Our website uses cookies file. By clicking "I accept" or use our website, you consent to use of cookies (How to manage cookies?) I accept
 
Products: 0
Value: 0,00 zł
 • Search
Advanced search
Produkt: IB-CV 16 G - Odkurzacz centralny 1600W, z zestawem sprzątającym w kolorze szarym

IB-CV 16 G - Odkurzacz centralny 1600W, z zestawem sprzątającym w kolorze szarym

2 016,39 zł brutto 1 639,34 zł netto
 • Description
 • Pictures
 • Features

Wiadomości ogólne:

Odkurzacz centralny IB-CV 16 jest wydajną jednostką przeznaczoną do wykorzystania w systemach centralnego odkurzania. Moc 1600W jest optymalnym rozwiązaniem dla niewielkich systemów (długość do 25m).

Wykorzystanie odkurzaczy centralnych znacząco podnosi komfort mieszkania. Eliminuje konieczność przenoszenia odkurzacza mobilnego, stanowiącą dużą niedogodność, zwłaszcza w budynkach kilkupoziomowych. Dzięki dużej pojemności zbiornika na kurz rzadziej zachodzi konieczność jego wymiany. Odkurzacz jest gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu węża ssącego do gniazda. Systemy centralnego odkurzania oszczędzają nasz czas i energię.

Uwagi Ogólne:

 • Przewód elektryczny powinien być prowadzony z dala od gorących obiektów.
 • Urządzenie można podłączać tylko do gniazdka sieciowego z uziemionym bolcem ochronnym.
 • Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie ze wskazówkami, zawartymi w instrukcji.
 • Urządzenie z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub innym elementem instalacji elektrycznej nie może być użytkowane.
 • Zabrania się odkurzania żarzących się przedmiotów, jak niedopałki, zapałki etc.
 • Nie należy odkurzać cieczy.
 • Odkurzacza nie wolno instalować w pomieszczeniach zawierających opary substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
 • Nie wolno użytkować odkurzacza bez filtra lub z niepoprawnie założonym filtrem.
 • Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy odkurzaczu (montaż, czyszczenie, etc) należy odłączyć zasilanie urządzenia.
 • Uruchomienie odkurzacza następuje poprzez włożenie węża ssącego do gniazda. Metalowy pierścień na wężu zwiera wówczas styki gniazda. W wersji z przełącznikiem na rękojeści węża, uruchomienie odkurzacza następuje po naciśnięciu przełącznika.
 • Urządzenie posiada wysokoobrotowy silnik komutatorowy o mocy 1400W, zasilany z sieci 230V.
 • Silnik jest chłodzony powietrzem, jest zabezpieczony przed przegrzaniem.
 • Turbina silnika zabezpieczona jest przed uszkodzeniem przez cząsteczki stałe za pomocą filtra.
 • Na wężu odkurzacza nie należy stawiać ciężkich przedmiotów, zaginać go pod dużymi kątami ani użytkować w sposób narażający go na przetarcie. Węża nie należy pozostawiać na słońcu ani w pobliżu źródeł wysokiej temperatury.
 • Jeżeli wąż się zapcha, najlepiej podłączyć go do gniazda, przytkać końcówkę rękojeści i uruchomić jednostkę centralną. Spowoduje to wzrost podciśnienia w wężu, dzięki czemu zanieczyszczenia powinny zostać zassane do zbiornika odkurzacza.
 • Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia - może to być niebezpieczne i wiąże się z utratą gwarancji. Serwis urządzenia prowadzi firma INSBUD.
 • Dolot oraz wylot powietrza muszą zawsze być drożne.

Dane techniczne:

 • Zasilanie: 230V / 50Hz AC
 • Moc: 1600 W
 • Podciśnienie: 3000 mmH2O
 • Przepływ powietrza: 190 m3/h
 • Poziom hałasu (na urządzeniu): 75 dB
 • Poziom hałasu (na wylocie, z tłumikiem): 60 dB
 • Pojemność zbiornika na kurz: 25 l
 • Pojemność zbiornika na wodę: -
 • Filtracja:
  • cyklonowa
  • powłoka antybakteryjna
  • zmywalny filtr HEPA
 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak
 • Chłodzenie silnika: powietrzem
 • Średnica: 300 mm
 • Wysokość: 980 mm
 • Waga: 10 kg
 • Zbieranie kurzu:
  • dywan 76%
  • podłoga 99%
 • Długość instalacji: do 30 m
 • Ilość gniazd: do 4
 • Wskaźniki:
  • praca urządzenia
  • zapełnienie zbiornika kurzem
  • awaria
  • stan filtra
  • stan silnika
  • stan obsługi serwisowej
 • Wyciszenie: zintegrowany tłumik hałasu
 • Dodatkowe wyposażenie:
  • zestaw sprzątający IB-CVC 01
  • wieszak
  • 1 x gniazdo robocze IB-CVS 05
  • 2 x mufa prosta IB-CVI 17
  • 2 x odcinki rur
  • 1 x trójnik łukowy 90º IB-CVI 15

