Nasz serwis używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies (Jak zarządzać cookies?). Akceptuję
 
Produkty: 0
Wartość: 0,00 zł
 • Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Produkt: IB-Tron 1000GWC-BL - Regulator, sterownik gruntowego wymiennika ciepła GWC, podświetlany

IB-Tron 1000GWC-BL - Regulator, sterownik gruntowego wymiennika ciepła GWC, z podświetleniem

184,00 zł brutto 149,59 zł netto
Niedostępny
 • Opis
 • Zdjęcia
 • Linki
 • Cechy

Wiadomości ogólne:

Regulator IB – Tron 1000GWC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Regulator jest zaprojektowany do kontroli pracy zaworów, przepustnic, powietrznych nagrzewnic elektrycznych, pomp, wentylatorów i innych urządzeń sterowanych dwupunktowo i trójpunktowo (załącz/wyłącz).

Model z serii IB – Tron 1000GWC umożliwia sterowanie procesami ogrzewania, chłodzenia i wentylowania. W inteligentny sposób wybiera źródło ciepła/chłodu z uwzględnieniem rozruchu testowego. Przykładem tego typu instalacji jest sterowanie gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC).

Profesjonalny i inteligentny regulator do kontroli systemów gdzie należy wybrać źródło ciepła lub chłodu z dwóch różnych źródeł! Nie jest to prosty sterownik różnicowy!

Właściwości:

 • Duży, podświetlany na niebiesko (opcjonalnie), ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD wyświetlający aktualną temperaturę, dzień tygodnia i inne informacje
 • Łatwa, intuicyjna obsługa i  programowanie.
 • Pomiar dwóch temperatur T1 i T2
 • Zasilanie z sieci – nie wymaga baterii – z bateryjnym podtrzymywaniem pamięci
 • Temperatura wyświetlana z dokładnością 0,1 ºC
 • Estetyczny i nowoczesny wygląd
 • Duże obciążenie do 2 kW umożliwia praktycznie bezpośrednie podłączenie większości urządzeń elektrycznych bez konieczności zastosowania stycznika.
 • Możliwość skalibrowania urządzenia (czujniki zewnętrzne na długich przewodach, niezależna kalibracja T1 i T2)
 • Nastawialna histereza
 • Testowy rozruch urządzeń w celu dokonania pomiaru
 • Tryb grzanie (zima) oraz chłodzenie (lato)
 • Funkcja GUARD - ochrona urządzenia przed zastaniem
 • Funkcja TEST
 • Blokada klawiatury

Dane techniczne:

 • Zużycie energii: < 2 W
 • Temp. składowania: -5 ÷ 50 ºC
 • Temp. wyświetlana: -20 ÷ 140 ºC co 0,1 ºC
 • Dokładność pomiaru: 1 ºC
 • Histereza: 1 ÷ 5 ºC
 • Przerwy testowe: 1 ÷ 999 minut
 • Okres testowy: 0 ÷ 999 sek.
 • Maks. obciążenie: 2000 W
 • Zasilanie: 230V AC
 • Obudowa: ABS
 • Rozmiary [mm]: 120x120x23
 • Wyświetlacz: LCD (4")
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • Stopień ochrony: IP30
 • Ochrona bateryjna ustawień: 36 miesięcy

Oznaczenie Modeli:

 • BL - niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie uaktywnia    się w momencie przyciśnięcia dowolnego przycisku i dezaktywuje się po pewnym czasie bezczynności)

Zakres Dostawy:

 • 1x Sterownik (panel główny)
 • 1x Puszka przekaźnikowa
 • 1x Wbudowany czujnik temperatury
 • 1x Instrukcja obsługi

Uwagi Ogólne:

 • Regulator jest do montażu natynkowego,  wystaje 23 mm.
 • W regulatorze jest osobno puszka przekaźnikowa na przewodzie 20cm o wymiarach 30/50/65mm
 • W komplecie z termostatem jest wbudowany czujnik RT, czujnik  FT nie jest dostarczany w komplecie.
 • Czujnik RT jest na 20 cm przewodzie i można go wyprowadzić z tyłu obudowy.
 • Czujnik RT można przedłużyć w/g potrzeb lub zastąpić czujnikiem innego rodzaju (jeżeli istnieje taka potrzeba).
 • Zmiana czujnika RT nie powoduje utraty gwarancji.
 • Sterownik na wyjścia podaje od razu na pięcie 230V (obsługa pompy, zaworu, przepustnicy, maty grzewczej itp). Jeżeli termostat ma obsługiwać urządzenie zwierno/rozwierne tzw. stykowe (np. gazowy piec grzewczy), wymagany jest dodatkowy przekaźnik zwierno/rozwierny, posiadamy takie w naszej ofercie.

Budowa:

IB-TRON 1000

 

IB-TRON 1000

 

IB-TRON 1000

IB-TRON 1000

Podłączenie:

IB-TRON 1000

 • 1 - 2 - czujnik FT
 • 3 - 4  - zasilanie sterownika 230V AC
 • 5 - Pojawia się faza (L) gdy wybiera  źródło FT
 • 6  - Pojawia się faza (L) gdy wybiera  źródło RT)

IB-TRON 1000

Ze sterownika wychodzą dwa luźne przewody z termistorem, można go odciąć i podłączyć zewnętrzny czujnik RT

Zasada Działania:

W regulatorze należy ustawić trzy wartości czasowe:

 • przerwa testowa - wartość w minutach określająca co jaki czas należy dokonać testu pomiarowego. Wartość ta zależy ściśle od urządzeń, z których następuje „odbiór” ciepła lub chłodu a dokładniej od tego jak często warunki termiczne w tym urządzeniu mogą się zmieniać. W typowej – dla domów jednorodzinnych wielkości GWC wartość ta najczęściej jest w przedziale 10 ÷ 30 minut.
 • okresy testowe - wartość w sekundach określający jak długo urządzenie musi pracować zanim odczyt czujnika osiągnie właściwy dla urządzenia pozom temperatury (okres rozruchowy, zwłoka rozruchowa). Okres testowy ustawia się osobno dla każdego urządzenia.
W przypadku instalacji GWC jednym urządzeniem jest bezpośrednio czerpnia zewnętrzna i czujnik należy umieścić w okolicy czerpni (bezpośredni pomiar temperatury zewnętrznej). Okres testowy tego urządzenia powinien być ustawiony na 0 (brak jakiejkolwiek zwłoki, odczyt jest bieżący). Drugim urządzeniem jest samo GWC, zwłoka tego urządzenia powinna być ustawiona na optymalnej wartości dla danego GWC, najczęściej jest to czas przejścia powietrza przez GWC (zależy od długości, wielości GWC). Dla typowych domów jednorodzinnych wielkości GWC zwłoka ta jest na poziomie 20 ÷ 120 sekund.
W zależności od tego w jakim trybie pracuje regulator (grzania czy chodzenia) urządzenie wybiera cieplejsze lub zimniejsze urządzenie.
Regulator jest inteligentny co oznacza, że pamięta odczyty i zmianę temperatur na  obu urządzeniach, dzięki temu jeżeli podczas analizy danych regulator stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo korzystniejszych warunków temperaturowych na drugim urządzeniu niż na tym które obecnie jest użytkowane może nastąpić wcześniejsze testowanie drugiego urządzenia.

