Nasz serwis używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies (Jak zarządzać cookies?). Akceptuję
 
Produkty: 0
Wartość: 0,00 zł
 • Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Produkt: IB-Tron 3100FAN-BL-12V - Programowalny sterownik, regulator wydajności wentylacji (rekuperacji), podświetlenie, 3 biegi, zasilanie 12V DC

IB-Tron 3100FAN-BL-12V - Programowalny sterownik, regulator wydajności wentylacji (rekuperacji), z podświetleniem, 3 biegowy, zasilanie 12V DC

289,00 zł brutto 234,96 zł netto
 • Opis
 • Zdjęcia
 • Linki
 • Cechy

IB-TRON 3100FAN

Wiadomości ogólne:

Sterownik IB – Tron 3100FAN jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, dedykowanym do obsługi central wentylacyjnych. Sterownik umożliwia sterowanie centralami 3-biegowymi, dla których sygnałem załączenia poszczególnych biegów jest zwarcie odpowiednich linii do masy lub podanie na te linie napięcia +12V.

Sterownik IB – Tron 3100FAN umożliwia regulację wymiany powietrza w budynku w oparciu o zaprogramowany harmonogram lub w trybie ręcznym.

Sterowniki IB – Tron 3100FAN pozwalają zaoszczędzić koszty energii poprzez odpowiednią regulację wydajności wentylacji w zależności od potrzeb. Przyczyniają się tym samym do ochrony środowiska naturalnego i oszczędności finansowych. Mogą być powszechnie stosowane w hotelach, biurach, supermarketach, fabrykach, szpitalach, domach mieszkalnych i innych budynkach.

Właściwości:

 • Duży, podświetlany, ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, wyświetlający aktualną prędkość wentylatora, temperaturę, nastawy, dzień tygodnia i inne informacje.
 • 3 prędkości wentylatora do wyboru.
 • Wejście do podłączenia sygnału zabrudzonego filtra centrali wentylacyjnej. W momencie zwarcia tego wejścia do masy lub podania napięcia +12V (wybór za pomocą zworek) na wyświetlaczu pojawi się informacja o zatkanym filtrze i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
 • Estetyczny i nowoczesny wygląd.
 • Niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie uaktywnia się w momencie przyciśnięcia dowolnego przycisku i dezaktywuje się po ustawionym czasie bezczynności).
 • Zasilanie AC lub DC, z możliwością zasilania bezpośrednio z centrali.
 • Kompleksowe programowanie procesu w cyklu tygodniowym z dokładnością do 1 minuty i możliwością zaprogramowania 4 odcinków czasowych każdego dnia.
 • Ręczny lub automatyczny tryb pracy.
 • Temperatura wyświetlana z rozdzielczością 0,1 oC.
 • Obsługa dodatkowego wejścia cyfrowego (trzy tryby pracy do wyboru).
 • Współpracuje z rekuperatorami: Brink Renowent 180, 300, 400; Stiebel Eltron LWZ-270; Harmann Requra 300, 400.

Dane techniczne:

 • Zużycie energii: 2 W
 • Liczba biegów: 3
 • Temp. składowania: -5 ÷ 50 ºC
 • Temp. wyświetlana: -20 ÷ 140 ºC (co 0,1ºC )
 • Dokładność pomiaru: 1 ºC
 • Zasilanie:
  • 12V - 24V DC
  • 12V - 18V AC
 • Sygnał aktywny: zwarcie do masy lub +12V
 • Obudowa: ABS
 • Wyświetlacz: LCD (3,2``)
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • Stopień ochrony: IP30
 • Pamięć ustawień: 36 miesięcy
 • Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość):
 • Panel kontrolny: 86 x 86 x 15 mm
 • Moduł przekaźnik.: 62 x 45 x 27mm

Uwagi Ogólne:

 • W trakcie instalowania sterownika dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji sterownika wyspecjalizowanemu zakładowi.
 • Sterownik powinien być zasilany napięciem stałym 12 - 24V, może jednak być zasilany napięciem przemiennym 12 - 18V (wartość skuteczna).
 • Sterownik przystosowany jest do pracy z urządzeniami, dla których aktywnym sygnałem (sterowanie prędkościami, czujnik filtra) jest zwarcie odpowiednich linii do masy lub podanie napięcia +12V (niezależny wybór sygnału sterowania prędkościami i sygnału zatkanego filtra).