Budowa:

Odkurzacz centralny IB-CV 16

Odkurzacz centralny IB-CV 16

Odkurzacz centralny IB-CV 16

Odkurzacz centralny IB-CV 16

Odkurzacz centralny IB-CV 16

Kontrolki LED umieszczone są na przednim panelu odkurzacza. Świecenie poszczególnych kontrolek oznacza:

 • 1. - Zasilanie 230V AC. Kontrolka ta świeci gdy odkurzacz jest podłączony do sieci elektrycznej i włączone jest zasilanie za pomocą przełącznika na obudowie odkurzacza. Sygnalizuje tryb gotowości do pracy.
 • 2. - Przegląd. Kontrolka ta zapala się po 400 godzinach pracy odkurzacza. po tym czasie należy dokonać ogólnego przeglądu odkurzacza. W tym celu należy skontaktować się z serwisem.
 • 3. - Czyszczenie filtra. Kontrolka ta zapala się po 60 godzinach pracy odkurzacza. Po tym czasie należy przeczyścić filtr. Instrukcja czyszczenie filtra znajduje się w niniejszej instrukcji.
 • 4. - Awaria zabezpieczenia termicznego lub wyłącznika nadprądowego. Należy odłączyć odkurzacz od sieci zasilającej i wezwać serwis.
 • 5. - Pełny zbiornik na kurz. Kontrolka ta zapala się, gdy napełniony został zbiornik na kurz. Należy opróżnić zbiornik. Instrukcja tej czynności w dalszej części.
 • 6. - Serwis silnika. Kontrolka ta zapala się po 500 godzinach pracy odkurzacza. Po tym czasie nalezy wezwać serwis w celu wymiany szczotek odkurzacza.

Aby anulować wskazanie alarmowe (świecenie kontrolek 2-6) należy nacisnąć przycisk RESET na przednim panelu odkurzacza. Spowoduje to również wyzerowanie liczników czasu pracy.

Obsługa Odkurzacza:

Odkurzacz po zamontowaniu powinien być przez cały czas włączony do sieci zasilającej. Jedynie na czas dłuższej nieobecności domowników czy nieużywania urządzenia powinien być on odłączony od sieci zasilającej.

Aby odłączyć odkurzacz od sieci zasilającej, wystarczy wyłączyć zasilanie przełącznikiem na obudowie odkurzacza. Powoduje to odłączenie zasilania od wszystkich podzespołów odkurzacza. Odkurzacz jest odłączony od sieci zasilającej jeżeli nie świeci się kontrolka POWER.

Aby uruchomić silnik odkurzacza, należy zewrzeć ze sobą obie żyły wyprowadzonego przewodu sterującego, gdy włączone jest zasilanie 230V (gdy pali się dioda POWER na przednim panelu). Na końcach tego przewodu występuje niskie napięcie sterujące 12V, a przy zwarciu płynie prąd rzędu 100mA.

Identyczny efekt jak zwarcie żył przewodu sterującego powoduje naciśnięcie przycisku "d,c' na przednim panelu odkurzacza - powoduje to uruchomienie silnika jeżeli jest właczone zasilanie odkurzacza.

Odkurzacz wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne silnika. W przypadku zadziałania zabezpieczenia termicznego należy wyłączyć odkurzacz i odczekać, aż silnik ostygnie. Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z Serwisem.

Uwagi Dotyczące Montażu:

Wraz z odkurzaczem centralnym dostarczany jest uchwyt ścienny, służący do powieszenia urządzenia. Przystępując do montażu należy właściwie wybrać miejsce, w którym znajdzie się odkurzacz. Często są to piwnice czy garaże. Ważne jest zapewnienie odpowiednich odstępów wokół odkurzacza, aby późniejsza obsługa nie nastręczała trudności. Obowiązkowo należy zostawić co najmniej kilkanaście centymetrów wolnej przestrzeni pod odkurzaczem, w celu późniejszego opróżniania zbiornika na kurz i wodę.

