jak najwięcej energii, oba zbiorniki są równorzędne)
  • Z priorytetem zbiornika c.w.u. (zbiornik c.w.u. jest najpierw ładowany do optymalnej temperatury a dopiero potem zbiorniki są ładowane wg największej efektywności)
 • Ręczny test wszystkich przekaźników
 • Możliwość weryfikacji działania logiki układu przez nadpisywanie odczytów temperatury
 • Montaż na klasycznej szynie DIN (10 modułów) lub natynkowo
 • Łatwa i intuicyjna obsługa
 • Estetyczny i nowoczesny wygląd

Oznaczenie Modeli:

 • BL - niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie uaktywnia się w momencie przyciśnięcia dowolnego przycisku i dezaktywuje się po pewnym czasie bezczynności)

Dane techniczne:

 • Zużycie energii: < 5 W
 • Zasilanie:230V AC
 • Dokładność pomiaru: ±1ºC
 • Temp. składowania: -10÷50 ºC
 • Maksymalne obciążenia:
  • P0, P1: 1,5A(~300W)
  • P2, P3: 3A (~600W)
  • R1: 10A (~2000W)
  • H1, H2: 16A (~3500W)
 • Obudowa: ABS
 • Wyświetlacz: LCD (4”)
 • Wilgotność: 5±90%
 • Dokładność zegara: ±100 sek/m-c

Zakres Dostawy:

 • 1x Sterownik
 • 2x Czujnik PT1000
 • 5x Czujnik NTC 10kOhm
 • 1x Niniejsza instrukcja

Uwagi Ogólne:

 • W trakcie instalowania regulatora dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji regulatora wyspecjalizowanemu zakładowi.
 • Regulator powinien być umieszczony z dala od prysznica, wanien, umywalek, itp. aby uniemożliwić bezpośrednie zalanie regulatora.
 • Regulator jest przeznaczony do montażu w rozdzielniach i szafach sterowniczych z klasycznymi szynami DIN. Można go również montować natynkowo, ponieważ posiada odpowiednie otwory montażowe.

Budowa:

IB-TRON 4000sol

Podłączenie:

IB-TRON 4000SOL

 • Zaciski podłączeniowe znajdują się pod przednim panelem. Aby dokonać podłączenia należy usunąć panel przedni i odłączyć taśmę łączącą płyty sterownika.
 • POWER - zasilanie sterownika
 • Podłączenie poszczególnych urządzeń i czujników zależy od wybranego systemu pracy. Część urządzeń lub czujników może być niepodłączona . Wszystkie urządzenia są zasilane takim samym napięciem jak sterownik
 • R1 - Sterowanie zaworem trójdrogowym z siłownikiem. Sterownik podaje napięcie na wyjściu ON gdy chce ładować zbiornik nr 2 (bufor) i podaje napięcie na wyjściu OFF gdy chce ładować zbiornik nr 1 (zasobnik c.w.u.)

Wyświetlacz:

IB-TRON 4000SOL

 • Wygląd wyświetlacza zależności od wybranego systemu. Część elementów może nie być widoczna.
 • Pulsujący symbol pompy oznacza, że pompa pracuje. Jeżeli symbol nie pulsuje oznacza, że pompa nie pracuje.

Czujniki Temperatury:

W komplecie ze sterownikiem dostarczane są czujniki:

 • 2x Czujnik PT1000 (podłączane do T0 i T1)
 • 5x Czujnik NTC10kOhm (podłączane do T2, T3, T4, T5 i T6)
 • Czujniki można przedłużać do dowolnej długości, jednak należy pamiętać, że przedłużenie powyżej 10m może powodować z każdym metrem odchyłkę pomiarową i fałszowanie wyników, dlatego dla odległości powyżej 10m należy kalibrować urządzenie. Czujniki należy przedłużać przewodami:
  • do 50m 2x 0,75 mm2
  • powyżej 50m 2x 1,50 mm2
 • Regulator jest kompatybilny z czujnikami NTC 10kOhm o następującej charakterystyce:
Temperatura [ºC] Oporność [Ohm]
-50 687 803
-40 346 405
-30 181 628
-20 99 084
-10 56 140
0 32 960
10 20 000
20 12 510
25 10 000
30 8 047
40 5 310
50 3 588
60 2 476
70 1 743
80 1 249
90 911
100 647

Czujniki Temperatury:

 • Regulator jest kompatybilny z czujnikami PT1000 o następującej charakterystyce:
Temperatura [ºC] Oporność [Ohm]
-30 862
-20 902
-10 944
0 1 000
10 1 057
20 1 097
30 1 136
40 1 175
50 1 215
60 1 254
70 1 292
80 1 331
90 1 370
100 1 408
110 1 447
120 1 485
130 1 523
140 1 561
150 1 599
160 1 597
170 1 645
180 1 712
190 1 750
200 1 787
210 1 774
220 1 810
230 1 847
240 1 875
250 1 912
260 2 008
270 2 045
280 2 081
 • Przewody czujników przewodzą niskie napięcia, aby nie zakłócać dokonywanych pomiarów, przewody czujników nie powinny być prowadzone w sąsiedztwie przewodów wysokiego napięcia (dystans co najmniej 100mm).
 • Czujniki mogą pracować w każdych warunkach pogodowych.
 • Przewody czujników odporne są na temperatury:
  • PT1000: -50÷140 ºC, chwilowy do 200 ºC
  • NTC 10kOhm: -50÷100 ºC, chwilowy do 120 ºC

Kalibracja:

Po prawidłowym podłączeniu regulator jest gotowy do pracy. Regulator fabrycznie jest skalibrowany do pracy z czujnikiem standardowym. Jednak przy długich przewodach, temperatura wyświetlana przez sterownik może być różna od rzeczywistej.

Przegląd temperatur:

IB-TRON 3100FAN Aby zobaczyć temperaturę na konkretnym czujniku należy przycisnąć przycisk. Wielokrotne naciskanie tego klawisza spowoduje przełączenie wskazań na kolejny czujnik. Jeżeli aktualnie pokazana jest temperatura z ostatniego dostępnego czujnika, przyciśnięcie klawisza spowoduje przełączenie wskazań na pierwszy dostępny czujnik.

IB-TRON 3100FAN Aby łatwo można było się zorientować, gdzie, który czujnik jest umieszczony, wszystkie czujniki zostały symbolicznie zaznaczone na wyświetlaczu a obok symbolu znajduje się numer czujnika

 • Jeżeli jakiś czujnik nie jest podłączony lub jest uszkodzony i nie jest on istotny z punktu widzenia działania regulatora wskazuje wartość „- - -”
 • Jeżeli jakiś czujnik nie jest podłączony lub jest uszkodzony i jest on istotny z punktu widzenia działania regulatora to na wyświetlaczu pojawia się symbol ostrzeżenia

Podstawowe Nastawy:

W pierwszej kolejności należy ustawić właściwy system regulatora, który odpowiadać będzie rzeczywistemu podłączeniu hydraulicznemu instalacji.

Regulator obsługuje 4 systemy grzewcze:

1. Obsługa jednej połaci kolektorów i  jednego zbiornika

2. Obsługa dwóch połaci kolektorów i  jednego zbiornika

3. Obsługa jednej połaci kolektorów i  dwóch zbiorników

4. Obsługa dwóch połaci kolektorów i dwóch zbiorników

W rzeczywistości połacią kolektorów może być dowolne inne urządzenie, które wytwarza ciepło w podobny sposób do kolektora (np. kominek grzewczy). Podobna sytuacja jest ze zbiornikiem, który w rzeczywistości może być np. basenem kąpielowym.

System 1 - Jedna połać kolektorów i jeden zbiornik:

IB-TRON 4000SOL

Pompa obiegowa pola kolektorów (P1) jest uruchamiana w momencie gdy różnica temperatury pola kolektorów (T1) a temperaturą zasobnika (T2) osiągnie ustawioną wartość załączenia. Pompa zostaje wyłączona gdy różnica temperatury T1 i T2 spadnie poniżej ustawionej wartości wyłączenia lub temperatura w zasobniku (T2) osiągnie ustawioną wartość maksymalną. Pompa kolektorów jest sterowana z płynną regulacją obrotów.

Zewnętrzne źródło zasilania (H1), którym może być grzałka elektryczna, piec gazowy lub elementy automatyki (pompa, elektrozawór) jest sterowane na podstawie odpowiednio nastawionych parametrów sterownika, opisanych w dalszej części instrukcji oraz odczytu temperatury z czujnika (T3) w górnej części zasobnika. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej (P2) jest sterowana na podstawie odpowiednio nastawionych parametrów sterownika, opisanych w dalszej części instrukcji oraz odczytu temperatury z czujnika (T4) cyrkulacji c.w.u.

W/w uwagi dotyczące zewnętrznego źródła ciepła oraz pompy cyrkulacyjnej c.w.u. dotyczą wszystkich obsługiwanych systemów.

System 2 - Dwie połacie kolektorów i jeden zbiornik:

IB-TRON 4000SOL

Pompa obiegowa pierwszego pola kolektorów (P1) jest uruchamiana w momencie, gdy różnica temperatury pierwszego pola kolektorów (T1) a temperaturą w zbiorniku (T2) osiągnie ustawioną wartość załączenia. Podobnie pompa obiegowa drugiego pola kolektorów (P0) jest uruchamiana w momencie, gdy różnica temperatury drugiego pola kolektorów (T0) a temperaturą w zbiorniku (T2) osiągnie ustawioną wartość załączenia. Pompy obiegowe (P1 i P0) pracują niezależnie od siebie - mogą pracować równocześnie, nie pracować wcale lub tylko jedna pracuje. Odpowiednia pompa zostaje wyłączona gdy różnica temperatury pomiędzy odpowiednim polem kolektorów a zbiornikiem spadnie poniżej ustawionej wartości wyłączenia lub temperatura w zasobniku (T2) osiągnie ustawioną wartość maksymalną. Pompy kolektorów są sterowane z płynną regulacją obrotów.

