Our website uses cookies file. By clicking "I accept" or use our website, you consent to use of cookies (How to manage cookies?) I accept
 
Products: 0
Value: 0,00 zł
 • Search
Advanced search
Produkt: IB-Tron 3100SOL-BL - Sterownik solarny, jedno pole kolektorów, jeden zbiornik

IB-Tron 3100SOL-BL - Sterownik solarny, jedno pole kolektorów, jeden zbiornik

263,00 zł brutto 213,82 zł netto
 • Description
 • Pictures
 • Links
 • Features

Wiadomości ogólne:

Sterownik IB – Tron 3100SOL jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Sterownik jest zaprojektowany do kontroli pracy pompy solarnej w oparciu o temperaturę kolektora słonecznego i temperaturę zbiornika CWU lub CO.

Sterownik IB – Tron 3100SOL posiada również dodatkowe wyjście przekaźnikowe, załączane gdy temperatura wody w zbiorniku przekroczy zaprogramowaną wartość.

Sterowniki IB-Tron 3100SOL mogą również być z powodzeniem stosowane do obsługi układów z kotłami na paliwo stałe, kominkami z płaszczem wodnym, wymiennikiem dymowym etc.

Sterowniki IB – Tron 3100SOL pozwalają w maksymalnie efektywny sposób wykorzystać energię zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych źródeł ciepła, przyczyniając się do oszczędności finansowych oraz do ochrony środowiska naturalnego. Mogą być powszechnie stosowane we wszystkich obiektach, w których wykorzystywana jest energia solarna, a także w wielu obiektach wykorzystujących kotły na paliwo stałe.

Właściwości:

 • Duży, podświetlany, ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, wyświetlający aktualne temperatury, nastawy i inne informacje.
 • Estetyczny i nowoczesny wygląd.
 • Niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie włącza się w momencie przyciśnięcia dowolnego przycisku i wyłącza po ustawionym czasie bezczynności).
 • Łatwa, intuicyjna obsługa i programowanie.
 • Zasilanie z sieci 230V z nieulotną pamięcią nastaw oraz bateryjnym podtrzymywaniem zegara.
 • Praca w trybie ręcznym lub automatycznym.
 • Płynnie regulowana prędkość pompy.
 • Dodatkowe wyjście przekaźnikowe.
 • Obsługa dwóch czujników temperatury:
  • T1 - czujnik temperatury kolektora.
  • T2 - czujnik temperatury zbiornika.
 • Temperatura wyświetlana z rozdzielczością 1 ºC.
 • Funkcja FROST PROTECTION - ochrona kolektora przed zamarznięciem.
 • Zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniem wskutek zbyt wysokiej temperatury kolektora.
 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem zbiornika.
 • Możliwość bezpośredniego podłączenia do sterownika większości pomp dostępnych na rynku.
 • Duża obciążalność dodatkowego przekaźnika, umożliwiająca bezpośrednie podłączenie większości elementów wykonawczych.
 • Duża liczba nastawialnych parametrów pracy.
 • Tryb wakacyjny - wychładzanie zbiornika w ciągu nocy.

Dane Techniczne:

 • Temp. składowania: -5 ÷ 50 ºC
 • Temp. wyświetlana: -50 ÷ 200 ºC (co 1 ºC)
 • Progowa temperatura kolektora: 0 ÷ 80 ºC, domyślnie 20 ºC
 • Maksymalna temperatura kolektora: 60 ÷ 200 ºC, domyślnie 120 ºC
 • Optymalna różnica temperatur: 8 ÷ 40 ºC, domyślnie 15 ºC
 • Minimalna różnica temperatur: 2 ÷ 15 ºC, domyślnie 8 ºC
 • Maksymalna temperatura zbiornika: 40 ÷ 95 ºC, domyślnie 80 ºC
 • Temperatura FROST PROTECTION: 0 ÷ 10 ºC, domyślnie 5 ºC
 • Minimalne obroty pompy: 20 ÷100 %, domyślnie 30%
 • Temperatura załączenia przekaźnika: 5 ÷ 100 ºC, domyślnie 65 ºC
 • Temperatura wyłączenia przekaźnika: 0 ÷ 95 ºC, domyślnie 60 ºC
 • Dokładność pomiaru: 1 ºC
 • Maks. moc pompy: 200W
 • Maks. prąd przekaźnika: 10A
 • Zasilanie: 230V AC
 • Zużycie energii: < 2 W
 • Obudowa: ABS
 • Wyświetlacz: LCD (3,2")
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • Podtrzymywanie zegara: 36 miesięcy

