Our website uses cookies file. By clicking "I accept" or use our website, you consent to use of cookies (How to manage cookies?) I accept
 
Products: 0
Value: 0,00 zł
  • Search
Advanced search
Produkt: IB-Pump 25-60/180A - Pompa obiegowa c.o. z automatyczną zmianą prędkości obrotów

IB-Pump 25-60/180A - Pompa obiegowa c.o. z automatyczną zmianą prędkości obrotów

432,30 zł brutto 351,46 zł netto
  • Description
  • Pictures
  • Links
  • Features

IB-Pump - Pompa obiegowa

Zastosowanie:

Przeznaczona jest do wymuszania obiegu w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Pompy mogą pracować w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50. Niedozwolone jest stosowanie pompy w obiegach, w których mogą występować zanieczyszczenia stałe.
Temperatura wody w obiegu nie może przekraczać 110°C i nie może być niższa niż 5°C.

Montaż:

  • Wymagany przepływ wody powinien być zgodny ze strzałką pokazaną na korpusie pompy.
  • Oś pompy musi być zamontowana zawsze w pozycji poziomej, ponieważ ustawienie osi pompy w innym położeniu może spowodować zużycie łożysk i zablokowania pompy.
  • Puszka zasilająca nie może być umieszczona pod pompą z uwagi na ewentualne zalanie silnika.
  • Pompa nie może pracować „na sucho”.
  • Układ należy odpowietrzyć.

Pompa sprzedawana z dwoma śrubunkami i uszczelkami, gotowa do montażu:

IB-Pump - Pompa obiegowa

IB-Pump - Pompa obiegowa

Pola wskazujące ustawienia pracy pompy.

Pompa obiegowa niskiego napięcia Omega 2 posiada siedem opcjonalnych nastawień które mogą być wybrane za pomocą przycisku wyboru trybu pracy pompy (nr. 8 w tabeli powyżej).Ustawienie nastaw trybu pracy pompy jest sygnalizowane przez jedno z siedmiu podświetlanych pól. Proszę sprawdzić tabele powyżej.

Przycisk wyboru nastaw trybu pracy pompy.

Za każdym razem kiedy naciśniemy przycisk wyboru nastaw pracy pompy ustawienia trybu pracy ulegną zmianie. Siedmiokrotne naciśnięcie przycisku wyboru nastawu trybu pracy pompy zamyka cykl wyboru pracy pompy. ( cykl wyboru nastawień trybu pracy pompy wynosi siedem naciśnięć).

AUTO nastawienia fabryczne - w trybie Auto moc pompy automatycznie wzrasta lub maleje w zależności od przepływu.

Tryb nocny – możliwy do włączenia wyłącznie w trybie AUTO - Pompa startuje z najwyższej mocy, po godzinie moc pompy zacznie maleć, po dwóch godzinach moc spadnie do najniższego poziomu 5-10 wat. Po kilku godzinach pompa automatycznie przełączy się do trybu pracy w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

News

Contact

tel. +48 (32) 626-18-00
tel. +48 (32) 626-18-18
fax. +48 (32) 626-18-19
e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 All rights reserved. Copying and distribution of materials for commercial purposes any of printing or email method without written permission is prohibited.
created by CUNiT & 7Soft