System ten jest zalecany gdy pola kolektorów pracują niezależnie od siebie (układ wschód/zachód przy niskim pochyleniu, gdy może zaistnieć sytuacja gdy dwa pola kolektorów pracują równocześnie).

Drugim polem kolektorów w rzeczywistości może być odpowiednio hydraulicznie podłączone inne urządzenie wytwarzające energię cieplną np. kominek grzewczy z płaszczem wodnym.

System 3 - Jedna połać kolektorów i dwa zbiorniki:

IB-TRON 4000SOL

Pompa obiegowa pola kolektorów (P1) jest uruchamiana w momencie, gdy różnica temperatury pola kolektorów (T1) a temperaturą w zbiorniku docelowym (T2 lub T5) osiągnie ustawioną wartość załączenia a zawór trójdrogowy jest ustawiany w takiej pozycji aby ładować właściwy zbiornik. Zbiorniki są ładowane wg ustawionego priorytetu (opis w dalszej części instrukcji). Pompa ładująca (P1) zostaje wyłączona gdy różnica temperatury pomiędzy polem kolektorów a ładowanym zbiornikiem spadnie poniżej ustawionej wartości wyłączenia lub temperatura w danym zasobniku (T2 lub T5) osiągnie ustawioną wartość maksymalną. Pompa kolektorów jest sterowana z płynną regulacją obrotów.

Dodatkowo istnieje możliwość przepompowania ciepła między zbiornikami (opis w dalszej części instrukcji).

Zewnętrzne źródło zasilania (H2), którym może być grzałka elektryczna, piec gazowy lub elementy automatyki (pompa, elektrozawór) jest sterowane na podstawie odpowiednio nastawionych parametrów sterownika, opisanych w dalszej części instrukcji oraz odczytu temperatury z czujnika (T6) w górnej części zbiornika buforowego.

Zbiornikiem 2 w rzeczywistości może być odpowiednio hydraulicznie podłączony basen kąpielowy.

System 4 - Dwie połacie kolektorów i dwa zbiorniki

IB-TRON 4000SOL

Pompa obiegowa pierwszego pola kolektorów (P1) jest uruchamiana w momencie, gdy różnica temperatury pierwszego pola kolektorów (T1) a temperaturą w zbiorniku docelowym (T2 lub T5) osiągnie ustawioną wartość załączenia. Podobnie pompa obiegowa drugiego pola kolektorów (P0) jest uruchamiana w momencie, gdy różnica temperatury drugiego pola kolektorów (T0) a temperaturą w zbiorniku docelowym (T2 lub T5) osiągnie ustawioną wartość załączenia. Pompy obiegowe (P1 i P0) pracują niezależnie od siebie - mogą pracować równocześnie, nie pracować wcale lub tylko jedna pracuje. Zawór trójdrogowy (R2) jest ustawiany w takiej pozycji aby ładować właściwy zbiornik. Zbiorniki są ładowane wg ustawionego priorytetu (opis w dalszej części instrukcji). Odpowiednia pompa ładująca zostaje wyłączona gdy różnica temperatury pomiędzy odpowiednim polem kolektorów a ładowanym zbiornikiem spadnie poniżej ustawionej wartości wyłączenia lub temperatura w zasobniku (T2 lub T5) osiągnie ustawioną wartość maksymalną. Pompa kolektorów jest sterowana z płynną regulacją obrotów.

Dodatkowo istnieje możliwość przepompowania ciepła między zbiornikami (opis w dalszej części instrukcji).

System ten jest zalecany gdy pola kolektorów pracują niezależnie od siebie (układ wschód/zachód przy niskim pochyleniu, gdy może zaistnieć sytuacja gdy dwa pola kolektorów pracują równocześnie).

Zewnętrzne źródło zasilania (H2), działa tak samo jak w systemie 3.

Drugim polem kolektorów w rzeczywistości może być odpowiednio hydraulicznie podłączone inne urządzenie wytwarzające energię cieplną np. kominek grzewczy z płaszczem wodnym.

Zbiornikiem 2 w rzeczywistości może być odpowiednio hydraulicznie podłączony basen kąpielowy.

