Nasz serwis używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies (Jak zarządzać cookies?). Akceptuję
 
Produkty: 0
Wartość: 0,00 zł
 • Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Produkt: IB - Tron H3F1- Moduł wejść i wyjść z komunikacją MODBUS

IB - Tron H3F1- Moduł wejść i wyjść z komunikacją MODBUS

307,50 zł brutto 250,00 zł netto
 • Opis
 • Zdjęcia
 • Linki
 • Cechy

IB-TRON H3F1

Informacje ogólne:

H3F1 to moduł wejść i wyjść wraz z obsługą funkcji WATCHDOG do montażu na szynę DIN TH35 wyposażony został w interfejs komunikacyjny RS485 HALF DUPLEX (dwuprzewodowy) na którym został zaimplementowany protokół MODBUS RTU, przy czym H3F1 pełni funkcję SLAVE, czyli jest odpytywane przez urządzenie MASTER protokołu MODBUS RTU.

Właściwości:

 • Montaż na szynie DIN TH35.
 • Zasilanie 230V AC.
 • Podtrzymywanie pamięci.
 • Obsługa 4 wejść temperaturowych.
 • Obsługa 4 wyjść przekaźnikowych 230V.
 • Obsługa 2 wyjść proporcjonalnych PWM (triak) 230V.
 • Kalibracja torów pomiarowych.
 • Funkcja zewnętrznego WATCHDOGA .
 • Komunikacja RS-485 zgodna z protokołem MODBUS RTU.

Budowa sterownika:

Panel główny z przekaźnikiem

Wymiary:

Panel główny z przekaźnikiem

Panel główny z przekaźnikiem

Podłączenie:

Panel główny z przekaźnikiem

Panel główny z przekaźnikiem

 • Jeżeli wyjście do.N jest włączone (stan 1) to faza znajduje się na złączu ON
 • Jeżeli wyjście do.N jest wyłączone (stan 0) to faza znajduje się na złączu OFF
 • Wyjścia px.N to wyjścia PWM (triak) 230V. Wyjście fazowe.
 • Wejścia t.N to wejścia temperaturowe lub zamiennie cyfrowe (zwarte/rozwarte)

Przykład podłączenia:

Panel główny z przekaźnikiem

Panel główny z przekaźnikiem

Czujniki temperatury:

Urządzenie jest kompatybilny z czujnikami NTC 10kΏ o następującej charakterystyce:

Temperatura [ºC] Oporność [Ώ]
-40 346 405
-30 181 628
-20 99 084
-10 56 140
0 32 960
10 20 000
20 12 510
25 10 000
30 8 047
40 5 310
50 3 588
60 2 476
70 1 743
80 1 249
90 911
100 647

Funkcjonalność:

H3F1 umożliwia zdalne sterowanie wyjściami oraz odczyt wejść temperaturowych lub zamiennie wejść cyfrowych przy pomocy protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU.

Urządzenie zostało wyposażone w funkcję WATCHDOG, która umożliwia reset zewnętrznego urządzenia w przypadku utraty komunikacji.

Zmiana adresu MODBUS odbywa się z poziomu protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU

Watchdog:

Jeżeli przez zadany okres czasu, który jest zapisany w rejestrze setting.hwd.period nie nastąpi pobudzenie rejestru setting.hwd.heartbit, wówczas wyjście przekaźnikowe do.0 zostanie ustawione jako wyłączone (stan 0)na wskazany okres czasu po czym zostanie włączone (stan 1).

Funkcjonalność ta umożliwia reset np. zewnętrznych bramek MODBUS lub wprost urządzenia MASTER w przypadku zaniku poprawnej komunikacji ze sterownikiem.