Zakres Dostawy:

 • 1x Sterownik (panel główny)
 • 1x Moduł przekaźnikowy
 • 1x Niniejsza instrukcja

Zasada Działania:

Przy pracy w trybie automatycznym (z harmonogramem) sterownik na początku każdego odcinka czasowego włącza zaprogramowany dla tego odcinka bieg centrali. Można zaprogramować 4 odcinki czasowe w ciągu doby i każdemu z nich przypisać jedną z 3 dostępnych wartości prędkości.

W trybie manualnym użytkownik sam zadaje bieg centrali. Centrala pracuje na tym biegu cały czas, dopóki nie zostanie zadany inny bieg lub sterownik zostanie wyłączony.

Niektóre centrale umożliwiają wyłączenie wentylatora za pośrednictwem dołączanego sterownika - dla tych central w sterowniku IB-Tron 3100FAN dostępny jest czwarty stan pracy, czyli wyłączenie wentylatora.

Wyjście sterownika jest aktywne gdy jest ono zwarte do masy lub gdy jest na nie podawane napięcie +12V (w zależności od ustawienia zworki J3). Gdy sterownik jest wyłączony, wszystkie wyjścia sterujące biegami są nieaktywne.

Budowa Sterownika:

Sterownik IB-Tron 3100FAN składa się z dwóch części: panelu głównego z wyświetlaczem LCD i klawiaturą oraz modułu przekaźnikowego, ze złączem RJ-12 do podłączenia centrali wentylacyjnej oraz wejściem cyfrowym do podłączenia dodatkowych przycisków/wyłączników.

Panel kontrolny przystosowany jest do montażu natynkowego lub do montażu na standardowej puszce elektroinstalacyjnej (rozstaw otworów ok. 60 mm, puszka ok. 75x75mm). Moduł przekaźnikowy przewidziany jest do umieszczenia wewnątrz w/w puszki.

Obydwa moduły łączone są ze sobą za pomocą przewodu 7-żyłowego, o długości kilku centymetrów.

Panel Kontrolny Sterownika:

IB-TRON 3100FAN

Wyświetlacz LCD:

IB-TRON 3100FAN

Moduł Przekaźnikowy:

IB-TRON 3100FAN

Oznaczenie styków w gnieździe RJ-12:

„SI” - wejście sygnału zatkanego filtra. Zwarcie tego wejścia do masy lub podanie napięcia +12V (wybór za pomocą zworek) powoduje włączenie alarmu.

„HI” - wyjście biegu 3. Wyjście to jest aktywne, gdy sterownik chce włączyć 3 bieg centrali.

„MED” - wyjście biegu 2. Wyjście to jest aktywne, gdy sterownik chce włączyć 2 bieg centrali.

„LO” - wyjście biegu 1. Wyjście to jest aktywne, gdy sterownik chce włączyć 1 bieg centrali lub wyłączyć centralę (w zależności od posiadanego typu centrali).

„COM” - masa (minus) zasilania.

„+” - plus zasilania.

Sterownik może być alternatywnie zasilany napięciem przemiennym. W tym celu należy podać napięcie przemienne z zakresu 12 - 18V pomiędzy styki „+” i „COM”.