Zakres Dostawy:

 • 1x Panel główny sterownika
 • 1x Moduł zasilający (zintegrowany)
 • 2x Czujnik temperatury typu Pt1000
 • 1x Niniejsza instrukcja

Uwagi Ogólne:

W trakcie instalowania sterownika dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji termostatu wyspecjalizowanemu zakładowi.

Sterownik podaje na swoje wyjścia napięcie 230V.

Sterownik jest urządzeniem o II klasie ochronności i nie wymaga uziemienia. Uziemiona powinna być natomiast instalacja wodna, obudowy pomp, elektrozaworów, grzałek etc.

Zasada Działania:

Sterownik dokonuje pomiaru dwóch temperatur: temperatury kolektora (T1) i temperatury zbiornika (T2). Sterownik oblicza jednocześnie różnicę temperatur pomiędzy kolektorem a zbiornikiem (T2 - T1). Jeżeli temperatura kolektora T1 jest wyższa, niż zdefiniowana wartość progowa (parametr T1_ON) i równocześnie różnica temperatur pomiędzy kolektorem a zbiornikiem jest większa, niż zdefiniowana różnica minimalna (parametr T1-T2_OFF), to załączana jest pompa solarna.

Sterownik automatycznie dostosowuje obroty pompy solarnej, aby utrzymywać odpowiednią różnicę temperatur pomiędzy kolektorem a zbiornikiem.

Ponadto, gdy temperatura zbiornika przekroczy pewną nastawioną wartość, załączony zostanie dodatkowy przekaźnik. Może on być wykorzystany na przykład do załączenia dodatkowej pompy, odbierającej nadmiar ciepła ze zbiornika, lub do podłączenia dodatkowego sygnalizatora, informującego o tym, że temperatura wody w zbiorniku osiągnęła określoną wartość. .

Zastosowanie:

 • Sterownik solarny - sterowanie obrotami pompy ładującej zbiornik (zasobnik CWU, bufor CO) z kolektora słonecznego. Dodatkowe wyjście przekaźnikowe sterowane na podstawie temperatury zbiornika.
 • Sterownik kominka - sterowanie obrotami pompy ładującej zbiornik (zasobnik CWU, bufor CO) z płaszcza wodnego kominka lub wymiennika dymowego. Dodatkowe wyjście przekaźnikowe sterowane na podstawie temperatury zbiornika.

Budowa Sterownika:

Sterownik IB-Tron 3100SOL składa się z dwóch części połączonych ze sobą: panelu głównego oraz modułu wykonawczego.

Panel główny zawiera całą logikę sterującą, wyświetlacz LCD oraz klawiaturę.

Moduł wykonawczy zawiera elementy wykonawcze: przekaźnik i triak, oraz zasilacz sieciowy, a także zaciski przyłączeniowe sterownika.

Sterownik przystosowany jest do montażu w kwadratowej puszce elektroinstalacyjnej (rozstaw otworów 60x60 mm, wymiary puszki 70x70 mm). Przy takim montażu moduł wykonawczy zostaje umieszczony wewnątrz puszki, zaś panel główny przylega do lica ściany (puszki) - całość wygląda bardzo estetycznie.

Obie części urządzenia: panel główny i moduł wykonawczy są zespolone, jednak gdyby zaszła konieczność ich rozłączenia, na przykład na czas montażu, jest to możliwe po rozłączeniu taśmy wielożyłowej znajdującej się wewnątrz urządzenia.

Moduł zasilający jest umiejscowiony na tylnej ściance panelu głównego sterownika. Przy montażu urządzenia z wykorzystaniem puszki elektroinstalacyjnej, moduł zasilający jest elementem umieszczanym wewnątrz puszki. Do zacisków modułu zasilającego podłączane jest zasilanie, urządzenia wykonawcze oraz czujniki temperatury.