Przykład Działania:

Typowa instalacja GWC. Regulator ma za zadanie zdecydować skąd czerpać powietrze:

 • z GWC - następuje zamknięcie przepustnicy z siłownikiem na przewodzie od czerpni zewnętrznej równocześnie otwiera przepustnicę z siłownikiem na przewodzie GWC i uruchamia wentylator GWC
 • z czerpni zewnętrznej - następuje zamknięcie przepustnicy z siłownikiem na przewodzie GWC i wyłączenie wentylatora GWC, równocześnie zostaje otwarta przepustnica z siłownikiem na przewodzie od czerpni. 
Okres testowy czerpni ustawiono na 0 sekund (bieżący pomiar bez zwłoki). Czujnik RT umieszczono w okolicy czerpni zewnętrznej tak aby mierzył temperaturę powietrza zewnętrznego (miejsce zacienione, osłonięte od wiatru i wilgoci).
Okres testowy GWC ustawiono na 30 sekund (tyle wynosi przepływ powietrza od czerpni GWC do rekuperatora). Czujnik FT umieszczono w przewodzie wentylacyjnym od  GWC przed rekuperatorem.
Przerwę testową ustawiono na 15 min.
Ustawiono tryb grzanie (czyli następuje wybór cieplejszego źródła ciepła). Oczywiście w lecie przy pomocy jednego przycisku regulator przestawia się w tryb chłodzenia tak aby budynek był wychładzany.
Przykładowa logika działania regulatora:
 • Powietrze czerpane jest z GWC.
 • W momencie gdy na zewnątrz temperatura okaże się wyższa niż temperatura powietrza z GWC regulator przestawi urządzenia tak aby powietrze było czerpane z czerpni zewnętrznej (dzieje się to natychmiast, ponieważ okres testowy czerpni jest ustawiony na 0 sekund ale z uwzględnieniem histerezy).
 • Jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej ostatnio zapamiętanej temperatury jaka była na GWC lub z odpowiedniego algorytmu regulator „podejrzewa”, że temperatura powietrza pochodzącego z GWC będzie wyższa niże temperatura zewnętrzna lub minęło 15 minut (przerwa testowa) od ostatniego przełączenia przepustnic. Następuje załączenie GWC na 30 sekundowy okres testowy, po zakończeniu testu regulator decyduje, skąd dalej czerpać powietrze. 
W naszej ofercie dostępne są przepustnice powietrzne z siłownikami o różnych przekrojach.

Przykładowy Schemat Podłączenia:

IB-TRON 1000

Przykład Sterowania Wodnym Wymiennikiem Ciepła:

IB-TRON 1000

 

Sterownik IB-Tron 1000GWC mierzy dwie temperatury: zewnętrzną (za pomocą czujnika RT) oraz temperaturę powietrza po przejściu przez nagrzewnicę, gdy załączona jest pompa obiegu wody (glikolu lub solanki), za pomocą czujnika FT. O ile pomiar temperatury zewnętrznej RT odbywa się na bieżąco, o tyle pomiar temperatury powietrza FT przy załączonej nagrzewnicy musi odbywać się cyklicznie.

Okres testowy powinien być możliwie krótki, ale musi zagwarantować prawidłowe ustabilizowanie się temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (rozgrzać musi się instalacja doprowadzająca wodę, nagrzewnica i wreszcie powietrze od nagrzewnicy).

Jeżeli po takim okresie testowym sterownik uzna, że korzystniejsze warunki temperaturowe zapewnia wodny wymiennik ciepła, to pompa pracuje dalej i pomiar temperatury FT odbywa się już na bieżąco. Również na bieżąco odbywa się pomiar temperatury RT, więc jeżeli korzystniejsze warunki wystąpią przy czerpni zewnetrznej, zostanie wyłączona pompa P1.

Jeżeli natomiast po okresie testowym korzystniejsze warunki wciąż zapewnia czerpnia zewnętrzna, pompa P1 zostaje wyłączona i jej ponowne załączenie ma miejsce dopiero po upłynięciu przerwy testowej.

 

Kalibracja:

Po prawidłowym podłączeniu sterownik jest gotowy do pracy. Sterownik fabrycznie jest skalibrowany do pracy z czujnikiem standardowym. Jednak przy długich przewodach, temperatura wyświetlana przez sterownik może być różna od rzeczywistej.

W takim przypadku należy samodzielnie skalibrować urządzenie.