Wejście Cyfrowe:

Sterownik jest wyposażony w dodatkowe wejście cyfrowe J2, gdzie możemy podpiąć np. czujnik tlenku węgla, dwutlenku węgla lub gazu (musi posiadać złącze NO). Sygnałem aktywnym dla tego wejścia jest zwarcie obydwu jego styków. Typowo do tego wejścia podłączany jest przycisk monostabilny (tzw „dzwonkowy”), zwierany w czasie naciskania i powracający do pozycji rozwartej po puszczeniu przycisku (stosowany na przykład przy dzwonkach do drzwi). Alternatywnie, jeden z trybów obsługi wejścia J2 przewiduje podłączenie wyłącznika bistabilnego (standardowy, typu „załącz/wyłącz”, np do oświetlenia)

W zależności od wybranej funkcji (opis w dalszej części instrukcji), sterownik odpowiednio zmienia bieg wentylatora po zwarciu wejścia cyfrowego (naciśnięciu przycisku).

Sygnał Załączenia Biegu:

Zmieniając położenie zworki J3 można wybrać, czy sygnałem włączenia biegu centrali ma być zwarcie odpowiadającego mu wyjścia do masy czy też podanie napięcia +12V. Zworka J3 jest dostępna bez wyjmowania płytki z obudowy.

Aby sygnałem aktywnym było zwarcie do masy, zworkę należy ustawić w pozycji GND:

IB-TRON 3100FAN

Aby sygnałem aktywnym było podanie napięcia +12V, zworkę należy ustawić w pozycji Vcc:

IB-TRON 3100FAN

Sygnał Zatkanego Filtra:

IB-TRON 3100FAN

Sterownik umożliwia wybór, czy sygnałem zatkanego filtra jest zwarcie wejścia „SI” do masy, czy podanie na to wejście napięcia +12V. Zmieniając położenie zworek J4AJ4B zmienia się rodzaj sygnału.

Dostęp do zworek możliwy jest po wysunięciu płytki przekaźnikowej z obudowy z tworzywa sztucznego, w kierunku zaznaczonym strzałką na rysunku obok.

Aby sygnałem aktywnym było zwarcie wejścia „SI” do masy, obie zworki należy ustawić w pozycję 2-3 (zewrzeć piny 2 i 3):

IB-TRON 3100FAN

Aby sygnałem aktywnym było podanie na wejście „SI” napięcia +12V, obie zworki należy ustawić w pozycję 1-2 (zewrzeć piny 1 i 2):

IB-TRON 3100FAN

Ustawienie zworek J4A i J4B w różnych pozycjach nie jest niebezpieczne dla układu, jednak powoduje jego nieprawidłową pracę.

Wymiary:

Panel główny

IB-TRON 3100FAN

Moduł przekaźnikowy

IB-TRON 3100FAN

Podłączenie:

W zależności od posiadanego typu centrali wentylacyjnej, wejścia do podłączenia zewnętrznego sterownika mogą się różnić między sobą. Korzystając z instrukcji obsługi, należy podłączyć odpowiednie wejścia centrali wentylacyjnej z odpowiadającymi im wyjściami sterownika IB-Tron 3100FAN.

Część dostępnych w handlu rekuperatorów posiada gniazdko RJ-12 do podłączenia zewnętrznego sterownika - identyczne jak w sterowniku IB-Tron 3100FAN. Niektóre modele można podłączać bezpośrednio do sterownika, zwykłym przewodem sieciowym („skrętką”), zarobionym w sposób prosty, tj. z zachowaniem tej samej kolejności linii we wtyczkach po obu stronach skrętki.

Przed zakupem sterownika warto upewnić się, czy posiadana centrala będzie współpracować ze sterownikiem IB-Tron 3100FAN. W tym celu należy kontaktować się z działem technicznym firmy Insbud.

Poniżej przedstawiono przykładowe podłączenie sterownika IB-Tron 3100FAN:

IB-TRON 3100FAN

Uwagi Dotyczące Montażu:

Panel główny wraz z modułem przekaźnikowym montowany jest zwykle w ogólnie dostępnym pomieszczeniu, np. w salonie lub pokoju dziennym. Sterownik jest łączony z centralą za pomocą przewodu wielożyłowego (skrętki).

Sterownik może być zasilany bezpośrednio z rekuperatora, jeżeli rekuperator posiada wyjście do zasilania tego typu urządzeń.