Interfejs komunikacyjny:

Urządzenie jest wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 HALF DUPLEX, o parametrach 9600 8 N 1. Na fizycznym interfejsie RS485 został zaimplementowany protokół komunikacyjny MODBUS RTU. Urządzenie pełni rolę układu SLAVE, który jest odpytywany przez urządzenie nadrzędne MASTER protokołu. Maksymalny odstęp czasowy pomiędzy wysyłanymi do urządzenia bajtami w ramce nie powinien wynosić więcej jak Tbt = 8m s, natomiast maksymalny czas przetwarzania ramki (od momentu odebrania ostatniego bajtu od urządzenia master do chwili wysłania pierwszego bajtu odpowiedzi do urządzenia master) wynosi Tresp = 2 0 m s. Ponadto po wysłaniu ostatniego bajtu odpowiedzi, gdy doszło do uaktualnienia EEPROM, urządzenie potrzebuje ok. Tprep = 30ms na przygotowanie się do odbioru następnej ramki danych. Żeby wyznaczyć maksymalną częstotliwość wymiany ramek, wówczas do czasów Tresp oraz Tprep należy doliczyć czas potrzebny na transmisję ramek z mastera do urządzenia oraz zwrotnej odpowiedzi uwzględniając przy tym rozmiary ramek oraz prędkość transmisji. Należy również brać pod uwagę opóźnienia wprowadzane przez urządzenia i protokoły występujące w torze transmisji (np. konwerter RS489/TCPIP). Uwzględniony powinien również czas ciszy MODBUS, który wynosi czas transmisji 4 bajtów Tslnt = time(4bytes) przed pierwszym i za ostatnim bajtem ramki, co sumarycznie daje czas 8 przetransmitowanych bajtów.

Rejestry MODBUS:

Rejestr 0
Nazwa dev.hardware
Wartości 3
Typ R

Identyfikator sprzętu

Rejestr 1
Nazwa dev.firmware
Wartości 1
Typ R

Identyfikator oprogramowania

Rejestr 2
Nazwa dev.version
Wartości 6
Typ R

Wersja oprogramowania

Rejestr 3
Nazwa dev.uid.0
Wartości 0..65535
Typ R

 

Rejestr 4
Nazwa dev.uid.1
Wartości 0..65535
Typ R

 

Rejestr 5
Nazwa dev.uid.2
Wartości 0..65535
Typ R

 

Rejestr 6
Nazwa dev.uid.3
Wartości 0..65535
Typ R

Unikalny identyfikator urządzenia.

Rejestr 7
Nazwa dev.reset
Wartości 1
Typ RW

Wpis wartości 1 do tego rejestru powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Uwaga: Adres MODBUS zostanie również przywrócony do wartości fabrycznej.

Rejestr 8
Nazwa dev.restart
Wartości 1
Typ RW

Ustawienie na jeden tej flagi powoduje restart urządzenia

Rejestr 9
Nazwa modbus.address
Wartości 1..255
Typ RW

Adres MODBUS urządzenia - wartość domyślna to 255

Rejestr 10
Nazwa input.t.0.value
Wartości -250..1000
Typ R

 

Rejestr 11
Nazwa input.t.1.value
Wartości -250..1000
Typ R

 

Rejestr 12
Nazwa input.t.2.value
Wartości -250..1000
Typ R

 

Rejestr 13
Nazwa input.t.3.value
Wartości -250..1000
Typ R

Temperatura zmierzona przez zewnętrzny czujnik wyrażona w dziesiętnych częściach stopnia Celsjusza

Rejestr 14
Nazwa input.t.0.err
Wartości 0..5
Typ R

 

Rejestr 15
Nazwa input.t.1.err
Wartości 0..5
Typ R

 

Rejestr 16
Nazwa input.t.2.err
Wartości 0..5
Typ R

 

Rejestr 17
Nazwa input.t.3.err
Wartości 0..5
Typ R

Status pomiaru czujnika input.t.0.value.