Pompa cyrkulacji c.w.u.:

Regulator został wyposażony w funkcję kontroli pompy cyrkulacyjnej c.w.u. (pompa P2) Regulacja pompy cyrkulacyjnej c.w.u. może odbywać się na dwa sposoby:

IB-TRON 3100FANRegulacja na podstawie temperatury powrotu cyrkulacji. Jeżeli kontrola odbywa się wg tego sposobu na ekranie widoczny jest odpowiedni symbol. Czujnik T4 musi być podłączony aby można było korzystać z tej funkcji. Pompa cyrkulacyjna jest załączana wtedy gdy temperatura na czujniku T4 spadnie poniżej zadanej wartości. Sugeruje się aby czujnik T4 był umieszczony na powrocie cyrkulacji lub na rurze cyrkulacyjnej ostatniego odbiornika c.w.u. Do tego miejsca zostanie „dopchana” ciepła woda i pompa zostanie wyłączona. Dopiero gdy woda w rurze cyrkulacyjnej ostygnie pompa zostanie ponownie załączona.

Uwaga!!! Jeżeli temperatura w górnej części zbiornika nr 1 (T3) jest zbyt niska, żeby dogrzać czujnik T4 do zadanej temperatury, pompa cyrkulacji nie zostanie załączona.

IB-TRON 3100FANRegulacja wg odpowiednich odcinków czasu. Jeżeli kontrola odbywa się wg tego sposobu na ekranie widoczny jest odpowiedni symbol. Regulator kontroluje pompę cyrkulacyjną wg odliczanych odcinków czasowych czas pracy oraz przerwa. Np. pompa cyrkulacyjna jest załączana co 20 min na 3 min. Obie wartości odcinków są nastawialne.

 • Jeżeli na ekranie nie widać symbolu żadnego z powyższych symboli oznacza to, że pompa cyrkulacyjna c.w.u. nie jest sterowana przez regulator.
 • Jeżeli pompa c.w.u. pracuje symbol pompy P2 miga.
 • Pompa cyrkulacji c.w.u. jest sterowana tylko w nastawionych okresach czasowych (tylko w wybranych godzinach, pomiędzy początkiem i końcem okresu pracy). Często nie ma potrzeby używania cyrkulacji w godzinach nocnych lub kiedy w budynku nikt nie przebywa. Poza tymi okresami pompa cyrkulacyjna nigdy się nie włącza.

Po wybraniu sposobu kontroli pracy, można ustawić parametry funkcji. W zależności od wybranego sposobu kontroli pompy c.w.u. dostępne są różne parametry nastawy.

Ochrona bakteriologiczna :

W trosce o zdrowie użytkownika, regulator został wyposażony w funkcję ochrony bakteriologicznej zasobnika c.w.u. w szczególności funkcja ta zabezpiecza zbiornik przed bakteriami Legionelli (Legionelloza).

Optymalna temperatura do namnażania się bakterii Legionella Pneumophila w laboratorium to 37ºC. Przy wyższych temperaturach stopień namnażania tych mikroorganizmów zmniejsza się, a przy 46ºC ustaje. Bakteria może przeżyć w wyższych temperaturach, ale czas przetrwania spada od kilku godzin przy 50ºC do kilku minut przy 60ºC. Przy temperaturze 70ºC bakteria jest zabijana natychmiast.

Regulator kontroluje jaka maksymalna temperatura była w zasobniku c.w.u. w przeciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie temperatura w zasobniku c.w.u. ani raz nie osiągnęła zadanej wartości ochronnej, istnieje ryzyko powstania w zbiorniku bakterii. Dlatego jeżeli taka sytuacja nastąpi, regulator załącza dodatkowe źródło ciepła H1 i pozostaje ono włączone do czasu aż zostanie osiągnięta temperatura ochronna.

Funkcję ochrony bakteriologicznej jest zalecana w każdym przypadku, jednak można ją wyłączyć jeżeli jest taka potrzeba.

Histereza:

Regulator w umożliwia pełną regulację histerezy dla wielu funkcji.

Histereza oznacza zwłokę w załączeniu/wyłączaniu urządzenia. Im wyższa wartość histerezy tym mniej cykli wykonuje sterowane urządzenie (np. pompa), w związku z czym wydłuża się żywotność urządzenia.

W warunkach normalnych zaleca się nastawić histerezę do wartości 2 ºC (dla cieczy). Wielkość nastawy histerezy zależy od miejsca dokonywania pomiarów.

Dogrzewanie zbiorników:

Regulator został wyposażony w dodatkowe, niezależne, mocne przekaźniki H1 i H2, pod które można podłączyć dodatkowe źródło ciepła. Dodatkowym źródłem ciepła może być np. grzałka elektryczna, kocioł gazowy ogrzewający wodę w zbiorniku (przez wężownicę lub bezpośrednio) itp.

Należy pamiętać, że maksymalne obciążenie H1 i H2 nie może przekroczyć wartości podanych w danych technicznych niniejszej instrukcji. W przypadku większych obciążeń urządzeń dogrzewających należy je podłączać przez zewnętrzny dodatkowy stycznik o odpowiedniej mocy.