Długość skrętki może dochodzić do kilkunastu metrów, w zależności od poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w budynku.

Ponadto do modułu przekaźnikowego można podłączyć równolegle od jednego do kilku przycisków/wyłączników, służących do zdalnej zmiany prędkości wentylatora.

Przyciski takie zwykle montowane będą w pomieszczeniach, które co jakiś czas wymagają chwilowego wzrostu intensywności wentylacji, np. w toalecie czy kuchni.

Dodatkowe przyciski należy łączyć za pomocą przewodu dwużyłowego. Najlepiej, gdyby również była to skręcona para przewodów, jednak nie jest to bezwzględny wymóg. Można wykorzystać przewód telefoniczny lub przewód dwużyłowy typu „linka”.

Montaż dodatkowych przycisków jest opcjonalny. Jeżeli przyciski nie będą montowane, wejście J2 należy pozostawić niepodłączone.

Panel główny przystosowany jest do zamontowania na standardowej puszce elektroinstalacyjnej o szerokości około 75mm i rozstawie otworów około 60mm. Moduł przekaźnikowy przewidziany jest do umieszczenia wewnątrz w/w puszki. Obydwa moduły łączone są ze sobą za pomocą taśmy 7-żyłowej o długości kilku centymetrów.

Włączanie Sterownika:

Gdy sterownik jest wyłączony, na wyświetlaczu wskazywana jest jedynie aktualna temperatura. Żadne wyjście sterujące biegami centrali nie jest wówczas aktywne. Gdy sterownik jest wyłączony, wciąż aktywna jest funkcja wykrywania zatkanego filtra.

Menu Konfiguracyjne:

W menu konfiguracyjnym ustawiane są parametry pracy sterownika

Sterownik znajduje się w trybie konfiguracyjnym. Wyświetlany jest napis „Menu” , numer nastawy (od 01 do 11), skrót kodowy nastawy (np. „CFG”) oraz wartość i jednostka nastawy.

Regulator wychodzi z menu konfiguracyjnego po upłynięciu ustawionego czasu bezczynności lub po naciśnięciu któregoś z przycisków: „P” lub „OK”. Naciśnięcie przycisku „OK” lub upłynięcie czasu bezczynności powoduje zapisanie zmian i wyjście z menu konfiguracyjnego. Naciśnięcie przycisku „P” powoduje anulowanie zmian i wyjście z menu konfiguracyjnego.

Konfiguracja Wyjść:

Dla różnych central wentylacyjnych dostępnych na rynku poszczególne biegi mogą być załączane według odmiennych standardów. Przykładowo, dla sporej części central brak jakiegokolwiek sygnału ze sterownika oznacza załączenie centrali na pierwszy bieg. Dla innego typu, aby załączyć pierwszy bieg, należy podać sygnał na odpowiednie wejście. Ponadto, niektóre centrale umożliwiają wyłączenie wentylatora za pośrednictwem dołączonego sterownika, a inne nie.

Sterownik IB-Tron 3100FAN może sterować różnymi typami central wentylacyjnych. Użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego dla jego centrali standardu sygnałów. Służy do tego parametr CFG w menu konfiguracyjnym.

Zdefiniowane zostały 4 typy central wentylacyjnych, dla których wyjścia LO, MED i HI załączane są dla poszczególnych biegów w sposób podany w tabeli:

CFG Wył. Bieg 1. Bieg 2. Bieg 3.
1 n.d. LO MED HI
2 n.d. X MED HI
3 LO X MED HI
4 X LO MED HI

n.d. - wyłączenie wentylatora niedostępne;

x - wszystkie wyjścia (LO, MED, HI) wyłączone;

Dla rekuperatorów umożliwiających wyłączenie wentylatora z poziomu dodatkowego sterownika wartość CFG powinna wynosić 3 lub 4. Dla rekuperatorów bez możliwości wyłączenia wentylatora z poziomu dodatkowego sterownika wartość CFG powinna wynosić 1 lub 2.