  0 - pomiar prawidłowy
  1 - brak czujnika
  2 - zwarcie na wejściu
  3 - zbyt wysoka temperatura
  4 - zbyt niska temperatura
  5 - inny błąd
Rejestr 18
Nazwa output.px.0
Wartości 0..100
Typ RW

 

Rejestr 19
Nazwa output.px.1
Wartości 0..100
Typ RW

Wartości dla wyjść analogowych PWM (triak). Po uruchomieniu urządzenia rejestry te ładowane są wartościami domyślnymi, które zapisane są w rejestrach odpowiednio setting.default.px.0 oraz setting.default.px.0..

Rejestr 20
Nazwa output.do.0
Wartości 0..1
Typ RW

Wyjście dwustanowe przekaźnikowe. Wyjście to jest również wykorzystywane przez funkcję watchdoga, jeżeli została ona aktywowana - patrz opis. Jeżeli funkcja watchdoga nie jest aktywna, wówczas po uruchomieniu urządzenia, do rejestru tego przepisywana jest wartość z rejestru setting.default.do.0. Odczyt tego rejestru zwraca zawsze faktyczny stan przekaźnika. Ustawienie tego rejestru, powoduje automatyczne ustawienie powiązanego z nim przekaźnika.

Rejestr 21
Nazwa output.do.1
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 22
Nazwa output.do.2
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 23
Nazwa output.do.3
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 24
Nazwa output.do.4
Wartości 0..1
Typ RW

Wyjścia dwustanowe przekaźnikowe. Podczas uruchomienia, do rejestrów tych przepisywane są wartości rejestrów odpowiednio: setting.default.do.1, setting.default.do.2, setting.default.do.3, setting.default.do.4. Odczyt ich zwraca zawsze faktyczny stan danego przekaźnika. Ustawienie ich, powoduje automatyczne ustawienie przekaźnika związanego z danym rejestrem. Wyjście do.4 jest wyjściem wirtualnym i nie jest powiązane z fizycznym przekaźnikiem w urządzeniu.

Rejestr 25
Nazwa setting.default.px.0
Wartości 0..100
Typ RW

 

Rejestr 26
Nazwa setting.default.px.1
Wartości 0..100
Typ RW

Wartości domyślne wyjść PWM. Wartości tych rejestrów są przepisywane do rejestrów odpowiednio output.px.0 i output.px.1 podczas startu urządzenia.

Rejestr 27
Nazwa setting.default.do.0
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 28
Nazwa setting.default.do.1
Wartości 0..100
Typ RW
Rejestr 29
Nazwa setting.default.do.2
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 30
Nazwa setting.default.do.3
Wartości 0..1
Typ RW

 

Rejestr 31
Nazwa setting.default.do.4
Wartości 0..1
Typ RW

Wartości domyślne wyjść przekaźnikowych. Wartości tych rejestrów są przepisywane do rejestrów odpowiednio output.do.0, output.do.1, output.do.2, output.do.3 oraz output.do.4 podczas startu urządzenia o ile nie została załączona funkcja watchdoga do.0.

Rejestr 32
Nazwa setting.px.0.min
Wartości 0..100
Typ RW

 

Rejestr 33
Nazwa setting.px.1.min
Wartości 0..100
Typ RW

Rejestry kalibrujące wyjścia PWM odpowiednio output.px.0 oraz output.px.1. Wartość ta jest podawana do odpowiedniego kanału PWM, jeżeli na odpowiednim wejściu output.px.N wpisano wartość mniejszą niż zadaną w tym rejestrze. Wartość ta nie może być większa od odpowiedniego rejestru setting.px.N.max.