Regulator został zaprojektowany z myślą o dodatkowych źródłach zasilania umieszczonych w górnych warstwach zbiornika, tak aby nie ogrzewać całego zbiornika tylko jego część.

Jeżeli temperatura w górnej części pierwszego zbiornika (T3) spadnie poniżej zadanej komfortowej wartości (w zadanych godzinach) urządzenie H1 zostaję włączone aż zostanie osiągnięta zadana temperatura komfortowa (z uwzględnieniem nastawnej histerezy).

Analogicznie następuje załączenie urządzenia H2 w przypadku gdy temperatura w górnej części drugiego zbiornika (T6) spadnie poniżej zadanej komfortowej wartości.

Do każdego zbiornika można ustawić po dwa, niezależne okresy dziennie, w których są załączane dodatkowe urządzenia grzewcze dla zbiorników.

W niektórych systemach grzewczych, wskazane jest aby temperatura w górnej części zbiornika buforowego (zbiornik nr 2), była zmienna i zależna od temperatury zewnętrznej (im zimniej na zewnątrz tym wyższa wymagana temperatura T6, im cieplej na zewnątrz tym niższa wymagana temperatura T6). Efekt taki można osiągnąć dodatkowym liniowym sterownikiem pogodowym. Regulatory takie dostępne są w naszej ofercie.

Ochrona przed zamarznięciem:

Jeżeli regulator stwierdzi, że temperatura w kolektorach (T0 lub T1) spadnie poniżej bezpiecznej granicy, zostanie uruchomiona odpowiednia pompa ładująca (P0 lub P1) z maksymalną prędkością, po to aby zabezpieczyć kolektory przed zniszczeniem.

  • Wartość nastawy temperatury zabezpieczającej przed niskimi temperaturami to: -30 ÷ 5ºC
  • Wartość ochronna powinna być właściwa dla progu zamarzania właściwym dla zastosowanego płynu (np. jeżeli jest to glikol o mrozoodporności -15ºC, wartość ochronna powinna być na tej lub wyższej wartości).

Jeżeli w układach solarnych występuje płyn całkowicie niezamarzający, można tą funkcję wyłączyć (dla obu lub tylko jednej połaci).

 • Jeżeli funkcja ochronna rozpoczęła działanie na wyświetlaczu pojawia się symbol ostrzeżenia.

 

Ochrona przed wysokimi temp:

Regulator został wyposażony w ochronę zbiorników i całego układu przed wysokimi temperaturami.

Jeżeli temperatura T0 lub T1 przekroczy zadaną temperaturę bezpieczeństwa, odpowiednio pompa P0 lub P1 zostaje priorytetowo wyłączona, po to aby wysokie temperatury, jakie mogą być „przepchane” przez instalacje nie uszkodziły komponentów na niej zamontowanych. Wartości te powinny być ustawione na takim poziomie na jaką chwilową odporność na wysoką temperaturę posiada element najsłabszy na danej części instalacji solarnej.

Jeżeli temperatura T2 lub T5 przekroczy zadaną temperaturę bezpieczeństwa, odpowiedni zbiornik przestaje być ładowany ze względu bezpieczeństwa. Wartości te powinny być mniejsze niż maksymalna dopuszczalna temperatura jaką podaje producent zbiorników.

Wszystkie w/w funkcje ochrony mogą zostać wyłączone. Jednakże ze względów bezpieczeństwa nie jest to zalecane.

Jeżeli funkcja ochronna rozpoczęła działanie na wyświetlaczu pojawia się symbol ostrzeżenia.

Wybór zbiornika:

Zagadnienie to dotyczy systemów z dwoma zbiornikami (3 i 4).

Regulator wybiera, który zbiornik ma być ładowany na dwa sposoby (w jaki sposób ma się to odbywać ustala użytkownik):

 • 1. Priorytet pierwszego zbiornika. Dopóki zbiornik pierwszy (czujnik T2) nie osiągnie zadanej temperatury optymalnej, drugi zbiornik nie jest ładowany (wyjątkiem jest przypadek, gdy regulator stwierdzi, że nie ma szans załadować pierwszego zbiornika do zadanej optymalnej temperatury). Kiedy pierwszy zbiornik zostaje załadowany do optymalnej temperatury, zbiorniki ładowane są wg zasady największej efektywności.
 • 2. Największa efektywność. Zbiorniki pierwszy i drugi mają równe prawa. Regulator ładuje ten zbiornik, który zapewni całemu systemowi największy uzysk energii (UWAGA! Nie należy mylić energii z temperaturą!)
 • Na wyświetlaczu zawór symbolicznie zmienia swoją pozycje i dodatkowo niektóre części instalacji przy zaworze migają. Dzięki temu w czytelny i jednoznaczny sposób użytkownik dostaje informację, który zbiornik jest aktualnie ładowany.