Obsługa Wejścia Cyfrowego:

Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z trzech trybów obsługi dodatkowego wejścia cyfrowego (J2). Tryb 1 i 2 umożliwia wykorzystanie przycisku monostabilnego, zaś tryb 3 - wyłącznika bistabilnego.

1. Przewietrzanie. Po krótkim naciśnięciu dodatkowego przycisku, podłączonego do wejścia J2, następuje tymczasowa zmiana prędkości wentylatora (chwilowe przewietrzanie). Użytkownik ustala bieg, który ma być wówczas załączony, oraz czas załączenia tego biegu. Przykładowo, jeżeli przycisk zostanie umieszczony w kuchni to użytkownik ma możliwość chwilowego ustawienia wentylatora na najwyższy bieg za pomocą jednego naciśnięcia przycisku, na przykład gdy coś zacznie się przypalać. Po upłynięciu czasu przewietrzania sterownik ponownie załącza bieg, na którym centrala była przed naciśnięciem przycisku.

   • Aby wyjść z trybu przewietrzania przed upłynięciem ustawionego czasu przewietrzania, należy nacisnąć dodatkowy przycisk na około 3 sekundy.

2. Zwiększanie prędkości. Każdorazowe krótkie naciśnięcie przycisku powoduje kolejne zwiększenie prędkości wentylatora. Jeżeli centrala jest na najwyższym biegu to naciśnięcie przycisku powoduje załączenie pierwszego biegu (dla rekuperatorów bez możliwości wyłączenia wentylatora) lub wyłączenie wentylatora (dla rekuperatorów z możliwością wyłączenia wentylatora). Sekwencja powtarza się w koło.

   • Jeżeli sterownik pracuje w trybie ręcznym (MANUAL), to naciśnięcie dodatkowego przycisku powoduje trwałą zmianę prędkości.
   • Jeżeli sterownik pracuje w trybie automatycznym (AUTO), to naciśnięcie dodatkowego przycisku powoduje przejście do trybu półautomatycznego (OVERRIDE), czyli zmianę prędkości do końca bieżącego odcinka czasowego. Aby powrócić do trybu automatycznego, należy nacisnąć dodatkowy przycisk na około 3 sekundy.

3. Wymuszenie prędkości. Tryb ten umożliwia podłączenie wyłącznika bistabilnego do wejścia cyfrowego J2. Wyłącznik można umieścić np. w pobliżu okapu kuchennego. Po załączeniu (zwarciu) tego wyłącznika uruchamiany zostaje zaprogramowany bieg centrali i trwa on tak długo, jak długo wyłącznik jest załączony. Po wyłączeniu (rozwarciu) wyłącznika sterownik powraca do biegu, na którym centrala była przed załączeniem wyłącznika.

Prędkość Tymczasowa:

Gdy dodatkowemu wejściu cyfrowemu J2 została przypisana funkcja przewietrzania (parametr INMOD = 1) lub funkcja wymuszania prędkości (parametr INMOD = 3), użytkownik powinien zdefiniować, jaka prędkość wentylatora będzie uruchamiana po naciśnięciu dodatkowego przycisku w trybie przewietrzania lub po zwarciu wyłącznika w trybie wymuszania prędkości.

Parametr B_SPD widoczny jest w menu konfiguracyjnym tylko wtedy, gdy funkcją wejścia cyfrowego jest przewietrzanie lub wymuszenie prędkości (INMOD = 1 lub 3).

Czas Przewietrzania:

Gdy dodatkowemu wejściu cyfrowemu J2 została przypisana funkcja przewietrzania (parametr INMOD = 1), użytkownik powinien zdefiniować, przez jaki czas od naciśnięcia dodatkowego przycisku ma trwać przewietrzanie.

Parametr BTIME widoczny jest tylko wtedy, gdy funkcją wejścia cyfrowego jest przewietrzanie (INMOD = 1).

Kalibracja:

Jeżeli temperatura wskazywana przez sterownik odbiega od rzeczywistej,, należy skalibrować czujnik temperatury.