Jeżeli istnieje taka możliwość to rury instalacji centralnego odkurzania powinny biec w jak najbardziej prosty sposób i jak najkrótszą drogą - powoduje to mniejsze opory przelotu powietrza. Wszelkie kolana, szczególnie o kątach 90º i większych, mogą osłabiać strumień powietrza. Wszystkie połączenia należy wykonać maksymalnie dokładnie i szczelnie.

Zaleca się wyprowadzenie wylotu powietrza z odkurzacza na zewnątrz budynku. W komplecie z odkurzaczem znajduje się zintegrowany tłumik hałasu.

Przewód sterujący, służący do zdalnego załączania odkurzacza (poprzez zwarcie) zaleca się prowadzić wzdłuż rur instalacji centralnego odkurzania. Przewód powinien być podłączony do styków w każdym gnieździe przyłączeniowym. Styki poszczególnych gniazd należy łączyć równolegle.

Odkurzacz centralny IB-CV 16

 1. Przewód sterujący
 2. Rura instalacji ssącej
 3. Instalacja wylotowa powietrza
 4. Tłumik hałasu
 5. Przewód zasilający

Czyszczenie Odkurzacza:

Opróżnianie pojemnika na kurz:

Gdy zapali się kontrolka nr 5 na korpusie odkurzacza, zbiornik na kurz jest pełny i powinien zostać opróżniony. W tym celu należy:

 1. Unieść do góry dwa zatrzaski podtrzymujące kosz z tworzywa sztucznego. Podczas tej czynności należy podtrzymywać lub podeprzeć kosz, aby nie upadł on na ziemię. W koszu znajduje się również specjalny lejek.
 2. Zdjąć kosz z odkurzacza. Pod odkurzacz można podłożyć arkusz folii, papieru etc, aby nie zabrudzić podłogi.
 3. Opróżnić kosz. Wyczyścić kosz i lejek. W razie konieczności można również przeczyścić filtr.
 4. Założyć lejek i kosz w odwrotnej kolejności, niż przy demontażu.

Czyszczenie filtra:

Gdy zapali się kontrolka nr 3 (opis w dziale "Kontrolki LED") na korpusie odkurzacza, należy przeczyścić filtr HEPA. W tym celu należy:

 1. Zdjąć z odkurzacza kosz i lejek (opis powyżej)
 2. Przekręcić uchwyt (4) podtrzymujacy filter (5) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 90 stopni. Wyjąć uchwyt.
 3. Wyciągnąć filtr.
 4. Przemyć filtr wodą a następnie odstawić w suche i przewiewne miejsce, aż wyschnie.
 5. Założyć filtr i zabezpieczyć uchwytem (4). Założyć kosz z lejkiem i zabezpieczyć zatrzaskami.

Odkurzacz centralny IB-CV 16

Odkurzacz centralny IB-CV 16

Wyposażenie Dodatkowe:

 • 1x Gniazdo robocze IB-CVS 05 (A)
 • 2x Mufa prosta IB-CVI 17 (B)
 • 2x Odcinki rur (C)
 • 1x Trójnik łukowy 90 stopni; IB-CVI 15 (D)

Odkurzacz centralny IB-CV 16

W komplecie dostarczamy kompletny zestaw sprzątający IB-CVC 01. Zestaw dostępny w kolorze czarnym lub szarym. Skład zestawu. Torba na szczotki:

Wąż ssący z przełącznikiem włącz/wyłącz w rękojeści, długości 9m:

Wieszak plastikowy na węża ssącego:

Rurka teleskopowa metalowa, regulowana w zakresie 0,6 do 1,0 m:

Szczotka do podłóg twardych:

Szczotka mała:

Szczotka mała do tapicerki:

Ssawka szczelinowa:

Szczotka uniwersalna:

Uchwyt do zamocowania ssawek na rurze teleskopowej:

News

Contact

tel. +48 (32) 626-18-00
tel. +48 (32) 626-18-18
fax. +48 (32) 626-18-19
e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 All rights reserved. Copying and distribution of materials for commercial purposes any of printing or email method without written permission is prohibited.
created by CUNiT & 7Soft