IB-TRON 3100SOL

Podłączenie:

 • M, 1 - podłączenie czujnika temperatury kolektora T1.
 • M, 2 - podłączenie czujnika temperatury zbiornika T2.
 • P - wyjście do podłączenia pompy solarnej. Pompę należy włączać pomiędzy zacisk P a zacisk N;
 • R - wyjście przekaźnikowe. Na tym wyjściu pojawia się faza zasilania, gdy sterownik załącza przekaźnik. Dodatkowe urządzenie wykonawcze należy włączać pomiędzy zacisk R a zacisk N.
 • N - zacisk przewodu neutralnego sieci zasilającej.
 • L - zacisk przewodu fazowego sieci zasilającej.

IB-TRON 3100SOL

IB-TRON 3100SOL

IB-TRON 3100SOL

IB-TRON 3100SOL

Montaż:

1. Pierwszym etapem montażu jest rozdzielenie obu części obudowy panelu głównego sterownika. Aby to zrobić należy wsunąć płaski wkrętak w dwie szczeliny widoczne w dolnej części panelu i podważyć zaczepy z tworzywa sztucznego.

IB-TRON 3100SOL

2. Po podważeniu zaczepów należy ostrożnie rozdzielić obie połówki panelu głównego. Aby uniknąć uszkodzenia obudowy, rozdzielanie należy zacząć od dolnej części panelu (od strony zaczepów).

Po rozdzieleniu obu połówek należy rozłączyć przewód taśmowy, łączący panel główny z modułem wykonawczym, wyciągając wtyczkę z gniazdka w przedniej części panelu.

Przednią część panelu głównego zaleca się odłożyć w bezpieczne miejsce - będzie potrzebna dopiero pod koniec montażu.

IB-TRON 3100SOL

3. Okablowanie sterownika, doprowadzone do puszki elektroinstalacyjnej, należy podłączyć do odpowiednich zacisków sterownika, zgodnie ze schematem podłączeniowym.

UWAGA!

Podłączenie należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

IB-TRON 3100SOL

4. Ostrożnie ułożyć nadmiar przewodów w puszce elektroinstalacyjnej, unikając naprężeń, mogących wyrwać przewody z zacisków.

Moduł wykonawczy sterownika umieścić w puszce elektroinstalacyjnej, a tylną część obudowy panelu głównego przekręcić do tejże puszki za pomocą dwóch śrub.

IB-TRON 3100SOL

5. Podłączyć przewód taśmowy do gniazdka w przedniej części panelu głównego.

Połączyć obie połówki panelu głównego sterownika, rozpoczynając od haczyków w górnej części urządzenia, a kończąc na zaczepach w dolnej części.

IB-TRON 3100SOL

Przykładowe Podłączenie

Przykładowy schemat instalacji oraz podłączenie sterownika przedstawiony jest poniżej:

IB-TRON 3100SOL

IB-TRON 3100SOL

Sterownik IB-Tron 3100SOL mierzy temperaturę kolektora za pomocą czujnika T1 oraz temperaturę zbiornika za pomocą czujnika T2.

Sterownik uruchamia pompę solarną PS gdy temperatura kolektora (T1) jest większa od temperatury zbiornika (T2) o zaprogramowaną wartość T1-T2_OFF (domyślnie 8ºC) oraz jednocześnie temperatura kolektora (T1) jest wyższa, niż zaprogramowana wartość progowa T1_ON (domyślnie 20ºC). Dla różnicy temperatur T1-T2_OFF pompa uruchamiana jest z minimalną prędkością (prędkość minimalna jest określona przez parametr PU% - domyślnie 30%) i prędkość ta rośnie liniowo wraz ze wzrostem różnicy temperatur aż do wartości T1-T2_MAX. Gdy różnica temperatur osiągnie lub przekroczy wartość T1-T2_MAX, pompa pracuje z maksymalną prędkością. Sytuacja ta jest zilustrowana na poniższym rysunku:

IB-TRON 3100SOL

Ponieważ sterownik umożliwia zdefiniowanie wartości progowej temperatury T1, poniżej której pompa obiegowa nie zostanie załączona (nawet jeśli różnica pomiędzy T1 i T2 przekracza wartość T1-T2_OFF), układ może z powodzeniem sterować odbiorem ciepła z kotłów na paliwo stałe, kominków z płaszczem wodnym, wymiennikiem dymowym etc. Dla takich źródeł ciepła nie powinno się załączać pompy obiegowej, jeżeli źródło nie jest odpowiednio rozgrzane. Dopiero po nagrzaniu źródła ciepła do odpowiedniej temperatury (T1_ON), możliwe jest załączenie pompy obiegowej.