Czas Bezczynności:

Czas bezczynności jest to czas, po jakim sterownik wychodzi z trybu nastaw parametrów do domyślnego trybu pracy, liczony od ostatniego naciśnięcia któregoś z przycisków. Większa wartość daje użytkownikowi więcej czasu na wprowadzenie nastaw.

Czas Podświetlania:

Jest to czas, po jakim następuje wygaszenie podświetlania wyświetlacza LCD, liczony od momentu ostatniego naciśnięcia któregoś z przycisków.

Wyłączenie Podświetlania:

Sterownik IB-Tron 3100FAN jest zaprogramowany, aby automatycznie wyłączyć podświetlanie ekranu po upłynięciu czasu podświetlania. Domyślnie podświetlanie jest wówczas wyłączone całkowicie. Można jednak tak ustawić sterownik, aby nie wyłączał podświetlania całkowicie, a jedynie zmniejszał jego intensywność

Jednostki Temperatury:

Użytkownik ma możliwość wyboru, czy temperatura ma być wskazywana w stopniach Celsjusza (ºC) czy Fahrenheita (ºF).

Format Czasu:

Użytkownik ma możliwość wyboru, czy czas ma być wyświetlany w formacie 12 czy 24 godzinnym.

Wersja Oprogramowania:

InsBud promuje politykę rozwoju dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulatorach i instrukcjach bez wcześniejszego powiadamiania.

Nasza firma otwarta jest na wszelkiego rodzaju sugestie, które usprawnią nasze regulatory. Jeżeli mają Państwo pomysł na dodanie nowej funkcji lub potrzebują nietypowego rozwiązania, prosimy o kontakt.

Niniejsza instrukcja obowiązuje dla regulatora z oprogramowaniem w wersji: 03

Blokada Klawiatury:

Aby zabezpieczyć sterownik przed niechcianą zmianą ustawień, można zablokować klawiaturę.

Kiedy blokada klawiatury jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol kłódki a klawiatura nie reaguje na przyciskane klawisze.

Harmonogram Pracy - Tryb AUTO:

W trybie automatycznym można ustawić harmonogram pracy. Oznacza to automatyczne ustawienie zaprogramowanej prędkości centrali o konkretnej godzinie.

Dzięki harmonogramowi można ustawić intensywność wentylacji niższą w okresach gdy np. budynek jest nieużywany lub w okresach nocnych, a wyższą gdy budynek jest użytkowany.

Zaprogramować można cztery odcinki czasu każdego dnia tygodnia, które zostały symbolicznie przedstawione na wyświetlaczu:

IB-TRON 3100FAN

 • Po zaprogramowaniu wszystkich czterech odcinków regulator wraca do standardowego trybu wyświetlania.
 • Czwarty odcinek czasowy trwa aż do początku pierwszego odcinka czasowego następnego dnia (np. od 21:00 w poniedziałek do 7:00 we wtorek).

Tryb Ręczny:

W trybie ręcznym (manualnym) sterownik utrzymuje stale zadaną prędkość wentylacji (bez harmonogramu pracy).

IB-TRON 3100FAN Jeżeli sterownik pracuje w trybie ręcznym (manualnym) na wyświetlaczu widoczny jest symbol dłoni i nie jest widoczny żaden symbol odcinka czasowego.

 • Sterownik pozostaje w trybie ręcznym dopóki użytkownik nie zmieni go na tryb automatyczny.

Dodatkowo, jeżeli do wejścia cyfrowego J2 podłączony jest zewnętrzny przycisk (lub przyciski) i parametr INMOD ustawiony jest na wartość 2, każdorazowe naciśnięcie zewnętrznego przycisku powoduje zwiększenie prędkości wentylatora.

Jeżeli centrala jest na najwyższym biegu to naciśnięcie zewnętrznego przycisku powoduje załączenie pierwszego biegu (dla rekuperatorów bez możliwości wyłączenia wentylatora) lub wyłączenie wentylatora (dla rekuperatorów z możliwością wyłączenia wentylatora). Sekwencja powtarza się w koło.