Rejestr 34
Nazwa setting.px.0.max
Wartości 0..100
Typ RW

 

Rejestr 35
Nazwa setting.px.1.max
Wartości 0..100
Typ RW

Rejestry kalibrujące wyjścia PWM odpowiedio output.px.0 oraz output.px.1. Wartość ta jest podawana do odpowiedniego kanału PWM, jeżeli na odpowiednim wejściu output.px.N wpisano wartość większą niż zadaną w tym rejestrze. Wartość ta nie może być mniejsza od odpowiedniego rejestru setting.px.N.min

Rejestr 36
Nazwa setting.t.0.calib
Wartości -50..50
Typ RW

 

Rejestr 37
Nazwa setting.t.1.calib
Wartości -50..50
Typ RW

 

Rejestr 38
Nazwa setting.t.2.calib
Wartości -50..50
Typ RW

 

Rejestr 39
Nazwa setting.t.3.calib
Wartości -50..50
Typ RW

Rejestry kalibrujące wskazania temperatur w jednostkach dziesiętnych stopni Celsjusza. Wartości tych rejestrów każdorazowo są dodawane do pomiaru temperatury na odpowiednim kanale i wynik zapisywany jest w odpowiednim rejestrze input.t.N.value.

Rejestr 40
Nazwa counter.system.work_time
Wartości 0..65535
Typ R

Czas pracy urządzenia wyrażony w minutach.

Rejestry kalibrujące wskazania temperatur w jednostkach dziesiętnych stopni Celsjusza. Wartości tych rejestrów każdorazowo są dodawane do pomiaru temperatury na odpowiednim kanale i wynik zapisywany jest w odpowiednim rejestrze input.t.N.value.

Rejestr 41
Nazwa setting.hwd.period
Wartości 0..65535
Typ RW

Rejestr funkcji watchdoga. Jeżeli jest wpisana wartość zero to funkcja watchdoga jest wyłączona. Każda inna wartość powoduje, że funkcja watchdoga jest załączona i oznacza okres w sekundach, maksymalnie przez który musi zostać wpisana wartość 1 do rejestru setting.hwd.heartbit, żeby wyjście output.do.0 nie zostało ustawione na 0.

Rejestr 42
Nazwa setting.hwd.heartbit
Wartości 1..1
Typ RW

Rejestr watchdoga, który przy aktywnej funkcji cyklicznie musi być pobudzany żeby nie zostało ustawione 0 na wyjściu output.do.0 - patrz opis setting.hwd.period.

Rejestr 43
Nazwa setting.hwd.reset.time
Wartości 1..65535
Typ RW

Rejestr watchdoga oznaczający czas impulsu resetującego wyjście output.do.0 wyrażony w sekundach. Jeżeli przez okres czasu, który jest zapisany w rejestrze setting.hwd.period nie nastąpi pobudzenie rejestru setting.hwd.heartbit, wówczas wyjście output.do.0 zostanie ustawione na 0 na ten okres po czym zostanie ustawione z powrotem na 1.

Rejestr 44
Nazwa counter.hwd.resets_no
Wartości 0..65535
Typ R

Liczba resetów wykonanych przez watchdog. Resety spowodowane ręcznie nie są zliczane.

Rejestr 45
Nazwa setting.hwd.clr_resets_no
Wartości 1..1
Typ RW

Wpisanie jedynki do tego rejestru powoduje wyczyszczenie rejestru counter.hwd.resets_no.

Funkcje MODBUS:

Urządzenie obsługuje trzy funkcje standardu MODBUS:

  Read Holding Registers (Function Code 0x03)
  Preset Single Register (Function Code 0x06)
  Write Multiple Registers (Function Code 0x10)

W odpowiedzi wysyła dane, potwierdzenie wykonanych zapisów lub zwraca błąd, opisany jednym z następujących kodów wyjątków:

  Illegal Function (Exception Code 0x01)
  Illegal Data Address (Exception Code 0x02)
  Illegal Data Value (Exception Code 0x03)
  Slave Device Failure (Exception Code 0x04)

Uwaga!!Poniższe przykłady mają za zadanie pokazać przykładową komunikację MODBUS i nie muszą odnosić się do rzeczywistych rejestrów w urządzeniu. W przykładach komunikacji urządzenie HxFy ma adres domyślny 255 (0xff)

1. Read Holding Registers (Function Code 0x03)

Funkcja odczytuje określoną liczbę rejestrów, począwszy od danego adresu

Rozkaz:

ADDRESS FUN_CODE FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REGS_NO_MSB REGS_NO_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x03
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu pierwszego rejestru do odczytu.
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu pierwszego rejestru do odczytu.
REGS_NO_MSB starszy bajt ilości rejestrów do odczytu.
REGS_NO_LSB młodszy bajt ilości rejestrów do odczytu.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – starszy bajt

Odpowiedź zwracająca wartości rejestrów:

ADDRESS FUN_CODE BYTES VAL_0_MSB VAL_0_LSB ... VAL_N_MSB VAL_N_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x03
BYTES liczba bajtów zajętych przez przesyłane wartości rejestrów
VAL_N_MSB starszy bajt wartości rejestru N
VAL_N_LSB młodszy bajt wartości rejestru N
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – starszy bajt

Przykład: odczyt dwóch rejestrów (addr 0x0000) oraz (addr 0x0001)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0xd1 0xd5

Odpowiedź:

0xff 0x03 0x04 0x00 0x04 0x00 0x02 0x25 0xfc addr fcod byts reg val 0 reg val 1 crc

HxFy zwróciło wartości dwóch rejestrów. (addr 0x0000) = 4 oraz (addr 0x0001) = 2.

Odpowiedź informująca o błędzie:

ADDRESS FUN_ERR_CODE EXCEPTION_CODE CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_ERR_CODE suma logiczna kodu funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x03 z ustawionym bitem błędu 0x80. Co daje 0x83
EXCEPTION_CODE kod błędu MODBUS.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – starszy bajt

Przykład: próba odczytu dwóch rejestrów spoza zakresu adresów.

Adres startowy: 0x1234, liczba rejestrów: 2.

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x03 0x12 0x34 0x00 0x02 0x95 0x63

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x83 0x02 0xa1 0x01

zwrócony błąd to 0x02 Illegal Data Address.

2. Preset Single Register (Function Code 0x06)

Funkcja wpisuje wartość do pojedynczego rejestru.

Rozkaz:

ADDRESS FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REG_VAL_MSB REG_VAL_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x06
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu rejestru, do którego ma nastąpić zapis wartości
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu rejestru, do którego ma nastąpić zapis wartości
REG_VAL_MSB starszy bajt wartości, która ma zostać zapisana w rejestrze
REG_VAL_LSB młodszy bajt wartości, która ma zostać zapisana w rejestrze
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REG_VAL_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REG_VAL_LSB) – starszy bajt

Odpowiedź potwierdzająca wpis (w tym wypadku jest dokładnie powtórzeniem rozkazu):

ADDRESS FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REG_VAL_MSB REG_VAL_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Przykład: Wpisane do rejestru o adresie 65 (0x0041) wartości 20 (0x0041)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x06 0x00 0x41 0x00 0x14 0xcc 0x0f

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x06 0x00 0x41 0x00 0x14 0xcc 0x0f

Odpowiedź informująca o błędzie:

ADDRESS FUN_ERR_CODE EXCEPTION_CODE CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_ERR_CODE suma logiczna kodu funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x06 z ustawionym bitem błędu 0x80. Co daje 0x86
EXCEPTION_CODE kod błędu MODBUS.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – starszy bajt

Przykład: próba wpisania do rejestru o adresie 1 (0x001) niedozwolonej wartości 12 (0x000c)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x06 0x00 0x01 0x00 0x0c 0xcd 0xd1

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x86 0x04 0x22 0x53

W tym przypadku urządzenie zwróciło błąd z kodem wyjątku „Slave Device Failure - 0x04”

3. Write Multiple Registers (Function Code 0x10)

Funkcja wpisuje wartości do wybranych rejestrów, począwszy od danego adresu

Rozkaz:

ADDRESS FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REGS_NO_MSB REGS_NO_LSB BYTES_NO VAL_0_MSB VAL_0_LSB
... VAL_N_MSB VAL_N_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x10
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu pierwszego rejestru, do którego ma nastąpić zapis wartości
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu pierwszego rejestru, do którego ma nastąpić zapis wartości
REGS_NO_MSB numer rejestrów do zapisu – starszy bajt numer rejestrów do zapisu – starszy bajt
REGS_NO_LSB numer rejestrów do zapisu – młodszy bajt
BYTES_NO liczba bajtów, którą zajmują przesyłane wartości rejestrów
VAL_0_MSB starszy bajt wartości pierwszego rejestru do zapisu
VAL_0_LSB młodszy bajt wartości pierwszego rejestru do zapisu
VAL_N_MSB starszy bajt wartości N-tego rejestru do zapisu
VAL_N_LSB młodszy bajt wartości N-tego rejestru do zapisu
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – starszy bajt

Odpowiedź potwierdzająca zapis:

ADDRESS FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REGS_NO_MSB REGS_NO_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x10
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu pierwszego zapisanego rejestru.
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu pierwszego zapisanego rejestru.
REGS_NO_MSB ilość zapisanych rejestrów – starszy bajt
REGS_NO_LSB ilość zapisanych rejestrów – młodszy bajt
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – starszy bajt

Przykład: zapis do dwóch rejestrów: do rejestru o adresie 64 (0x0040) wartość 1 (0x0001) oraz do rejestru o adresie 65 (0x0041) wartość 7 (0x0007)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x10 0x00 0x40 0x00 0x02 0x04 0x00 0x01 0x00 0x07 0xd0 0x76

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x10 0x00 0x40 0x00 0x02 0x55 0xc2

Odpowiedź informująca o błędzie:

ADDRESS FUN_ERR_CODE EXCEPTION_CODE CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_ERR_CODE suma logiczna kodu funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x10 z ustawionym bitem błędu 0x80. Co daje 0x90
EXCEPTION_CODE kod błędu MODBUS.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – starszy bajt

Przykład: zapis do dwóch rejestrów gdzie do jednego z nich następuje próba zapisu niedozwolonej wartości. Do rejestru o adresie 64 (0x0040) wartość 1 (0x0001) oraz do rejestru o adresie 65 (0x0041) wartość 11 (0x000b)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x10 0x00 0x40 0x00 0x02 0x04 0x00 0x01 0x00 0x0b 0xd0 0x73

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x90 0x04 0x2c 0x33

W tym przypadku urządzenie zwróciło błąd z kodem wyjątku „Slave Device Failure – 0x04” ponieważ do jednego z rejestrów próbowano wpisać wartość poza zakresem.

Przykładowa funkcja licząca MODBUS CRC.

/**

  * calculates modbus crc
  * @param points to the first element
  * of modbus frame
  * @param points to the first after last
  * element of modbus frame
  * @tparam IT iterator or pointer type
  * @return calculated crc

* */

  template
  unsigned short calculateCrc(IT first, IT last)

{

  unsigned int crc = 0xffff;
  while (first != last)

{

  crc ^= *first++;
  for(int j = 0; j < 8; ++j)

{

  if(crc & 0x0001)
  crc = (crc >> 1) ^ 0xa001;
  else
  crc >>= 1;
  }
  }
  return crc;

}

 • Parametry
  • Zasilanie 230V AC
  • Maksymalne obciążenie 2A
  • Szerokość 106mm
  • Wysokość 86mm
  • Głębokość 60mm
  • Komunikacja RS-485 TAK
  • Protokół MODBUS RTU
Newsy
Szanowni klienci, w dniach 03.07.2021-18.07.2021 mamy przerwę urlopową. Uprzejmie informujemy że zamówienia będą realizowane po 19.07 wg kolejności. Przepraszamy za utrudnienia
Kontakt

tel. +48 503 166 906

UWAGA!!! W dniach 3-18 lipca przerwa urlopowa.

e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 InsBud WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w celach komercyjnych jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną bez pisemnej zgody jest zabronione.
created by CUNiT & 7Soft