W przedstawionej konfiguracji wykorzystane jest dodatkowe wyjście przekaźnikowe „R”. Wyjście to jest załączane, gdy temperatura zbiornika przekroczy zaprogramowaną wartość RE_ON. Sytuacja taka będzie miała miejsce szczególnie w lecie, gdy zasobnik CWU zostanie w pełni naładowany, a kolektor wciąż będzie produkował ciepło. Wówczas napięcie podawane przez wyjście przekaźnikowe można wykorzystać na przykład do rozładowania nadmiaru ciepła dodatkowym odbiornikiem - w tym przypadku jest to basen. Gdy temperatura T2 spadnie poniżej wartości RE_OFF, wyjście przekaźnikowe zostanie wyłączone.

Wykorzystanie wyjścia przekaźnikowego jest opcjonalne, w podstawowym układzie pracy będzie ono niepodłączone.

Włączanie Sterownika

Gdy termostat jest wyłączony, wyświetlany jest napis „OFF”. System nie jest wówczas regulowany, wyjście pompy solarnej oraz wyjście przekaźnikowe są nieaktywne.

Tryb Ręczny

W trybie ręcznym system nie jest regulowany, ale użytkownik może ręcznie załączyć pracę pompy solarnej oraz przekaźnik. Tryb ten może być wykorzystany do sprawdzenia poprawności działania systemu, poprawności wykonania połączeń i sprawności pompy, a także do ustalenia minimalnych obrotów pompy solarnej.

Tryb Automatyczny

W trybie automatycznym sterownik sam steruje ładowaniem zbiornika przez kolektor słoneczny w oparciu o wprowadzone nastawy.

Tryb automatyczny jest domyślnym trybem pracy sterownika.

Gdy sterownik znajduje się w trybie automatycznym, na wyświetlaczu widnieje symbol „AUTO” a temperatury T1 i T2 wyświetlane są naprzemiennie co około 5 sekund.

Nastawy pracy automatycznej sterownika definiowane są w menu konfiguracyjnym.

Temperatura Progowa

Gdy temperatura czujnika T1 jest niższa od temperatury progowej, pompa solarna nie zostanie załączona, nawet gdy różnica temperatur T1 - T2 jest wysoka. Zapobiega to pracy źródła ciepła przy temperaturach niższych, niż zalecane (szczególnie istotne w przypadku kotłów na paliwo stałe).

Osiągnięcie przez kolektor słoneczny (lub inne źródło ciepła) temperatury progowej jest w trybie automatycznym sygnalizowane przez symbol słońca.

Maksymalna Temp. Kolektora

Aby zabezpieczyć instalację solarną przed uszkodzeniem termicznym, pompa solarna jest bezwzględnie wyłączana po przekroczeniu nastawionej maksymalnej temperatury przez czujnik T1. Maksymalną temperaturę kolektora należy ustawić na wartość odpowiadającą wytrzymałości termicznej „najsłabszego” elementu instalacji solarnej.

Przekroczenie przez kolektor słoneczny temperatury maksymalnej jest sygnalizowane na wyświetlaczu przez pojawienie się falistych linii nad symbolem kolektora.

Optymalna Różnica Temperatur

Gdy różnica temperatur pomiędzy kolektorem (czujnik T1) a zbiornikiem (czujnik T2) jest wyższa lub równa od optymalnej różnicy temperatur, pompa solarna pracuje z pełną prędkością. Sprawność układu jest wówczas optymalna.

Minimalna Różnica Temperatur

Minimalna różnica temperatur pomiędzy kolektorem (czujnik T1) a zbiornikiem (czujnik T2) jest progiem załączenia pompy solarnej. Poniżej różnicy minimalnej pompa solarna jest wyłączona. Powyżej różnicy minimalnej obroty pompy regulowane są płynnie.