Poszczególnym biegom odpowiada następująca reprezentacja graficzna na wykresie słupkowym w dolnej części wyświetlacza:

 • centrala wyłączona - brak słupków
 • pierwszy bieg - dwa słupki;
 • pierwszy bieg - dwa słupki;
 • trzeci bieg - sześć słupków;

Ponadto, symbol wentylatora w dolnej części wyświetlacza jest animowany szybciej bądź wolniej.

Tryb Półautomatyczny:

W trybie półautomatycznym następuje ręczna korekta prędkości w bieżącym odcinku czasowym. Oznacza to ustawienie dla bieżącego odcinka czasowego innej prędkości, niż wynika to z harmonogramu. Po zakończeniu bieżącego odcinka sterownik wraca do trybu automatycznego i dalej pracuje zgodnie z harmonogramem.

 • Do trybu półautomatycznego można przejść tylko z trybu automatycznego.

Dodatkowo, jeżeli do wejścia cyfrowego J2 podłączony jest zewnętrzny przycisk (lub przyciski) i parametr INMOD ustawiony jest na wartość 2, a sterownik pracuje w trybie automatycznym, każdorazowe naciśnięcie zewnętrznego przycisku powoduje zwiększenie prędkości wentylatora i wejście do trybu półautomatycznego.

Z trybu półautomatycznego można wówczas wyjść przez naciśnięcie przycisku „OK” na klawiaturze lub przez naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy zewnętrznego przycisku.

Błędy:

Gdy centrala wentylacyjna podaje sygnał zatkanego filtra, na wyświetlaczu sterownika widnieje napis „FILTR” i rozlega się sygnał dźwiękowy (także przy wyłączonym sterowniku). Po przeczyszczeniu lub wymianie filtra sygnalizacja powinna ustąpić.

Suplement::

Rozmieszczenie zworek konfiguracyjnych: J3, J4A oraz J4B może różnić się od przedstawionego w poprzednich rozdziałach niniejszej instrukcji, w zależności od aktualnej partii produkcyjnej sterownika.

Jedna z partii produkcyjnych posiada następujące rozmieszczenie elementów:

IB-TRON 3100FAN

Pod względem schematu elektrycznego oraz funkcjonalności obie wersje są identyczne, różnią się jedynie rozmieszczeniem elementów.

Zasady konfiguracji są niezmienne, tj:

 • Zworka J3 w pozycji GND - sygnałem załączenia biegu jest zwarcie linii do masy.
 • Zworka J3 w pozycji Vcc - sygnałem załączenia biegu jest podanie napięcia +12V.
 • Zworki J4A i J4B w pozycji 1-2 - sygnałem zatkanego filtra jest podanie napięcia +12V na wejście „SI”.
 • Zworki J4A i J4B w pozycji 2-3 - sygnałem zatkanego filtra jest zwarcie wejścia „SI” do masy układu („COM”).

Puszka montażowa dla sterownika dostępna w sklepie "MB 01 - Puszka montażowa, podtynkowa 80x80x50mm".

MB

 • Parametry
  • Ilość obsługiwanych czujników temperatury 1
  • Ilość przekaźników (ogółem) 3
  • Komunikacja Ethernet Nie
  • Komunikacja RS-485 Nie
  • Pilot zdalnego sterowania Nie
  • Podświetlenie Tak
  • Sterowanie Elektroniczne
  • Zasilanie 12V DC
Newsy
Szanowni klienci, w dniach 03.07.2021-18.07.2021 mamy przerwę urlopową. Uprzejmie informujemy że zamówienia będą realizowane po 19.07 wg kolejności. Przepraszamy za utrudnienia
Kontakt

tel. +48 503 166 906

UWAGA!!! W dniach 3-18 lipca przerwa urlopowa.

e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 InsBud WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w celach komercyjnych jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną bez pisemnej zgody jest zabronione.
created by CUNiT & 7Soft