Pompy ładujące:

Ogólnie mówiąc regulator ładuje zbiorniki jeżeli temperatura na kolektorze jest wyższa niż w zbiorniku docelowym (z odpowiednimi modyfikacjami dla odpowiednich systemów).

Dla każdej połaci kolektorów (T0 lub T1) można ustawić różnicę załączania i różnicę wyłączenia odpowiedniej pompy P0 lub P1.

Analizowana różnica dotyczy odpowiedniej połaci kolektorów oraz zbiornika docelowego (może to być T2 lub T5 w zależności, który zbiornik regulator zdecyduje się ładować). Wartości tych parametrów powinny być dobrane indywidualnie wg istniejącej instalacji.

Wg bardzo uproszczonej metody różnica załączenia pompy odpowiedniej połaci powinna wynosić:

Straty powstałe na instalacji (w typowych warunkach grzewczych) na odcinku pomiędzy analizowaną połacią kolektorów a zbiornikiem najdalej oddalonym i ta wartość zwiększona o 4 ºC.

Natomiast różnica wyłączenia pompy tej samej połaci powinna być nie mniejsza niż w/w straty.

Np. Straty pomiędzy kolektorem a zbiornikiem wynoszą 4 ºC. Różnica załączenia pompy to 8ºC a wyłączenia pompy to 4ºC.

Regulator dodatkowo został wyposażony w możliwość kontroli pompy przeładowującej P3. Funkcja ta jest bardzo potrzebna w wielu przypadkach, przykładem tu może być taka typowa sytuacja:

Układ solarny w dzień dogrzał oba zbiorniki (1 i 2). Zbiornik pierwszy jest zbiornikiem c.w.u. Wieczorem mieszkańcy budynku wychłodzili pierwszy zbiornik (zużyli ciepłą wodę). W normalnym przypadku w tym momencie załączyło by się dodatkowe dogrzewanie zbiornika (np. grzałką elektryczną – funkcja dogrzewania została wcześniej opisana w niniejszej instrukcji). Jednakże w przypadku gdy w zbiorniku drugim nadal jest zgromadzona energia słoneczna, następuje przepompowanie tej energii (np. przez górną wężownicę zasobnika c.w.u. lub zewnętrzny wymiennik) ze zbiornika drugiego do zbiornika pierwszego. Dzięki temu maksymalnie zostanie wykorzystana energia słoneczna w układzie. Dodatkowo podczas etapu przeładowywania energii zbiornik pierwszy nie będzie dogrzewany urządzeniem H1.

Regulacja pompy przeładowującej P3 odbywa się podobnie jak w przypadku regulacji pomp P0 i P1, przy czym pod uwagę brana jest różnica temperatur w górnych częściach zbiorników (różnica pomiędzy T6 i T3).

 • Pompy P0 i P1 pracują ze zmienną prędkością. Prędkość ta ustawiana jest przez regulator na odpowiednio wykalkulowaną wartość (opis w dalszej części instrukcji). Pompa P3 działa na zasadzie załącz/wyłącz, nie jest regulowana jej prędkość.
 • Jeżeli którakolwiek pompa pracuje, jej symbol na wyświetlaczu miga.

Prędkości pomp P0 i P1:

Jak wiadomo prędkość przepływu płynu przez kolektor nie jest obojętna. Jeżeli prędkość ta będzie zbyt wysoka, kolektor nie będzie pracował z maksymalną sprawnością. Jeżeli będzie zbyt niska, kolektor może wchodzić w strefę pary. Ustawienie prędkości przepływu na stałym poziomie jest tylko półśrodkiem, ponieważ jest to prędkość optymalna dla warunków jakie były w momencie regulacji. Jeżeli zmieni się natężenie promieniowania słonecznego, zmieni się temperatura powrotu kolektora lub jeszcze inny parametr, okaże się, że optymalna prędkość przepływu (czyli taka przy jakiej kolektor ma najwyższą sprawność i produkuje najwięcej energii dla zaistniałej sytuacji) jest zupełnie inna niż ta wcześniej nastawiona.

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest automatyczna kontrola i możliwość zmiany prędkości przepływu płynu przez kolektor. Regulator IB-Tron 4000SOL został wyposażony właśnie w taką możliwość. Regulator płynnie steruje obrotami pompy tak aby kolektory słoneczne zawsze pracowały z najwyższą swoją sprawnością.