Maksymalna Temp. Zbiornika

Aby zabezpieczyć zbiornik przed uszkodzeniem termicznym, pompa solarna jest bezwzględnie wyłączana po przekroczeniu nastawionej maksymalnej temperatury zbiornika przez czujnik T2. Maksymalną temperaturę zbiornika należy ustawić zgodnie z zaleceniami producenta zbiornika

Gdy maksymalna temperatura zbiornika jest przekroczona, symbol zbiornika miga na wyświetlaczu.

Temperatura „Frost Protection”

Sterownik IB-Tron 3100SOL wyposażony jest w funkcję przeciwzamrożeniową FROST PROTECTION. Funkcja ta chroni kolektor słoneczny przed zniszczeniem wskutek zamarznięcia, zwłaszcza gdy kolektor jest napełniony wodą, a nie roztworem glikolowym.

Funkcja FROST PROTECTION uruchamia pompę solarną gdy temperatura czujnika T1 spadnie poniżej temperatury zadziałania funkcji FROST PROTECTION. Pompa solarna zostanie wyłączona po osiągnięciu przez czujnik T1 temperatury większej o 5 ºC od temperatury funkcji FROST PROTECTION.

Funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Tryb Wakacyjny

Tryb wakacyjny chroni przed przegrzewaniem kolektora, spowodowanym brakiem odbioru ciepłej wody ze zbiornika podczas nieobecności domowników

W trybie wakacyjnym sterownik uruchamia pompę solarną w ciągu nocy, gdy temperatura kolektora jest niższa od temperatury zbiornika, powodując tym samym wychładzanie zbiornika poprzez kolektor.

Funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Minimalne Obroty Pompy

Sterownik IB-Tron 3100SOL umożliwia sterowanie obrotami pompy w sposób płynny. Różne modele pomp obiegowych posiadają odmienne parametry, w szczególności zaczynają pracować z minimalnymi obrotami przy różnych wartościach napięcia zasilającego.

Sterownik IB-Tron 3100SOL umożliwia więc zdefiniowanie, przy jakiej wartości napięcia zasilającego konkretny egzemplarz pompy zaczyna tłoczyć ciecz. W pierwszej kolejności należy doświadczalnie stwierdzić, przy jakiej wartości napięcia pompa zaczyna pracować (Patrz: Tryb ręczny, punkt 3. Obroty pompy solarnej), a następnie wprowadzić uzyskaną wartość jako minimalne obroty pompy.

UWAGA  W przypadku zastosowania pompy elektronicznej nastawa 09 oznaczona jako "PU%" powinna być ustawiona zawsze na wartość: 100%.

Progi Przełączeń Przekaźnika

Dodatkowy przekaźnik wykonawczy jest załączany w oparciu o temperaturę T2 i może być wykorzystywany na przykład do odbioru nadmiaru ciepła ze zbiornika, gdy kolektor produkuje dużą ilość energii.

Dla przekaźnika definiowane są dwa progi temperatury T2: próg załączenia przekaźnika oraz próg wyłączenia przekaźnika. Próg załączenia przekaźnika zawsze jest wyższy od progu wyłączenia przekaźnika.

Przykładowo, dla domyślnych wartości parametrów RE_ON i RE_OFF wyjście przekaźnikowe zostanie załączone przy przekroczeniu przez temperaturę T2 wartości 65 ºC, a wyłączone przy spadku temperatury T2 poniżej wartości 60 ºC.

Sygnalizacja Pracy

Gdy pracuje pompa solarna, na wyświetlaczu miga symbol pompy P1.

Jednocześnie przepływ medium jest symbolicznie zobrazowany na wyświetlaczu przez prostą animację.

Gdy sterownik załącza dodatkowy przekaźnik wykonawczy, na wyświetlaczu pojawia się symbol drugiego zbiornika i pompy P0.

Gdy sterownik jest w trybie wakacyjnym, wyświetlany jest symbol walizki.

Gdy funkcja FROST PROTECTION jest aktywna, wyświetlany jest symbol płatka śniegu

Puszka montażowa dla sterownika dostępna w sklepie "MB 01 - Puszka montażowa, podtynkowa 80x80x50mm".

MB

News

Contact

tel. +48 (32) 626-18-00
tel. +48 (32) 626-18-18
fax. +48 (32) 626-18-19
e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 All rights reserved. Copying and distribution of materials for commercial purposes any of printing or email method without written permission is prohibited.
created by CUNiT & 7Soft