Zegar i dzień tygodnia:

Zegar nie ma wpływu na działanie regulatora. Jest to tylko informacja.

Czas może być wyświetlany w systemie 24 godzinnym lub 12 godzinnym.

Jednostki Temperatury:

Temperatura może być wyświetlana w ºC i ºF

Tryb Pracy:

Sterownik może pracować w dwóch trybach:

 • Tryb grzanie (wybór cieplejszego źródła)
 • Tryb chłodzenie (wybór zimniejszego źródła)

Histereza:

Histereza oznacza zwłokę w załączeniu/wyłączaniu urządzenia. Im wyższa wartość histerezy tym mniej cykli wykonuje sterowane urządzenie (np. przepustnice), w związku z czym wydłuża się żywotność urządzenia.

W warunkach normalnych zaleca się nastawić histerezę do wartości 1 ºC.  Wielkość nastawy histerezy zależy od miejsca dokonywania pomiarów (np. dla cieczy sugerowana jest wyższa histereza).

Sterownik umożliwia zmianę wartości histerezy.

Blokada Klawiatury:

Aby zabezpieczyć sterownik przed niechcianą zmianą ustawień, można zablokować klawiaturę sterownika.

Kiedy blokada klawiatury jest aktywna na wyświetlaczu widoczny jest symbol kłódki a klawiatura nie reaguje na przyciskane klawisze.

Funkcja GUARD:

Jeżeli urządzenie sterowane (np. przepustnica, zawór lub pompa) nie pracuje przez długi okres czasu to może ulec uszkodzeniu (zapieczenie pompy, zastanie zaworu itp.). Dlatego ważne jest aby każdy element okresowo był testowo uruchamiany nawet wtedy, kiedy z  punktu widzenia logiki układu nie ma takiej potrzeby.

Taką funkcję ochronną pełni funkcja GUARD. Monitoruje ona pracę sterowanych urządzeń. Jeżeli urządzenie nie zmieni swojego stanu pracy przez 240 godzin to regulator zmienia stan na 20 sekund.

Test Przekaźników:

Funkcja TEST służy do sprawdzenia sterowanego urządzenia (np. przepustnicy) czy  jest dobrze podłączone i czy prawidłowo pracuje.

Tryby Wyświetlania Temperatur:

Sterownik może wyświetlać temperatury RT i FT w trzech trybach:

 • AF - naprzemiennie, co kilka sekund wyświetlana jest temperatura RT i FT
 • A - wyświetlana jest stale temperatura RT.
 • F - wyświetlana jest stale temperatura FT.

Wersja Oprogramowania:

InsBud promuje politykę rozwoju dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulatorach i instrukcjach bez wcześniejszego powiadamiania.

Nasza firma otwarta jest na wszelkiego rodzaju sugestie, które usprawnią nasze regulatory. Jeżeli mają Państwo pomysł na dodanie nowej funkcji lub potrzebują nietypowego rozwiązania prosimy o kontakt.

W celu bezpłatnej aktualizacji oprogramowania prosimy o kontakt z naszą firmą.

 

 • Parametry
  • Ilość obsługiwanych czujników temperatury 2
  • Ilość przekaźników (ogółem) 1
  • Komunikacja Ethernet Nie
  • Komunikacja RS-485 Nie
  • Pilot zdalnego sterowania Nie
  • Podświetlenie Tak
  • Sterowanie Elektroniczne
  • Wyjście 1 230V
  • Zasilanie 230V AC
Newsy
Szanowni klienci, w dniach 03.07.2021-18.07.2021 mamy przerwę urlopową. Uprzejmie informujemy że zamówienia będą realizowane po 19.07 wg kolejności. Przepraszamy za utrudnienia
Kontakt

tel. +48 503 166 906

UWAGA!!! W dniach 3-18 lipca przerwa urlopowa.

e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 InsBud WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w celach komercyjnych jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną bez pisemnej zgody jest zabronione.
created by CUNiT & 7Soft