Dodatkowo z uwagi na fakt, że na rynku istnieje wiele typów kolektorów słonecznych (i urządzeń działających na podobnej zasadzie) funkcja doboru optymalnej prędkości może być zmienna i działać na dwa sposoby:

 • 1. Na podstawie optymalnej temperatury pracy kolektora. Prędkość odpowiedniej pompy jest tak dobrana aby temperatura zasilania (T0 lub T1) była zawsze na zadanym stałym optymalnym poziomie (np. 80ºC)
 • 2. Na podstawie optymalnej różnicy temperatur miedzy zasilaniem a powrotem. Prędkość odpowiedniej pompy jest tak dobrana aby różnica temperatury na kolektorze (T0 lub T1) i zbiorniku docelowym (T2 lub T5) była na stałym optymalnym poziomie (optymalny przyrost temperatury np. 20ºC)

Aby prawidłowo ustalić w jaki sposób ma być dobierana prędkość przepływu należy pytać producenta kolektorów. W momencie pisania niniejszej instrukcji, kolektory próżniowe, rurowe (klasyczne i SHCMV) firmy InsBud optymalną wydajność mają przy opcji 2 i wartości różnicy 20ºC. Wartości te są domyślną nastawą regulatora.

 • Regulator płynnie reguluje prędkością obrotów pomp, co dopiero ma wpływ na prędkość przepływu. Dlatego w pierwszej kolejności należy ustawić optymalny przepływ dla np. 80% prędkości obrotów przez odpowiedni zawór regulacyjny umieszczony na odpowiednim obiegu przed odpowiednią pompą.
 • Regulator został dopasowany do sterowania klasycznymi pompami obiegowymi dostępnymi obecnie na naszym rynku. Z uwagi na różnorodność dostępnych pomp zalecamy stosowanie oryginalnych pomp IB-Pump xx-60, na których gwarantujemy płynną regulację. Stosując inne pompy (np. innej mocy, z innym typem silnika), należy liczyć się z możliwością, że pompy będą regulowane skokowo lub w nie takim stopniu jaki przewidziano w algorytmie działania regulatora.

W regulatorze istnieje możliwość ustawienia minimalnej wartości obrotów pompy P0 i P1. Oznacza to, że odpowiednia pompa nigdy nie będzie pracować z prędkością mniejszą niż nastawiona wartość. Ustawienie minimalnej wartości na poziomie 100% oznacza, że pompa będzie tylko włączana i wyłączana.

Minimalna wartość obrotów pompy domyślnie jest ustawiona na 10%. Wartość tę należy zmieniać tylko w dwóch przypadkach:

 • Pompa przy minimalnej prędkości wpada w wibracje i głośno pracuje (sytuacja specyficzna dla układu hydraulicznego wpadającego w drgania własne). Wówczas należy stopniowo zwiększać minimalną prędkość pompy do czasu aż drgania ustaną
 • Zastosowaną pompą jest zaawansowana pompa elektroniczna, dynamicznie zmieniająca swoje obroty wg własnego wbudowanego sterownika. W takim przypadku należy ustawić wartość minimalną na 100% a dla bezpieczeństwa pompy i jej sterownika polecamy podłączenie jej przez pośredni stycznik lub przekaźnik.

SMART START:

Rozkład temperatur w kolektorze nie jest liniowy, dodatkowo czujnik kolektora fizycznie również nie znajduje się w teoretycznym miejscu idealnym. Dlatego często zdarza się, że kolektor tak naprawdę już kilka lub kilkanaście minut wcześniej mógłby zacząć pracować, niż się to w praktyce dzieje. O ile w  przypadku dużego nasłonecznienia straty energii powstałe z tej zwłoki są niezauważalne z uwagi na dużą ilość energii, to w okresach przejściowych i zimowych okazuje się, że tej traconej energii jest dość sporo.

W celu rozwiązania tego problemu, regulator IB-Tron 4000SOL został wyposażony w specjalny autorski algorytm dynamicznie i długofalowo analizujący zachowanie poszczególnej połaci kolektorów. Jeżeli regulator dojdzie do wniosku, że w/w sytuacja może mieć miejsce następuje kilka prób „popchnięcia” ciepła do czujnika (pompa z minimalną prędkością załącza się na krótki odcinek czasu), każda reakcja układu jest dalej analizowana przez regulator. Jeżeli funkcja nie przeniesie założonego rezultatu (czyli nie ma warunków do załączenia kolektora), regulator zaprzestaje testowania na pewien odcinek czasu (dynamicznie zmienny).

Dzięki funkcji inteligentnego startu (SMART START) efektywność kolektora znacząco wzrasta. Dla każdej połaci kolektorów funkcja ta jest zaimplementowana osobno.

Funkcję SMART START można wyłączyć jeżeli istnieje taka potrzeba.

GUARD:

Część urządzeń w układzie nie pracuje przez cały rok. Jeżeli zawór lub pompa nie pracują przez długi okres czasu, mogą ulec uszkodzeniu (zapieczenie pompy, zastanie zaworu itp.). Dlatego ważne jest aby każde urządzenie okresowo było testowo uruchamiane nawet wtedy, kiedy z punktu widzenia logiki układu nie ma takiej potrzeby.

Taką funkcję ochronną pełni funkcja GUARD. Monitoruje ona pracę wszystkich podłączonych urządzeń do regulatora. Jeżeli którekolwiek urządzenie nie było włączane przez dwa tygodnie to zostaje ono uruchamiane na jedną minutę (w przypadku zaworu jest to pełny cykl zamknięcia i otwarcia).

Funkcję tą można wyłączyć jeżeli istnieje taka potrzeba.

WAKACJE:

W przypadku opuszczenia budynku na dłuższy okres czasu, wskazane jest ustawienie regulatora w specjalny tryb wakacyjny, który zmienia zasadę działania układu. Funkcję wakacyjną włącza i wyłącza się w sposób ręczny (po przyjeździe z wakacji należy tą funkcję ręcznie wyłączyć). W przypadku włączenia funkcji wakacyjnej na ekranie widoczna jest informacja o tym trybie.

Regulator został wyposażony w dwie funkcje wakacyjne, które można wybrać w zależności od zaistniałej sytuacji:

 • 1. Wakacje letnie. Dodatkowe ogrzewanie H1 i H2 jest bezwzględnie wyłączone (nigdy nie zostanie włączone). Jeżeli temperatura w którymkolwiek zbiorniku przekroczy 40ºC zostaje uruchomiona pompa P2 i P3 (w celu wychłodzenia zbiorników)
 • 2. Wakacje zimowe. Wyłączony z eksploatacji zostaje tylko pierwszy zbiornik (zasobnik c.w.u.). Nie będzie on ogrzewany przez układ solarny. Pompa przeładowująca P3 i pompa cyrkulacyjna P2 nigdy nie zostaną włączone. Podobnie dogrzewanie H1. Drugi zbiornik (zbiornik buforowy) pracuje normalnie tak aby energia słoneczna była możliwa do wykorzystania w procesie ogrzewania budynku. Dogrzewanie H2 również działa wg podstawowych kryteriów, tak aby nie zakłócić procesu ogrzewania budynku.

Blokada klawiatury:

Po prawidłowym nastawieniu regulatora istnieje możliwość zablokowania regulatora przed zmianami. Kiedy regulator jest zablokowany nie reaguje na przyciski klawiatury a na ekranie widoczny jest symbol kłódki

Funkcje testowe:

Regulator został wyposażony w funkcję testowania przekaźników. Każdy przekaźnik można ręcznie włączyć/wyłączyć a w przypadku pomp P0 i P1 możliwe jest ustawienie testowej prędkości pomp.

Dodatkowo aby można było przeprowadzić test logiki układu można wejść w funkcję testową czujników. Po uruchomieniu tej funkcji czujnik przestaje dokonywać pomiarów z rzeczywiście podłączonych czujników zewnętrznych a możliwe jest wprowadzenie bezwzględnych wartości z klawiatury regulatora (zasymulować podaną wartość czujnika).

Jednostki temperatury:

Regulator może pracować w dwóch jednostkach temperatury: ºC oraz ºF.

Wersja Oprogramowania:

InsBud promuje politykę rozwoju dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulatorach i instrukcjach bez wcześniejszego powiadamiania.

Nasza firma otwarta jest na wszelkiego rodzaju sugestie, które usprawnią nasze regulatory. Jeżeli mają Państwo pomysł na dodanie nowej funkcji lub potrzebują nietypowego rozwiązania prosimy o kontakt.

Niniejsza instrukcja obowiązuje dla regulatora z oprogramowaniem w wersji 011

Posiadając inne oprogramowanie w swoim regulatorze obsługa i funkcjonalność mogą odbiegać od zawartych informacji w niniejszej instrukcji

W celu bezpłatnej aktualizacji oprogramowania prosimy o kontakt z naszą firmą.

Błędy:

Na wyświetlaczu mogą pojawi się symbole oznaczające:

LO - temperatura na aktualnym czujniku jest poniżej dolnego zakresu wskazań.

HI - temperatura na aktualnym czujniku jest powyżej górnego zakresu wskazań.

"---" - aktualny czujnik nie jest podłączony lub jest uszkodzony.

W przypadku zaistnienia błędu pojawia się symbol ostrzeżenia na wyświetlaczu.

 • Parameters
  • Sensor NTC10k 5
  • Sensor NTC10k 2
  • Number of supported temperature sensors 7
  • Number of relays (total) 7
  • Ethernet communication Nie
  • RS-485 communication Nie
  • Remote control Nie
  • Backlight Tak
  • Controlling Elektroniczne
  • Power supply 230V AC
News

Contact

tel. +48 (32) 626-18-00
tel. +48 (32) 626-18-18
fax. +48 (32) 626-18-19
e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 All rights reserved. Copying and distribution of materials for commercial purposes any of printing or email method without written permission is prohibited.
created by CUNiT & 7Soft